Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150

4.2

Anyon to Wilson, no run

4.3

Anyon to Wilson, 2 runs

4.4

Anyon to Wilson, no run

4.5

Anyon to Wilson, no run

4.6

Anyon to Wilson, no run

Surrey 7/1   GC Wilson 2* (5b)

6.1

Anyon to Wilson, no run

6.2

Anyon to Wilson, no run

6.3

Anyon to Wilson, no run

6.4

Anyon to Wilson, no run

6.5

Anyon to Wilson, no run

6.6

Anyon to Wilson, no run

Surrey 7/1   GC Wilson 2* (11b)

7.4

Magoffin to Wilson, 1 leg bye

7.6

Magoffin to Wilson, FOUR

Surrey 14/1   GC Wilson 6* (13b 1x4)

9.1

Magoffin to Wilson, no run

9.2

Magoffin to Wilson, no run

9.3

Magoffin to Wilson, no run

9.4

Magoffin to Wilson, no run

9.5

Magoffin to Wilson, no run

9.6

Magoffin to Wilson, 1 run

Surrey 17/1   GC Wilson 7* (19b 1x4)

10.1

Anyon to Wilson, no run

10.2

Anyon to Wilson, no run

10.3

Anyon to Wilson, 1 run

Surrey 18/1   GC Wilson 8* (22b 1x4)

11.1

Jordan to Wilson, no run

11.2

Jordan to Wilson, no run

11.3

Jordan to Wilson, no run

11.4

Jordan to Wilson, 3 runs

Surrey 21/1   GC Wilson 11* (26b 1x4)

12.1

Anyon to Wilson, no run

12.2

Anyon to Wilson, no run

12.3

Anyon to Wilson, no run

12.4

Anyon to Wilson, no run

12.5

Anyon to Wilson, no run

12.6

Anyon to Wilson, 2 runs

Surrey 23/1   GC Wilson 13* (32b 1x4)

14.4

Panesar to Wilson, no run

14.5

Panesar to Wilson, no run

14.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 29/1   GC Wilson 13* (35b 1x4)

16.1

Panesar to Wilson, no run

16.2

Panesar to Wilson, no run

16.3

Panesar to Wilson, no run

16.4

Panesar to Wilson, no run

16.5

Panesar to Wilson, no run

16.6

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 34/1   GC Wilson 14* (41b 1x4)

17.1

Jordan to Wilson, no run

17.2

Jordan to Wilson, no run

17.3

Jordan to Wilson, no run

17.4

Jordan to Wilson, no run

17.5

Jordan to Wilson, no run

17.6

Jordan to Wilson, no run

Surrey 34/1   GC Wilson 14* (47b 1x4)

19.1

Jordan to Wilson, no run

19.2

Jordan to Wilson, no run

19.3

Jordan to Wilson, no run

19.4

Jordan to Wilson, no run

19.5

Jordan to Wilson, no run

19.6

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 35/1   GC Wilson 15* (53b 1x4)

20.1

Panesar to Wilson, 1 run

20.3

Panesar to Wilson, no run

20.4

Panesar to Wilson, no run

20.5

Panesar to Wilson, no run

20.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 37/1   GC Wilson 16* (58b 1x4)

22.1

Panesar to Wilson, no run

22.2

Panesar to Wilson, no run

22.3

Panesar to Wilson, no run

22.4

Panesar to Wilson, no run

22.5

Panesar to Wilson, no run

22.6

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 44/1   GC Wilson 17* (64b 1x4)

23.1

Magoffin to Wilson, no run

23.2

Magoffin to Wilson, 1 run

Surrey 45/1   GC Wilson 18* (66b 1x4)

24.1

Panesar to Wilson, no run

24.2

Panesar to Wilson, 1 run

24.4

Panesar to Wilson, no run

24.5

Panesar to Wilson, no run

24.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 47/1   GC Wilson 19* (71b 1x4)

