Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150

0.1

Sidebottom to Newman, no run

0.2

Sidebottom to Newman, no run

0.3

Sidebottom to Newman, no run

0.4

Sidebottom to Newman, no run

0.5

Sidebottom to Newman, no run

0.6

Sidebottom to Newman, FOUR

End of over 1 (4 runs) Kent 4/0
SA Newman    4* (6b 1x4)      RJ Sidebottom    1-0-4-0
RWT Key    0* (0b)     

1.1

Shahzad to Key, no run

1.2

Shahzad to Key, FOUR

1.3

Shahzad to Key, no run

1.4

Shahzad to Key, no run

1.5

Shahzad to Key, no run

1.6

Shahzad to Key, no run

End of over 2 (4 runs) Kent 8/0
RWT Key    4* (6b 1x4)      A Shahzad    1-0-4-0
SA Newman    4* (6b 1x4)      RJ Sidebottom    1-0-4-0

2.1

Sidebottom to Newman, no run

2.2

Sidebottom to Newman, no run

2.3

Sidebottom to Newman, FOUR

2.4

Sidebottom to Newman, 1 run

2.5

Sidebottom to Key, no run

2.6

Sidebottom to Key, no run

End of over 3 (5 runs) Kent 13/0
RWT Key    4* (8b 1x4)      RJ Sidebottom    2-0-9-0
SA Newman    9* (10b 2x4)      A Shahzad    1-0-4-0

3.1

Shahzad to Newman, 1 leg bye

3.2

Shahzad to Key, no run

3.3

Shahzad to Key, no run

3.4

Shahzad to Key, no run

3.5

Shahzad to Key, no run

3.6

Shahzad to Key, no run

End of over 4 (1 run, maiden) Kent 14/0
RWT Key    4* (13b 1x4)      A Shahzad    2-1-4-0
SA Newman    9* (11b 2x4)      RJ Sidebottom    2-0-9-0

4.1

Sidebottom to Newman, 1 run

4.2

Sidebottom to Key, no run

4.3

Sidebottom to Key, no run

4.4

Sidebottom to Key, no run

4.5

Sidebottom to Key, no run

4.6

Sidebottom to Key, FOUR

End of over 5 (5 runs) Kent 19/0
RWT Key    8* (18b 2x4)      RJ Sidebottom    3-0-14-0
SA Newman    10* (12b 2x4)      A Shahzad    2-1-4-0

5.1

Shahzad to Newman, no run

5.2

Shahzad to Newman, no run

5.3

Shahzad to Newman, no run

5.4

Shahzad to Newman, no run

5.5

Shahzad to Newman, 1 run

5.6

Shahzad to Key, 1 run

End of over 6 (2 runs) Kent 21/0
RWT Key    9* (19b 2x4)      A Shahzad    3-1-6-0
SA Newman    11* (17b 2x4)      RJ Sidebottom    3-0-14-0

6.1

Sidebottom to Key, 2 runs

6.2

Sidebottom to Key, FOUR

6.3

Sidebottom to Key, no run

6.4

Sidebottom to Key, no run

6.5

Sidebottom to Key, no run

6.6

Sidebottom to Key, no run

End of over 7 (6 runs) Kent 27/0
RWT Key    15* (25b 3x4)      RJ Sidebottom    4-0-20-0
SA Newman    11* (17b 2x4)      A Shahzad    3-1-6-0

7.1

Shahzad to Newman, no run

7.2

Shahzad to Newman, FOUR

7.3

Shahzad to Newman, no run

7.4

Shahzad to Newman, no run

7.5

Shahzad to Newman, no run

7.6

Shahzad to Newman, 1 run

End of over 8 (5 runs) Kent 32/0
SA Newman    16* (23b 3x4)      A Shahzad    4-1-11-0
RWT Key    15* (25b 3x4)      RJ Sidebottom    4-0-20-0

8.1

Sidebottom to Newman, no run

8.2

Sidebottom to Newman, no run

8.3

Sidebottom to Newman, no run

8.4

Sidebottom to Newman, no run

8.5

Sidebottom to Newman, no run

8.6

Sidebottom to Newman, 1 run

End of over 9 (1 run) Kent 33/0
SA Newman    17* (29b 3x4)      RJ Sidebottom    5-0-21-0
RWT Key    15* (25b 3x4)      A Shahzad    4-1-11-0

