County Championship Division Two, Worcestershire v Leicestershire at Worcester, May 8-11, 2013
 • Overs 1-50
 • Overs 51-100
 • Overs 101-150
29.5

Taylor to Samaraweera, no run

29.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 94/2   TT Samaraweera 0* (2b)
32.1

Freckingham to Samaraweera, 2 runs

32.2

Freckingham to Samaraweera, no run

32.3

Freckingham to Samaraweera, no run

32.4

Freckingham to Samaraweera, no run

32.5

Freckingham to Samaraweera, no run

32.6

Freckingham to Samaraweera, no run

Worcestershire 97/2   TT Samaraweera 2* (8b)
33.2

Taylor to Samaraweera, no run

33.3

Taylor to Samaraweera, no run

33.4

Taylor to Samaraweera, no run

33.5

Taylor to Samaraweera, no run

33.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 98/2   TT Samaraweera 2* (13b)
35.1

Taylor to Samaraweera, no run

35.2

Taylor to Samaraweera, no run

35.3

Taylor to Samaraweera, no run

35.4

Taylor to Samaraweera, no run

35.5

Taylor to Samaraweera, no run

35.6

Taylor to Samaraweera, (no ball) FOUR

35.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 106/2   TT Samaraweera 6* (20b 1x4)
37.1

Taylor to Samaraweera, no run

37.2

Taylor to Samaraweera, no run

37.3

Taylor to Samaraweera, no run

37.4

Taylor to Samaraweera, no run

37.5

Taylor to Samaraweera, no run

37.6

Taylor to Samaraweera, FOUR

Worcestershire 110/2   TT Samaraweera 10* (26b 2x4)
39.1

Taylor to Samaraweera, no run

39.2

Taylor to Samaraweera, no run

39.3

Taylor to Samaraweera, no run

39.4

Taylor to Samaraweera, no run

39.5

Taylor to Samaraweera, no run

39.6

Taylor to Samaraweera, 2 runs

Worcestershire 112/2   TT Samaraweera 12* (32b 2x4)
40.3

Freckingham to Samaraweera, no run

40.4

Freckingham to Samaraweera, no run

40.5

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 114/2   TT Samaraweera 13* (35b 2x4)
41.1

Taylor to Samaraweera, no run

41.2

Taylor to Samaraweera, no run

41.3

Taylor to Samaraweera, no run

41.4

Taylor to Samaraweera, no run

41.5

Taylor to Samaraweera, no run

41.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 114/2   TT Samaraweera 13* (41b 2x4)
44.1

Williams to Samaraweera, no run

44.2

Williams to Samaraweera, FOUR

44.3

Williams to Samaraweera, no run

44.4

Williams to Samaraweera, no run

44.5

Williams to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 126/2   TT Samaraweera 18* (46b 3x4)
45.1

Thakor to Samaraweera, no run

45.2

Thakor to Samaraweera, 1 run

45.6

Thakor to Samaraweera, no run

Worcestershire 128/2   TT Samaraweera 19* (49b 3x4)
46.4

Williams to Samaraweera, no run

46.5

Williams to Samaraweera, FOUR

46.6

Williams to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 134/2   TT Samaraweera 24* (52b 4x4)
47.1

Thakor to Samaraweera, no run

47.2

Thakor to Samaraweera, no run

47.3

Thakor to Samaraweera, no run

47.4

Thakor to Samaraweera, no run

47.5

Thakor to Samaraweera, no run

47.6

Thakor to Samaraweera, no run

Worcestershire 134/2   TT Samaraweera 24* (58b 4x4)
50.1

Thakor to Samaraweera, no run

50.2

Thakor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 144/2   TT Samaraweera 25* (60b 4x4)
51.1

Naik to Samaraweera, FOUR

51.2

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 153/2   TT Samaraweera 30* (62b 5x4)
52.1

Thakor to Samaraweera, no run

52.2

Thakor to Samaraweera, no run

52.3

Thakor to Samaraweera, no run

52.4

Thakor to Samaraweera, no run

52.5

Thakor to Samaraweera, no run

52.6

Thakor to Samaraweera, no run

Worcestershire 153/2   TT Samaraweera 30* (68b 5x4)
53.2

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 155/2   TT Samaraweera 31* (69b 5x4)
54.1

Thakor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 156/2   TT Samaraweera 32* (70b 5x4)
55.1

Naik to Samaraweera, no run

55.2

Naik to Samaraweera, no run

55.3

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 161/2   TT Samaraweera 33* (73b 5x4)
56.1

Thakor to Samaraweera, no run

56.2

Thakor to Samaraweera, no run

56.3

Thakor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 162/2   TT Samaraweera 34* (76b 5x4)
57.1

Naik to Samaraweera, no run

57.2

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 163/2   TT Samaraweera 35* (78b 5x4)
58.1

Thakor to Samaraweera, no run

58.2

Thakor to Samaraweera, no run

58.3

Thakor to Samaraweera, no run

58.4

Thakor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 164/3   TT Samaraweera 36* (82b 5x4)
59.1

Naik to Samaraweera, no run

59.2

Naik to Samaraweera, no run

59.3

Naik to Samaraweera, no run

59.4

Naik to Samaraweera, 2 runs

59.5

Naik to Samaraweera, no run

59.6

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 171/3   TT Samaraweera 39* (88b 5x4)
60.1

Thakor to Samaraweera, no run

60.2

Thakor to Samaraweera, no run

60.3

Thakor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 172/3   TT Samaraweera 40* (91b 5x4)
61.1

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 177/3   TT Samaraweera 41* (92b 5x4)
62.1

Cobb to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 178/3   TT Samaraweera 42* (93b 5x4)
63.1

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 181/3   TT Samaraweera 43* (94b 5x4)
64.1

Freckingham to Samaraweera, no run

64.2

Freckingham to Samaraweera, no run

64.3

Freckingham to Samaraweera, FOUR

64.4

Freckingham to Samaraweera, 2 runs

64.5

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 196/3   TT Samaraweera 50* (99b 6x4)
65.1

Taylor to Samaraweera, no run

65.2

Taylor to Samaraweera, no run

65.3

Taylor to Samaraweera, no run

65.4

Taylor to Samaraweera, no run

65.5

Taylor to Samaraweera, no run

65.6

Taylor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 197/3   TT Samaraweera 51* (105b 6x4)
66.1

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 198/3   TT Samaraweera 52* (106b 6x4)
67.1

Taylor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 199/3   TT Samaraweera 53* (107b 6x4)
68.1

Freckingham to Samaraweera, no run

68.2

Freckingham to Samaraweera, no run

68.3

Freckingham to Samaraweera, no run

68.4

Freckingham to Samaraweera, no run

68.5

Freckingham to Samaraweera, no run

68.6

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 200/3   TT Samaraweera 54* (113b 6x4)
69.1

Taylor to Samaraweera, no run

69.2

Taylor to Samaraweera, no run

69.3

Taylor to Samaraweera, no run

69.4

Taylor to Samaraweera, no run

69.5

Taylor to Samaraweera, no run

69.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 200/3   TT Samaraweera 54* (119b 6x4)
70.4

Freckingham to Samaraweera, no run

70.5

Freckingham to Samaraweera, no run

70.6

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 202/3   TT Samaraweera 55* (122b 6x4)
71.1

Taylor to Samaraweera, no run

71.2

Taylor to Samaraweera, no run

71.3

Taylor to Samaraweera, no run

71.4

Taylor to Samaraweera, no run

71.5

Taylor to Samaraweera, no run

71.6

Taylor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 203/3   TT Samaraweera 56* (128b 6x4)
72.1

Thakor to Samaraweera, no run

72.2

Thakor to Samaraweera, 2 runs

72.3

Thakor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 206/3   TT Samaraweera 59* (131b 6x4)
73.1

Naik to Samaraweera, no run

73.2

Naik to Samaraweera, no run

73.3

Naik to Samaraweera, 2 runs

73.4

Naik to Samaraweera, no run

73.5

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 217/3   TT Samaraweera 62* (136b 6x4)
75.1

Naik to Samaraweera, 1 run

75.4

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 223/3   TT Samaraweera 64* (138b 6x4)
76.1

Taylor to Samaraweera, no run

76.2

Taylor to Samaraweera, no run

76.3

Taylor to Samaraweera, no run

76.4

Taylor to Samaraweera, no run

76.5

Taylor to Samaraweera, no run

76.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 227/3   TT Samaraweera 64* (144b 6x4)
78.1

Taylor to Samaraweera, no run

78.2

Taylor to Samaraweera, no run

78.3

Taylor to Samaraweera, no run

78.4

Taylor to Samaraweera, no run

78.5

Taylor to Samaraweera, no run

78.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 227/4   TT Samaraweera 64* (150b 6x4)
80.1

Taylor to Samaraweera, no run

80.2

Taylor to Samaraweera, no run

80.3

Taylor to Samaraweera, no run

80.4

Taylor to Samaraweera, no run

80.5

Taylor to Samaraweera, no run

80.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 227/5   TT Samaraweera 64* (156b 6x4)
82.1

Taylor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 232/5   TT Samaraweera 65* (157b 6x4)
83.1

Naik to Samaraweera, 1 run

83.4

Naik to Samaraweera, no run

83.5

Naik to Samaraweera, no run

83.6

Naik to Samaraweera, no run

Worcestershire 239/5   TT Samaraweera 66* (161b 6x4)
85.1

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 240/5   TT Samaraweera 67* (162b 6x4)
86.1

Taylor to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 241/5   TT Samaraweera 68* (163b 6x4)
87.1

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 246/5   TT Samaraweera 69* (164b 6x4)
88.1

Williams to Samaraweera, 1 run

88.5

Williams to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 249/5   TT Samaraweera 71* (166b 6x4)
89.1

Naik to Samaraweera, no run

89.2

Naik to Samaraweera, no run

89.3

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 250/5   TT Samaraweera 72* (169b 6x4)
90.1

Williams to Samaraweera, no run

90.2

Williams to Samaraweera, no run

90.3

Williams to Samaraweera, no run

90.4

Williams to Samaraweera, no run

90.5

Williams to Samaraweera, no run

90.6

Williams to Samaraweera, no run

Worcestershire 250/5   TT Samaraweera 72* (175b 6x4)
92.1

Williams to Samaraweera, no run

92.2

Williams to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 251/5   TT Samaraweera 73* (177b 6x4)
93.1

Naik to Samaraweera, no run

93.2

Naik to Samaraweera, 1 wide

93.2

Naik to Samaraweera, no run

93.3

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 257/5   TT Samaraweera 74* (180b 6x4)
94.1

Williams to Samaraweera, no run

94.2

Williams to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 258/7   TT Samaraweera 75* (182b 6x4)
95.1

Naik to Samaraweera, no run

95.2

Naik to Samaraweera, no run

95.3

Naik to Samaraweera, no run

95.4

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 259/7   TT Samaraweera 76* (186b 6x4)
96.1

Freckingham to Samaraweera, 1 run

96.4

Freckingham to Samaraweera, no run

96.5

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 264/7   TT Samaraweera 78* (189b 6x4)
97.1

Naik to Samaraweera, no run

97.2

Naik to Samaraweera, no run

97.3

Naik to Samaraweera, FOUR

97.4

Naik to Samaraweera, no run

97.5

Naik to Samaraweera, no run

97.6

Naik to Samaraweera, no run

Worcestershire 268/7   TT Samaraweera 82* (195b 7x4)
99.1

Naik to Samaraweera, no run

99.2

Naik to Samaraweera, 2 runs

99.3

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 277/7   TT Samaraweera 85* (198b 7x4)
100.1

Freckingham to Samaraweera, 1 run

100.6

Freckingham to Samaraweera, no run

Worcestershire 283/7   TT Samaraweera 86* (200b 7x4)
102.1

Taylor to Samaraweera, no run

102.2

Taylor to Samaraweera, FOUR

102.3

Taylor to Samaraweera, no run

102.4

Taylor to Samaraweera, no run

102.5

Taylor to Samaraweera, no run

102.6

Taylor to Samaraweera, no run

Worcestershire 287/7   TT Samaraweera 90* (206b 8x4)
103.3

Naik to Samaraweera, no run

103.4

Naik to Samaraweera, no run

103.5

Naik to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 289/7   TT Samaraweera 91* (209b 8x4)
104.1

Freckingham to Samaraweera, no run

104.2

Freckingham to Samaraweera, no run

104.3

Freckingham to Samaraweera, 1 run

104.5

Freckingham to Samaraweera, no run

104.6

Freckingham to Samaraweera, no run

Worcestershire 295/7   TT Samaraweera 92* (214b 8x4)
105.4

Williams to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 297/7   TT Samaraweera 93* (215b 8x4)
106.6

Freckingham to Samaraweera, 1 run

Worcestershire 312/7   TT Samaraweera 94* (216b 8x4)
107.1

Williams to Samaraweera, no run

107.2

Williams to Samaraweera, no run

107.3

Williams to Samaraweera, no run

107.4

Williams to Samaraweera, no run

107.5

Williams to Samaraweera, no run

107.6

Williams to Samaraweera, no run

Worcestershire 312/7   TT Samaraweera 94* (222b 8x4)
108.6

Freckingham to Samaraweera, 2 runs

Worcestershire 315/7   TT Samaraweera 96* (223b 8x4)
109.2

Williams to Samaraweera, no run

109.3

Williams to Samaraweera, FOUR

Worcestershire 316/7   TT Samaraweera 100* (225b 9x4)
 • Overs 1-50
 • Overs 51-100
 • Overs 101-150
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

 • RHB

  LHB

 • RHB

  LHB

Partnerships