25.6

Magoffin to Wilson, no run

Surrey 52/1   GC Wilson 19* (72b 1x4)

26.5

Panesar to Wilson, no run

26.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 53/1   GC Wilson 19* (74b 1x4)

27.4

Magoffin to Wilson, no run

27.5

Magoffin to Wilson, no run

27.6

Magoffin to Wilson, no run

Surrey 54/1   GC Wilson 19* (77b 1x4)

29.1

Nash to Wilson, 1 run

Surrey 55/1   GC Wilson 20* (78b 1x4)

30.3

Panesar to Wilson, no run

30.4

Panesar to Wilson, no run

30.5

Panesar to Wilson, no run

30.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 57/1   GC Wilson 20* (82b 1x4)

32.1

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 58/1   GC Wilson 21* (83b 1x4)

33.1

Jordan to Wilson, no run

33.2

Jordan to Wilson, no run

33.3

Jordan to Wilson, FOUR

33.4

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 63/1   GC Wilson 26* (87b 2x4)

34.1

Anyon to Wilson, 1 run

Surrey 64/2   GC Wilson 27* (88b 2x4)

35.1

Jordan to Wilson, no run

35.2

Jordan to Wilson, no run

35.3

Jordan to Wilson, FOUR

35.4

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 73/2   GC Wilson 32* (92b 3x4)

36.1

Anyon to Wilson, no run

36.2

Anyon to Wilson, FOUR

36.3

Anyon to Wilson, no run

36.4

Anyon to Wilson, 1 run

Surrey 82/2   GC Wilson 37* (96b 4x4)

37.1

Jordan to Wilson, 1 run

37.3

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 85/2   GC Wilson 39* (98b 4x4)

38.1

Anyon to Wilson, no run

38.2

Anyon to Wilson, 2 runs

38.3

Anyon to Wilson, 2 no balls

38.3

Anyon to Wilson, no run

38.4

Anyon to Wilson, no run

38.5

Anyon to Wilson, (no ball) FOUR

38.5

Anyon to Wilson, no run

38.6

Anyon to Wilson, no run

Surrey 95/2   GC Wilson 45* (106b 5x4)

39.3

Jordan to Wilson, 1 leg bye

Surrey 97/2   GC Wilson 45* (107b 5x4)

40.1

Anyon to Wilson, no run

40.2

Anyon to Wilson, no run

40.3

Anyon to Wilson, 1 run

Surrey 98/2   GC Wilson 46* (110b 5x4)

41.1

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 107/2   GC Wilson 47* (111b 5x4)

42.1

Hamilton-Brown to Wilson, no run

42.2

Hamilton-Brown to Wilson, no run

42.3

Hamilton-Brown to Wilson, 2 runs

42.4

Hamilton-Brown to Wilson, 4 byes

42.5

Hamilton-Brown to Wilson, no run

42.6

Hamilton-Brown to Wilson, 1 run

Surrey 114/2   GC Wilson 50* (117b 5x4)

43.1

Jordan to Wilson, no run

43.2

Jordan to Wilson, no run

43.3

Jordan to Wilson, no run

43.4

Jordan to Wilson, no run

43.5

Jordan to Wilson, no run

43.6

Jordan to Wilson, no run

Surrey 114/2   GC Wilson 50* (123b 5x4)

44.2

Hamilton-Brown to Wilson, no run

44.3

Hamilton-Brown to Wilson, no run

44.4

Hamilton-Brown to Wilson, 1 run

Surrey 116/2   GC Wilson 51* (126b 5x4)

45.1

Jordan to Wilson, no run

45.2

Jordan to Wilson, 2 runs

45.3

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 123/2   GC Wilson 54* (129b 5x4)

46.4

Panesar to Wilson, no run

46.5

Panesar to Wilson, no run

46.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 125/2   GC Wilson 54* (132b 5x4)

47.2

Jordan to Wilson, 3 runs

Surrey 129/2   GC Wilson 57* (133b 5x4)

48.1

Panesar to Wilson, no run

48.2

Panesar to Wilson, no run

48.3

Panesar to Wilson, FOUR

48.4

Panesar to Wilson, no run

48.5

Panesar to Wilson, no run

48.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 135/2   GC Wilson 61* (139b 6x4)

50.1

Panesar to Wilson, no run

50.2

Panesar to Wilson, no run

50.3

Panesar to Wilson, FOUR

50.4

Panesar to Wilson, 1 run

50.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 143/2   GC Wilson 66* (144b 7x4)

52.1

Panesar to Wilson, no run

52.2

Panesar to Wilson, no run

52.3

Panesar to Wilson, no run

52.4

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 152/2   GC Wilson 67* (148b 7x4)

53.1

Magoffin to Wilson, no run

53.2

Magoffin to Wilson, no run

53.3

Magoffin to Wilson, no run

53.4

Magoffin to Wilson, no run

53.5

Magoffin to Wilson, no run

53.6

Magoffin to Wilson, no run

Surrey 152/2   GC Wilson 67* (154b 7x4)

56.1

Panesar to Wilson, no run

56.2

Panesar to Wilson, no run

56.3

Panesar to Wilson, no run

56.4

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 158/2   GC Wilson 68* (158b 7x4)

57.1

Nash to Wilson, no run

57.2

Nash to Wilson, no run

57.3

Nash to Wilson, no run

57.4

Nash to Wilson, no run

57.5

Nash to Wilson, no run

57.6

Nash to Wilson, 3 runs

Surrey 161/2   GC Wilson 71* (164b 7x4)

58.1

Panesar to Wilson, no run

58.2

Panesar to Wilson, no run

58.3

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 162/2   GC Wilson 72* (167b 7x4)

59.1

Nash to Wilson, no run

59.2

Nash to Wilson, 1 run

59.4

Nash to Wilson, no run

59.5

Nash to Wilson, no run

59.6

Nash to Wilson, no run

Surrey 166/2   GC Wilson 73* (172b 7x4)

60.4

Panesar to Wilson, 1 run

60.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 169/2   GC Wilson 74* (174b 7x4)

61.6

Nash to Wilson, 1 run

Surrey 171/2   GC Wilson 75* (175b 7x4)

62.1

Panesar to Wilson, no run

62.2

Panesar to Wilson, no run

62.3

Panesar to Wilson, no run

62.4

Panesar to Wilson, 2 byes

62.5

Panesar to Wilson, no run

62.6

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 174/2   GC Wilson 76* (181b 7x4)

63.1

Nash to Wilson, no run

63.2

Nash to Wilson, no run

63.3

Nash to Wilson, 2 runs

63.4

Nash to Wilson, no run

63.5

Nash to Wilson, no run

63.6

Nash to Wilson, no run

Surrey 176/2   GC Wilson 78* (187b 7x4)

64.4

Panesar to Wilson, no run

64.5

Panesar to Wilson, no run

64.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 181/2   GC Wilson 78* (190b 7x4)

66.1

Jordan to Wilson, 1 run

Surrey 182/3   GC Wilson 79* (191b 7x4)

67.1

Anyon to Wilson, no run

67.2

Anyon to Wilson, no run

67.3

Anyon to Wilson, no run

67.4

Anyon to Wilson, FOUR

67.5

Anyon to Wilson, 1 run

Surrey 195/3   GC Wilson 84* (196b 8x4)

68.1

Jordan to Wilson, no run

68.2

Jordan to Wilson, no run

68.3

Jordan to Wilson, 1 run

68.5

Jordan to Wilson, FOUR

68.6

Jordan to Wilson, FOUR

Surrey 205/3   GC Wilson 93* (201b 10x4)

69.3

Anyon to Wilson, FOUR

69.4

Anyon to Wilson, 2 runs

69.5

Anyon to Wilson, no run

69.6

Anyon to Wilson, no run

Surrey 212/3   GC Wilson 99* (205b 11x4)

70.2

Nash to Wilson, no run

70.3

Nash to Wilson, FOUR

70.4

Nash to Wilson, no run

70.5

Nash to Wilson, 1 run

Surrey 218/3   GC Wilson 104* (209b 12x4)

71.1

Panesar to Wilson, no run

71.2

Panesar to Wilson, no run

71.3

Panesar to Wilson, no run

71.4

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 219/3   GC Wilson 105* (213b 12x4)

72.1

Nash to Wilson, no run

72.2

Nash to Wilson, no run

72.3

Nash to Wilson, 1 run

Surrey 220/3   GC Wilson 106* (216b 12x4)

73.1

Panesar to Wilson, no run

73.2

Panesar to Wilson, no run

73.3

Panesar to Wilson, FOUR

73.4

Panesar to Wilson, no run

73.5

Panesar to Wilson, 2 runs

73.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 226/3   GC Wilson 112* (222b 13x4)

74.3

Nash to Wilson, no run

74.4

Nash to Wilson, no run

74.5

Nash to Wilson, no run

74.6

Nash to Wilson, 1 run

Surrey 228/3   GC Wilson 113* (226b 13x4)

75.1

Panesar to Wilson, 1 run

Surrey 229/3   GC Wilson 114* (227b 13x4)

76.1

Nash to Wilson, no run

76.2

Nash to Wilson, no run

76.3

Nash to Wilson, no run

76.4

Nash to Wilson, no run

76.5

Nash to Wilson, no run

76.6

Nash to Wilson, 1 run

Surrey 230/3   GC Wilson 115* (233b 13x4)

77.1

Panesar to Wilson, 1 run

77.4

Panesar to Wilson, no run

77.5

Panesar to Wilson, no run

77.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 232/3   GC Wilson 116* (237b 13x4)

78.2

Nash to Wilson, no run

78.3

Nash to Wilson, FOUR

78.4

Nash to Wilson, no run

78.5

Nash to Wilson, no run

78.6

Nash to Wilson, no run

Surrey 237/3   GC Wilson 120* (242b 14x4)

79.6

Panesar to Wilson, no run

Surrey 238/3   GC Wilson 120* (243b 14x4)

81.1

Jordan to Wilson, 1 wide

81.1

Jordan to Wilson, FOUR

81.2

Jordan to Wilson, no run

81.3

Jordan to Wilson, OUT

GC Wilson lbw b Jordan 124 (280m 246b 15x4 0x6) SR: 50.40

Surrey 247/4   GC Wilson 124 (246b 15x4)
Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150
Tournament Results
Notts v Somerset at Nottingham - Sep 24-27, 2013
Match drawn
Surrey v Yorkshire at The Oval - Sep 24-27, 2013
Match drawn
Sussex v Durham at Hove - Sep 24-27, 2013
Sussex won by 6 wickets
Derbyshire v Warwickshire at Derby - Sep 24-26, 2013
Warwickshire won by an innings and 168 runs
Warwickshire v Surrey at Birmingham - Sep 17-20, 2013
Warwickshire won by 6 wickets
Yorkshire v Middlesex at Leeds - Sep 17-20, 2013
Yorkshire won by 80 runs
More results »

Photos

Apr 26, 2013

Graeme Smith reached 43 not out, approaching his first Surrey fifty, Surrey v Sussex, County Championship, Division One, The Oval, 3rd day, April 26, 2013

Graeme Smith reached 43 not out, approaching his first Surrey fifty

© Getty Images

Apr 26, 2013

Luke Wells reached his maiden double hundred, Surrey v Sussex, County Championship, Division One, The Oval, 3rd day, April 26, 2013

Luke Wells reached his maiden double hundred

© Getty Images

All photos for this match