9.1

Shahzad to Newman, no run

9.2

Shahzad to Newman, no run

9.3

Shahzad to Newman, 3 runs

9.4

Shahzad to Key, no run

9.5

Shahzad to Key, no run

9.6

Shahzad to Key, 1 run

End of over 10 (4 runs) Kent 37/0
RWT Key    16* (28b 3x4)      A Shahzad    5-1-15-0
SA Newman    20* (32b 3x4)      RJ Sidebottom    5-0-21-0

10.1

Sidebottom to Key, no run

10.2

Sidebottom to Key, no run

10.3

Sidebottom to Key, 1 run

10.4

Sidebottom to Newman, no run

10.5

Sidebottom to Newman, no run

10.6

Sidebottom to Newman, no run

End of over 11 (1 run) Kent 38/0
SA Newman    20* (35b 3x4)      RJ Sidebottom    6-0-22-0
RWT Key    17* (31b 3x4)      A Shahzad    5-1-15-0

11.1

Shahzad to Key, 1 run

11.2

Shahzad to Newman, no run

11.3

Shahzad to Newman, no run

11.4

Shahzad to Newman, 4 byes

11.5

Shahzad to Newman, no run

11.6

Shahzad to Newman, no run

End of over 12 (5 runs) Kent 43/0
SA Newman    20* (40b 3x4)      A Shahzad    6-1-16-0
RWT Key    18* (32b 3x4)      RJ Sidebottom    6-0-22-0

12.1

Pyrah to Key, no run

12.2

Pyrah to Key, 1 leg bye

12.3

Pyrah to Newman, no run

12.4

Pyrah to Newman, no run

12.5

Pyrah to Newman, no run

12.6

Pyrah to Newman, no run

End of over 13 (1 run, maiden) Kent 44/0
SA Newman    20* (44b 3x4)      RM Pyrah    1-1-0-0
RWT Key    18* (34b 3x4)      A Shahzad    6-1-16-0

13.1

Wardlaw to Key, 1 run

13.2

Wardlaw to Newman, no run

13.3

Wardlaw to Newman, 1 run

13.6

Wardlaw to Key, no run

13.5

Wardlaw to Key, 1 run

13.6

Wardlaw to Newman, FOUR

End of over 14 (7 runs) Kent 51/0
SA Newman    25* (47b 4x4)      I Wardlaw    1-0-7-0
RWT Key    20* (37b 3x4)      RM Pyrah    1-1-0-0

14.1

Pyrah to Key, no run

14.2

Pyrah to Key, no run

14.3

Pyrah to Key, no run

14.4

Pyrah to Key, no run

14.5

Pyrah to Key, 2 runs

14.6

Pyrah to Key, FOUR

End of over 15 (6 runs) Kent 57/0
RWT Key    26* (43b 4x4)      RM Pyrah    2-1-6-0
SA Newman    25* (47b 4x4)      I Wardlaw    1-0-7-0

15.1

Wardlaw to Newman, no run

15.2

Wardlaw to Newman, no run

15.3

Wardlaw to Newman, 2 runs

15.4

Wardlaw to Newman, no run

15.5

Wardlaw to Newman, no run

15.6

Wardlaw to Newman, no run

End of over 16 (2 runs) Kent 59/0
SA Newman    27* (53b 4x4)      I Wardlaw    2-0-9-0
RWT Key    26* (43b 4x4)      RM Pyrah    2-1-6-0

16.1

Pyrah to Key, no run

16.2

Pyrah to Key, no run

16.3

Pyrah to Key, no run

16.4

Pyrah to Key, 1 run

16.5

Pyrah to Newman, no run

16.6

Pyrah to Newman, no run

End of over 17 (1 run) Kent 60/0
SA Newman    27* (55b 4x4)      RM Pyrah    3-1-7-0
RWT Key    27* (47b 4x4)      I Wardlaw    2-0-9-0

17.1

Wardlaw to Key, 2 runs

17.2

Wardlaw to Key, 1 run

17.3

Wardlaw to Newman, no run

17.4

Wardlaw to Newman, no run

17.5

Wardlaw to Newman, no run

17.6

Wardlaw to Newman, FOUR

End of over 18 (7 runs) Kent 67/0
SA Newman    31* (59b 5x4)      I Wardlaw    3-0-16-0
RWT Key    30* (49b 4x4)      RM Pyrah    3-1-7-0

18.1

Pyrah to Key, no run

18.2

Pyrah to Key, FOUR

18.3

Pyrah to Key, 1 run

18.4

Pyrah to Newman, no run

18.5

Pyrah to Newman, no run

18.6

Pyrah to Newman, no run

End of over 19 (5 runs) Kent 72/0
SA Newman    31* (62b 5x4)      RM Pyrah    4-1-12-0
RWT Key    35* (52b 5x4)      I Wardlaw    3-0-16-0

19.1

Wardlaw to Key, no run

19.2

Wardlaw to Key, 2 runs

19.3

Wardlaw to Key, no run

19.4

Wardlaw to Key, no run

19.5

Wardlaw to Key, no run

19.6

Wardlaw to Key, no run

End of over 20 (2 runs) Kent 74/0
RWT Key    37* (58b 5x4)      I Wardlaw    4-0-18-0
SA Newman    31* (62b 5x4)      RM Pyrah    4-1-12-0

20.1

Pyrah to Newman, no run

20.2

Pyrah to Newman, no run

20.3

Pyrah to Newman, no run

20.4

Pyrah to Newman, FOUR

20.5

Pyrah to Newman, FOUR

20.6

Pyrah to Newman, 3 runs

End of over 21 (11 runs) Kent 85/0
SA Newman    42* (68b 7x4)      RM Pyrah    5-1-23-0
RWT Key    37* (58b 5x4)      I Wardlaw    4-0-18-0

21.1

Wardlaw to Newman, no run

21.2

Wardlaw to Newman, FOUR

21.3

Wardlaw to Newman, no run

21.4

Wardlaw to Newman, 1 run

21.5

Wardlaw to Key, no run

21.6

Wardlaw to Key, no run

End of over 22 (5 runs) Kent 90/0
RWT Key    37* (60b 5x4)      I Wardlaw    5-0-23-0
SA Newman    47* (72b 8x4)      RM Pyrah    5-1-23-0

22.1

Pyrah to Newman, 1 bye

22.2

Pyrah to Key, no run

22.3

Pyrah to Key, no run

22.4

Pyrah to Key, no run

22.5

Pyrah to Key, no run

22.6

Pyrah to Key, no run

End of over 23 (1 run, maiden) Kent 91/0
RWT Key    37* (65b 5x4)      RM Pyrah    6-2-23-0
SA Newman    47* (73b 8x4)      I Wardlaw    5-0-23-0

23.1

Rashid to Newman, no run

23.2

Rashid to Newman, no run

23.3

Rashid to Newman, no run

23.4

Rashid to Newman, no run

23.5

Rashid to Newman, 2 runs

23.6

Rashid to Newman, no run

End of over 24 (2 runs) Kent 93/0
SA Newman    49* (79b 8x4)      AU Rashid    1-0-2-0
RWT Key    37* (65b 5x4)      RM Pyrah    6-2-23-0

24.1

Pyrah to Key, no run

24.2

Pyrah to Key, FOUR

24.3

Pyrah to Key, no run

24.4

Pyrah to Key, no run

24.5

Pyrah to Key, no run

24.6

Pyrah to Key, no run

End of over 25 (4 runs) Kent 97/0
RWT Key    41* (71b 6x4)      RM Pyrah    7-2-27-0
SA Newman    49* (79b 8x4)      AU Rashid    1-0-2-0

25.1

Rashid to Newman, no run

25.2

Rashid to Newman, no run

25.3

Rashid to Newman, no run

25.4

Rashid to Newman, no run

25.5

Rashid to Newman, no run

25.6

Rashid to Newman, no run

End of over 26 (maiden) Kent 97/0
SA Newman    49* (85b 8x4)      AU Rashid    2-1-2-0
RWT Key    41* (71b 6x4)      RM Pyrah    7-2-27-0

26.1

Pyrah to Key, no run

26.2

Pyrah to Key, no run

26.3

Pyrah to Key, FOUR

26.4

Pyrah to Key, FOUR

26.5

Pyrah to Key, 2 runs

26.6

Pyrah to Newman, no run

End of over 27 (10 runs) Kent 107/0
SA Newman    49* (86b 8x4)      RM Pyrah    8-2-37-0
RWT Key    51* (76b 8x4)      AU Rashid    2-1-2-0

27.1

Rashid to Key, no run

27.2

Rashid to Key, no run

27.3

Rashid to Key, no run

27.4

Rashid to Key, 1 run

27.5

Rashid to Newman, FOUR

27.6

Rashid to Newman, no run

End of over 28 (5 runs) Kent 112/0
SA Newman    53* (88b 9x4)      AU Rashid    3-1-7-0
RWT Key    52* (80b 8x4)      RM Pyrah    8-2-37-0

28.1

Sidebottom to Key, no run

28.2

Sidebottom to Key, no run

28.3

Sidebottom to Key, no run

28.4

Sidebottom to Key, 1 run

28.5

Sidebottom to Newman, no run

28.6

Sidebottom to Newman, no run

End of over 29 (1 run) Kent 113/0
SA Newman    53* (90b 9x4)      RJ Sidebottom    7-0-23-0
RWT Key    53* (84b 8x4)      AU Rashid    3-1-7-0

29.1

Rashid to Key, no run

29.2

Rashid to Key, no run

29.3

Rashid to Key, no run

29.4

Rashid to Key, no run

29.5

Rashid to Key, no run

29.6

Rashid to Key, no run

End of over 30 (maiden) Kent 113/0
RWT Key    53* (90b 8x4)      AU Rashid    4-2-7-0
SA Newman    53* (90b 9x4)      RJ Sidebottom    7-0-23-0

30.1

Sidebottom to Newman, FOUR

30.2

Sidebottom to Newman, no run

30.3

Sidebottom to Newman, no run

30.4

Sidebottom to Newman, no run

30.5

Sidebottom to Newman, no run

30.6

Sidebottom to Newman, no run

End of over 31 (4 runs) Kent 117/0
SA Newman    57* (96b 10x4)      RJ Sidebottom    8-0-27-0
RWT Key    53* (90b 8x4)      AU Rashid    4-2-7-0

31.1

Wardlaw to Key, no run

31.2

Wardlaw to Key, 1 run

31.3

Wardlaw to Newman, no run

31.4

Wardlaw to Newman, no run

31.5

Wardlaw to Newman, FOUR

31.6

Wardlaw to Newman, no run

End of over 32 (7 runs) Kent 124/0
SA Newman    61* (100b 11x4)      I Wardlaw    6-0-28-0
RWT Key    54* (92b 8x4)      RJ Sidebottom    8-0-27-0

32.1

Sidebottom to Key, 1 run

32.2

Sidebottom to Newman, no run

32.3

Sidebottom to Newman, no run

32.4

Sidebottom to Newman, no run

32.5

Sidebottom to Newman, no run

32.6

Sidebottom to Newman, no run

End of over 33 (1 run) Kent 125/0
SA Newman    61* (105b 11x4)      RJ Sidebottom    9-0-28-0
RWT Key    55* (93b 8x4)      I Wardlaw    6-0-28-0

33.1

Wardlaw to Key, FOUR

33.2

Wardlaw to Key, no run

33.3

Wardlaw to Key, no run

33.4

Wardlaw to Key, FOUR

33.5

Wardlaw to Key, 1 leg bye

33.6

Wardlaw to Newman, 1 run

End of over 34 (10 runs) Kent 135/0
SA Newman    62* (106b 11x4)      I Wardlaw    7-0-37-0
RWT Key    63* (98b 10x4)      RJ Sidebottom    9-0-28-0

34.1

Sidebottom to Newman, no run

34.2

Sidebottom to Newman, no run

34.3

Sidebottom to Newman, no run

34.4

Sidebottom to Newman, no run

34.5

Sidebottom to Newman, no run

34.6

Sidebottom to Newman, no run

End of over 35 (maiden) Kent 135/0
SA Newman    62* (112b 11x4)      RJ Sidebottom    10-1-28-0
RWT Key    63* (98b 10x4)      I Wardlaw    7-0-37-0

35.1

Wardlaw to Key, no run

35.2

Wardlaw to Key, no run

35.3

Wardlaw to Key, no run

35.4

Wardlaw to Key, no run

35.5

Wardlaw to Key, no run

35.6

Wardlaw to Key, FOUR

End of over 36 (4 runs) Kent 139/0
RWT Key    67* (104b 11x4)      I Wardlaw    8-0-41-0
SA Newman    62* (112b 11x4)      RJ Sidebottom    10-1-28-0

36.1

Sidebottom to Newman, 2 runs

36.2

Sidebottom to Newman, no run

36.3

Sidebottom to Newman, OUT

36.4

Sidebottom to Harmison, no run

36.5

Sidebottom to Harmison, no run

36.6

Sidebottom to Harmison, no run

End of over 37 (2 runs) Kent 141/1
BW Harmison    0* (3b)      RJ Sidebottom    11-1-30-1
RWT Key    67* (104b 11x4)      I Wardlaw    8-0-41-0

37.1

Shahzad to Key, no run

37.2

Shahzad to Key, no run

37.3

Shahzad to Key, no run

37.4

Shahzad to Key, no run

37.5

Shahzad to Key, no run

37.6

Shahzad to Key, no run

End of over 38 (maiden) Kent 141/1
RWT Key    67* (110b 11x4)      A Shahzad    7-2-16-0
BW Harmison    0* (3b)      RJ Sidebottom    11-1-30-1

38.1

Sidebottom to Harmison, 1 run

38.2

Sidebottom to Key, no run

38.3

Sidebottom to Key, no run

38.4

Sidebottom to Key, no run

38.5

Sidebottom to Key, no run

38.6

Sidebottom to Key, no run

End of over 39 (1 run) Kent 142/1
RWT Key    67* (115b 11x4)      RJ Sidebottom    12-1-31-1
BW Harmison    1* (4b)      A Shahzad    7-2-16-0

39.1

Shahzad to Harmison, 2 runs

39.2

Shahzad to Harmison, no run

39.3

Shahzad to Harmison, no run

39.4

Shahzad to Harmison, no run

39.5

Shahzad to Harmison, no run

39.6

Shahzad to Harmison, no run

End of over 40 (2 runs) Kent 144/1
BW Harmison    3* (10b)      A Shahzad    8-2-18-0
RWT Key    67* (115b 11x4)      RJ Sidebottom    12-1-31-1

40.1

Sidebottom to Key, no run

40.2

Sidebottom to Key, no run

40.3

Sidebottom to Key, no run

40.4

Sidebottom to Key, no run

40.5

Sidebottom to Key, no run

40.6

Sidebottom to Key, no run

End of over 41 (maiden) Kent 144/1
RWT Key    67* (121b 11x4)      RJ Sidebottom    13-2-31-1
BW Harmison    3* (10b)      A Shahzad    8-2-18-0

41.1

Shahzad to Harmison, no run

41.2

Shahzad to Harmison, no run

41.3

Shahzad to Harmison, no run

41.4

Shahzad to Harmison, no run

41.5

Shahzad to Harmison, 1 leg bye

41.6

Shahzad to Key, 1 run

End of over 42 (2 runs) Kent 146/1
RWT Key    68* (122b 11x4)      A Shahzad    9-2-19-0
BW Harmison    3* (15b)      RJ Sidebottom    13-2-31-1

42.1

Sidebottom to Key, 2 runs

42.2

Sidebottom to Key, 1 run

42.3

Sidebottom to Harmison, no run

42.4

Sidebottom to Harmison, 1 run

42.5

Sidebottom to Key, no run

42.6

Sidebottom to Key, no run

End of over 43 (4 runs) Kent 150/1
RWT Key    71* (126b 11x4)      RJ Sidebottom    14-2-35-1
BW Harmison    4* (17b)      A Shahzad    9-2-19-0

43.1

Shahzad to Harmison, no run

43.2

Shahzad to Harmison, no run

43.3

Shahzad to Harmison, FOUR

43.4

Shahzad to Harmison, no run

43.5

Shahzad to Harmison, no run

43.6

Shahzad to Harmison, 2 runs

End of over 44 (6 runs) Kent 156/1
BW Harmison    10* (23b 1x4)      A Shahzad    10-2-25-0
RWT Key    71* (126b 11x4)      RJ Sidebottom    14-2-35-1

44.1

Pyrah to Key, 1 run

44.2

Pyrah to Harmison, no run

44.3

Pyrah to Harmison, 1 run

44.4

Pyrah to Key, 2 runs

44.5

Pyrah to Key, 3 runs

44.6

Pyrah to Harmison, 2 runs

End of over 45 (9 runs) Kent 165/1
BW Harmison    13* (26b 1x4)      RM Pyrah    9-2-46-0
RWT Key    77* (129b 11x4)      A Shahzad    10-2-25-0

45.1

Shahzad to Key, no run

45.2

Shahzad to Key, 2 runs

45.3

Shahzad to Key, 2 runs

45.4

Shahzad to Key, 1 run

45.5

Shahzad to Harmison, no run

45.6

Shahzad to Harmison, no run

End of over 46 (5 runs) Kent 170/1
BW Harmison    13* (28b 1x4)      A Shahzad    11-2-30-0
RWT Key    82* (133b 11x4)      RM Pyrah    9-2-46-0

46.1

Pyrah to Key, FOUR

46.2

Pyrah to Key, no run

46.3

Pyrah to Key, no run

46.4

Pyrah to Key, 1 run

46.5

Pyrah to Harmison, no run

46.6

Pyrah to Harmison, FOUR

End of over 47 (9 runs) Kent 179/1
BW Harmison    17* (30b 2x4)      RM Pyrah    10-2-55-0
RWT Key    87* (137b 12x4)      A Shahzad    11-2-30-0

47.1

Shahzad to Key, no run

47.2

Shahzad to Key, no run

47.3

Shahzad to Key, no run

47.4

Shahzad to Key, 1 run

47.5

Shahzad to Harmison, 1 run

47.6

Shahzad to Key, 2 runs

End of over 48 (4 runs) Kent 183/1
RWT Key    90* (142b 12x4)      A Shahzad    12-2-34-0
BW Harmison    18* (31b 2x4)      RM Pyrah    10-2-55-0

48.1

McGrath to Harmison, FOUR

48.2

McGrath to Harmison, no run

48.3

McGrath to Harmison, no run

48.4

McGrath to Harmison, no run

48.5

McGrath to Harmison, no run

48.6

McGrath to Harmison, no run

End of over 49 (4 runs) Kent 187/1
BW Harmison    22* (37b 3x4)      A McGrath    1-0-4-0
RWT Key    90* (142b 12x4)      A Shahzad    12-2-34-0

49.1

Rashid to Key, no run

49.2

Rashid to Key, 1 run

49.3

Rashid to Harmison, no run

49.4

Rashid to Harmison, 1 run

49.5

Rashid to Key, no run

49.6

Rashid to Key, 2 runs

End of over 50 (4 runs) Kent 191/1
RWT Key    93* (146b 12x4)      AU Rashid    5-2-11-0
BW Harmison    23* (39b 3x4)      A McGrath    1-0-4-0
Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150
Tournament Results
Derbyshire v Hampshire at Derby - Sep 11-14, 2012
Derbyshire won by 6 wickets
Essex v Yorkshire at Chelmsford - Sep 11-14, 2012
Yorkshire won by 239 runs
Leics v Gloucs at Leicester - Sep 11-14, 2012
Leics won by 2 wickets
Glamorgan v Kent at Cardiff - Sep 11-13, 2012
Glamorgan won by 7 wickets
Hampshire v Essex at Southampton - Sep 4-7, 2012
Essex won by 122 runs
Kent v Derbyshire at Canterbury - Sep 4-7, 2012
Kent won by 222 runs
More results »

Photos

Apr 8, 2012

Joe Root is bowled by Adam Riley, Yorkshire v Kent, Headingley, 4th Day, April, 8, 2012

Joe Root is bowled by Adam Riley

© Getty Images

Apr 8, 2012

Joe Root tries to save the game for Yorkshire, Yorkshire v Kent, Headingley, 4th Day, April, 8, 2012

Joe Root tries to save the game for Yorkshire

© Getty Images

All photos for this match