County Championship Division Two, Kent v Northamptonshire at Canterbury, May 1-3, 2013
Northamptonshire won by 7 wickets
1,2,3 May 2013 (4-day match)
Kent - 1st innings
SA Northeast - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 5 1 0 0 2 0 0 0 bowled 9 8 112.50
TA Copeland 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
RWT Key - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 15 1 1 0 0 0 0 0 3 17 17.64
TA Copeland 9 2 0 0 1 0 0 0 caught 6 12 50.00
SP Crook 5 0 0 1 2 0 0 0 11 8 137.50
BP Nash - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 7 2 0 0 2 0 0 0 10 11 90.90
TA Copeland 18 2 3 0 0 0 0 0 8 23 34.78
SP Crook 1 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 1 0.00
MJ Powell - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 18 2 0 0 2 0 0 0 10 22 45.45
TA Copeland 32 6 1 0 2 0 0 0 16 41 39.02
SP Crook 29 4 1 1 4 0 0 0 caught 25 39 64.10
AJ Hall 26 4 0 0 3 0 0 0 16 33 48.48
JD Middlebrook 24 3 0 0 0 0 0 0 3 27 11.11
DJ Bell-Drummond - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 21 2 0 1 2 0 0 0 13 26 50.00
TA Copeland 31 3 1 1 4 0 0 0 24 40 60.00
SP Crook 22 5 0 0 2 0 0 0 caught 13 29 44.82
AJ Hall 43 1 1 1 2 0 0 0 14 48 29.16
JD Middlebrook 22 4 0 0 0 0 0 0 4 26 15.38
GO Jones - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 6 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 7 14.28
SP Crook 12 2 3 0 2 0 0 0 16 19 84.21
AJ Hall 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 22.22
JD Middlebrook 11 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8.33
JC Tredwell - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 14 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 15 26.66
TA Copeland 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
SP Crook 2 1 0 1 0 0 0 0 4 4 100.00
AJ Hall 7 1 0 0 1 0 0 0 5 9 55.55
JD Middlebrook 17 1 0 0 1 0 0 0 5 19 26.31
MT Coles - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
TA Copeland 14 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 14 0.00
CJ Haggett - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
TA Copeland 7 0 0 0 1 0 0 0 4 8 50.00
SP Crook 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
M Davies - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DJ Willey 0 1 0 2 0 0 0 0 7 3 233.33
TA Copeland 4 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 6 83.33
CE Shreck - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 5 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 5 0.00
Northamptonshire - 2nd innings
SD Peters - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 51 7 5 0 3 0 0 0 caught 29 66 43.93
CE Shreck 39 7 2 1 4 0 0 0 30 53 56.60
MT Coles 37 6 1 0 1 0 0 0 12 45 26.66
CJ Haggett 20 5 0 1 2 0 0 0 16 28 57.14
JC Tredwell 32 11 2 0 1 0 0 0 19 46 41.30
KJ Coetzer - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 4 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 4 0.00
CE Shreck 13 0 1 0 1 0 0 0 6 15 40.00
DJG Sales - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6 33.33
CE Shreck 16 3 0 0 1 0 0 0 caught 7 20 35.00
MT Coles 6 2 1 0 0 0 0 0 4 9 44.44
CJ Haggett 27 1 0 0 0 0 0 0 1 28 3.57
JC Tredwell 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
AG Wakely - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
CE Shreck 9 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 9 0.00
MT Coles 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
JC Tredwell 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
AJ Hall - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
CE Shreck 3 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 4 25.00
MT Coles 4 0 2 1 1 0 0 0 11 8 137.50
JD Middlebrook - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
CE Shreck 5 3 0 0 1 0 0 0 7 9 77.77
MT Coles 4 0 0 0 1 0 0 0 4 5 80.00
CJ Haggett 8 0 0 0 3 0 0 0 caught 12 11 109.09
D Murphy - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 14 1 0 0 0 0 0 0 bowled 1 15 6.66
CJ Haggett 11 2 1 0 0 0 0 0 4 14 28.57
JC Tredwell 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.00
DJ Willey - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
MT Coles 2 0 0 0 3 0 0 0 caught 12 5 240.00
JC Tredwell 8 0 1 0 1 0 1 0 12 11 109.09
SP Crook - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 8 3 1 0 1 0 0 0 9 13 69.23
CE Shreck 8 5 0 0 2 0 0 0 13 15 86.66
MT Coles 13 1 1 0 3 0 0 0 caught 15 18 83.33
CJ Haggett 8 3 1 0 3 0 0 0 17 15 113.33
JC Tredwell 13 4 0 0 1 0 0 0 8 18 44.44
TA Copeland - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
CE Shreck 5 1 1 0 0 0 0 0 caught 3 7 42.85
RI Newton - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 5 0 0 1 1 0 0 0 7 7 100.00
CE Shreck 8 1 1 0 1 0 1 0 13 12 108.33
MT Coles 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
Kent - 3rd innings
SA Northeast - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 13 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 14 7.14
DJ Willey 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
RWT Key - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 9 2 0 0 0 0 0 0 lbw 2 11 18.18
DJ Willey 11 3 0 0 1 0 0 0 7 15 46.66
BP Nash - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 10 0 1 0 1 0 0 0 caught 6 12 50.00
DJ Willey 34 1 1 0 1 0 0 0 7 37 18.91
SP Crook 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
DJ Bell-Drummond - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 19 0 0 0 1 0 0 0 4 20 20.00
DJ Willey 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
GO Jones - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 30 2 1 1 3 0 0 0 19 37 51.35
DJ Willey 2 0 0 0 1 0 0 0 lbw 4 3 133.33
SP Crook 13 6 1 0 5 0 0 0 28 25 112.00
AJ Hall 9 1 1 1 0 0 0 0 6 12 50.00
MJ Powell - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.00
DJ Willey 2 0 1 0 1 0 0 0 6 4 150.00
SP Crook 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
JC Tredwell - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Crook 10 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 10 0.00
MT Coles - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SP Crook 9 1 0 0 1 0 0 0 bowled 5 11 45.45
AJ Hall 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
CJ Haggett - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 12 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 14 35.71
DJ Willey 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
SP Crook 11 3 0 0 1 0 0 0 7 15 46.66
AJ Hall 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
M Davies - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 2 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 3 133.33
DJ Willey 4 0 0 1 0 0 0 0 3 5 60.00
CE Shreck - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
TA Copeland 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
DJ Willey 1 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 1 0.00
Northamptonshire - 4th innings
SD Peters - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 133.33
CE Shreck 15 1 1 0 7 0 0 0 31 24 129.16
CJ Haggett 7 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 8 25.00
MT Coles 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
KJ Coetzer - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
M Davies 31 1 0 1 0 0 0 0 4 33 12.12
CE Shreck 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
CJ Haggett 6 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 7 14.28
MT Coles 1 1 1 0 1 0 0 0 7 4 175.00
DJG Sales - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
CJ Haggett 4 1 0 0 1 0 0 0 5 6 83.33
MT Coles 6 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 8 62.50
AG Wakely - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
CJ Haggett 12 5 1 0 0 0 0 0 7 18 38.88
MT Coles 5 2 0 0 0 0 0 0 2 7 28.57
JC Tredwell 9 1 0 0 1 0 0 0 5 11 45.45
AJ Hall - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
CJ Haggett 16 3 0 0 2 0 0 0 11 21 52.38
MT Coles 5 1 1 0 2 0 0 0 11 9 122.22
JC Tredwell 8 1 0 0 1 0 0 0 5 10 50.00
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships