County Championship Division Two, Essex v Surrey at Chelmsford, Sep 7-10, 2011
Partnerships - Surrey 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 29 7.5 3.70 SM Davies RJ Hamilton-Brown - 1/29 (7.5)
2nd 14 3.3 4.00 MR Ramprakash RJ Hamilton-Brown 1/29 (7.5) 2/43 (11.2)
3rd 11 2.1 5.07 Z de Bruyn RJ Hamilton-Brown 2/43 (11.2) 3/54 (13.3)
4th 13 2.3 5.20 RJ Hamilton-Brown TL Maynard 3/54 (13.3) 4/67 (15.6)
5th 27 5.0 5.40 TL Maynard JJ Roy 4/67 (15.6) 5/94 (20.6)
6th 54 8.1 6.61 JJ Roy GJ Batty 5/94 (20.6) 6/148 (29.1)
7th 81 28.4 2.82 GJ Batty CJ Jordan 6/148 (29.1) 7/229 (57.5)
8th 69 27.1 2.53 SC Meaker CJ Jordan 7/229 (57.5) 8/298 (84.6)
9th 4 4.1 0.96 CJ Jordan TE Linley 8/298 (84.6) 9/302 (89.1)
10th 13 2.3 5.20 TE Linley PP Ojha 9/302 (89.1) 10/315 (91.4)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
3 7th 119 26.3 4.49 Z de Bruyn CJ Jordan 6/128 (29.1) 7/247 (55.4)
2 1st 100 37.1 2.69 BA Godleman T Westley - 1/100 (37.1)
1 7th 81 28.4 2.82 GJ Batty CJ Jordan 6/148 (29.1) 7/229 (57.5)
1 8th 69 27.1 2.53 SC Meaker CJ Jordan 7/229 (57.5) 8/298 (84.6)
3 4th 60 8.4 6.92 TL Maynard Z de Bruyn 3/44 (13.1) 4/104 (21.5)
1 6th 54 8.1 6.61 JJ Roy GJ Batty 5/94 (20.6) 6/148 (29.1)
4 9th 53 6.2 8.36 GR Napier TR Craddock 8/186 (61.3) 9/239 (67.5)
4 6th 50 13.5 3.61 RN ten Doeschate JS Foster 5/96 (36.4) 6/146 (50.3)
2 6th 46 11.4 3.94 JS Foster RN ten Doeschate 5/151 (52.1) 6/197 (63.5)
4 7th 34 8.4 3.92 JS Foster GR Napier 6/146 (50.3) 7/180 (59.1)
3 2nd 33 6.5 4.82 RJ Hamilton-Brown MR Ramprakash 1/2 (2.4) 2/35 (9.3)
4 3rd 29 12.4 2.28 JC Mickleburgh BA Godleman 2/42 (14.5) 3/71 (27.3)
1 1st 29 7.5 3.70 SM Davies RJ Hamilton-Brown - 1/29 (7.5)
4 1st 28 10.5 2.58 T Westley BA Godleman - 1/28 (10.5)
1 5th 27 5.0 5.40 TL Maynard JJ Roy 4/67 (15.6) 5/94 (20.6)
3 8th 26 4.5 5.37 SC Meaker CJ Jordan 7/247 (55.4) 8/273 (60.3)
2 9th 25 3.4 6.81 RN ten Doeschate TR Craddock 8/205 (65.6) 9/230 (69.4)
3 5th 23 6.3 3.53 JJ Roy Z de Bruyn 4/104 (21.5) 5/127 (28.2)
2 10th 23 4.0 5.75 TS Mills TR Craddock 9/230 (69.4) 10/253 (73.4)
2 4th 19 5.5 3.25 T Westley AJA Wheater 3/116 (41.5) 4/135 (47.4)
4 5th 18 7.0 2.57 BA Godleman JS Foster 4/78 (29.4) 5/96 (36.4)
2 5th 16 4.3 3.55 AJA Wheater JS Foster 4/135 (47.4) 5/151 (52.1)
4 2nd 14 4.0 3.50 OA Shah BA Godleman 1/28 (10.5) 2/42 (14.5)
1 2nd 14 3.3 4.00 MR Ramprakash RJ Hamilton-Brown 1/29 (7.5) 2/43 (11.2)
1 10th 13 2.3 5.20 TE Linley PP Ojha 9/302 (89.1) 10/315 (91.4)
1 4th 13 2.3 5.20 RJ Hamilton-Brown TL Maynard 3/54 (13.3) 4/67 (15.6)
1 3rd 11 2.1 5.07 Z de Bruyn RJ Hamilton-Brown 2/43 (11.2) 3/54 (13.3)
3 10th 10 1.1 8.57 PP Ojha CJ Jordan 9/276 (61.6) 10/286 (63.1)
3 3rd 9 3.4 2.45 MR Ramprakash Z de Bruyn 2/35 (9.3) 3/44 (13.1)
2 7th 8 1.4 4.80 GR Napier RN ten Doeschate 6/197 (63.5) 7/205 (65.3)
2 3rd 8 2.2 3.42 JC Mickleburgh T Westley 2/108 (39.3) 3/116 (41.5)
2 2nd 8 2.2 3.42 OA Shah T Westley 1/100 (37.1) 2/108 (39.3)
4 4th 7 2.1 3.23 AJA Wheater BA Godleman 3/71 (27.3) 4/78 (29.4)
4 8th 6 2.2 2.57 DD Masters GR Napier 7/180 (59.1) 8/186 (61.3)
1 9th 4 4.1 0.96 CJ Jordan TE Linley 8/298 (84.6) 9/302 (89.1)
3 9th 3 1.3 2.00 TE Linley CJ Jordan 8/273 (60.3) 9/276 (61.6)
3 1st 2 2.4 0.75 SM Davies RJ Hamilton-Brown - 1/2 (2.4)
3 6th 1 0.5 1.20 GJ Batty Z de Bruyn 5/127 (28.2) 6/128 (29.1)
4 10th 0 0.1 0.00 TR Craddock TS Mills 9/239 (67.5) 10/239 (67.6)
2 8th 0 0.3 0.00 DD Masters RN ten Doeschate 7/205 (65.3) 8/205 (65.6)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships