Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150

57.1

Naik to Coetzer, 1 run

57.2

Naik to Keogh, no run

57.3

Naik to Keogh, no run

57.4

Naik to Keogh, no run

57.5

Naik to Keogh, no run

57.6

Naik to Keogh, no run

Northamptonshire 189/3   JKH Naik 1-0-1-0

59.1

Naik to Coetzer, no run

59.2

Naik to Coetzer, 1 run

59.3

Naik to Keogh, no run

59.4

Naik to Keogh, no run

59.5

Naik to Keogh, no run

59.6

Naik to Keogh, no run

Northamptonshire 191/3   JKH Naik 2-0-2-0

61.1

Naik to Coetzer, no run

61.2

Naik to Coetzer, no run

61.3

Naik to Coetzer, 1 run

61.4

Naik to Hall, no run

61.5

Naik to Hall, no run

61.6

Naik to Hall, no run

Northamptonshire 201/4   JKH Naik 3-0-3-0

63.1

Naik to Hall, no run

63.2

Naik to Hall, no run

63.3

Naik to Hall, no run

63.4

Naik to Hall, no run

63.5

Naik to Hall, no run

63.6

Naik to Hall, no run

Northamptonshire 201/4   JKH Naik 4-1-3-0

65.1

Naik to Coetzer, no run

65.2

Naik to Coetzer, 1 run

65.3

Naik to Hall, no run

65.4

Naik to Hall, no run

65.5

Naik to Hall, no run

65.6

Naik to Hall, no run

Northamptonshire 203/4   JKH Naik 5-1-4-0

67.1

Naik to Hall, no run

67.2

Naik to Hall, no run

67.3

Naik to Hall, no run

67.4

Naik to Hall, no run

67.5

Naik to Hall, no run

67.6

Naik to Hall, no run

Northamptonshire 205/4   JKH Naik 6-2-4-0

69.1

Naik to Hall, no run

69.2

Naik to Hall, no run

69.3

Naik to Hall, no run

69.4

Naik to Hall, 1 run

69.5

Naik to Coetzer, no run

69.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 210/4   JKH Naik 7-2-5-0

71.1

Naik to Coetzer, no run

71.2

Naik to Coetzer, no run

71.3

Naik to Coetzer, no run

71.4

Naik to Coetzer, no run

71.5

Naik to Coetzer, no run

71.6

Naik to Coetzer, FOUR

Northamptonshire 214/4   JKH Naik 8-2-9-0

73.1

Naik to Coetzer, no run

73.2

Naik to Coetzer, no run

73.3

Naik to Coetzer, no run

73.4

Naik to Coetzer, no run

73.5

Naik to Coetzer, no run

73.6

Naik to Coetzer, 2 runs

Northamptonshire 220/4   JKH Naik 9-2-11-0

75.1

Naik to Coetzer, no run

75.2

Naik to Coetzer, 1 run

75.3

Naik to Hall, no run

75.4

Naik to Hall, no run

75.5

Naik to Hall, no run

75.6

Naik to Hall, 2 runs

Northamptonshire 235/4   JKH Naik 10-2-14-0

77.1

Naik to Coetzer, no run

77.2

Naik to Coetzer, 1 run

77.3

Naik to Hall, no run

77.4

Naik to Hall, no run

77.5

Naik to Hall, no run

77.6

Naik to Hall, no run

Northamptonshire 237/4   JKH Naik 11-2-15-0

79.1

Naik to Coetzer, no run

79.2

Naik to Coetzer, FOUR

79.3

Naik to Coetzer, no run

79.4

Naik to Coetzer, no run

79.5

Naik to Coetzer, no run

79.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 244/4   JKH Naik 12-2-19-0

89.1

Naik to Hall, no run

89.2

Naik to Hall, no run

89.3

Naik to Hall, no run

89.4

Naik to Hall, 1 run

89.5

Naik to Coetzer, no run

89.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 298/4   JKH Naik 13-2-20-0

91.1

Naik to Coetzer, no run

91.2

Naik to Coetzer, no run

91.3

Naik to Coetzer, no run

91.4

Naik to Coetzer, no run

91.5

Naik to Coetzer, no run

91.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 304/4   JKH Naik 14-3-20-0

93.1

Naik to Hall, no run

93.2

Naik to Hall, no run

93.3

Naik to Hall, no run

93.4

Naik to Hall, no run

93.5

Naik to Hall, no run

93.6

Naik to Hall, no run

Northamptonshire 313/4   JKH Naik 15-4-20-0

95.1

Naik to Hall, no run

95.2

Naik to Hall, 2 runs

95.3

Naik to Hall, no run

95.4

Naik to Hall, no run

95.5

Naik to Hall, 1 run

95.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 320/4   JKH Naik 16-4-23-0

111.1

Naik to Middlebrook, no run

111.2

Naik to Middlebrook, no run

111.3

Naik to Middlebrook, no run

111.4

Naik to Middlebrook, no run

111.5

Naik to Middlebrook, 1 run

111.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 398/5   JKH Naik 17-4-24-0

113.1

Naik to Coetzer, no run

113.2

Naik to Coetzer, no run

113.3

Naik to Coetzer, no run

113.4

Naik to Coetzer, no run

113.5

Naik to Coetzer, no run

113.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 404/5   JKH Naik 18-5-24-0

115.1

Naik to Middlebrook, no run

115.2

Naik to Middlebrook, no run

115.3

Naik to Middlebrook, 1 run

115.4

Naik to Coetzer, 1 run

115.5

Naik to Middlebrook, no run

115.6

Naik to Middlebrook, 1 run

Northamptonshire 412/5   JKH Naik 19-5-27-0

117.1

Naik to Coetzer, 1 run

117.2

Naik to Middlebrook, no run

117.3

Naik to Middlebrook, 1 bye

117.4

Naik to Coetzer, no run

117.5

Naik to Coetzer, 1 bye

117.6

Naik to Middlebrook, no run

Northamptonshire 417/5   JKH Naik 20-5-28-0

119.1

Naik to Middlebrook, no run

119.2

Naik to Middlebrook, 2 byes

119.3

Naik to Middlebrook, no run

119.4

Naik to Middlebrook, no run

119.5

Naik to Middlebrook, no run

119.6

Naik to Middlebrook, no run

Northamptonshire 423/5   JKH Naik 21-6-28-0

121.1

Naik to Coetzer, no run

121.2

Naik to Coetzer, no run

121.3

Naik to Coetzer, no run

121.4

Naik to Coetzer, no run

121.5

Naik to Coetzer, no run

121.6

Naik to Coetzer, 1 run

Northamptonshire 425/5   JKH Naik 22-6-29-0

123.1

Naik to Middlebrook, no run

123.2

Naik to Middlebrook, no run

123.3

Naik to Middlebrook, 1 run

123.4

Naik to Coetzer, 2 runs

123.5

Naik to Coetzer, no run

123.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 432/5   JKH Naik 23-6-32-0

125.1

Naik to Middlebrook, no run

125.2

Naik to Middlebrook, no run

125.3

Naik to Middlebrook, 1 run

125.4

Naik to Coetzer, no run

125.5

Naik to Coetzer, 2 leg byes

125.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 442/5   JKH Naik 24-6-33-0

127.1

Naik to Middlebrook, 1 run

127.2

Naik to Coetzer, no run

127.3

Naik to Coetzer, FOUR

127.4

Naik to Coetzer, no run

127.5

Naik to Coetzer, no run

127.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 448/5   JKH Naik 25-6-38-0

129.1

Naik to Coetzer, no run

129.2

Naik to Coetzer, no run

129.3

Naik to Coetzer, no run

129.4

Naik to Coetzer, 1 run

129.5

Naik to Middlebrook, no run

129.6

Naik to Middlebrook, FOUR

Northamptonshire 455/5   JKH Naik 26-6-43-0

131.1

Naik to Coetzer, no run

131.2

Naik to Coetzer, no run

131.3

Naik to Coetzer, 1 run

131.4

Naik to Middlebrook, FOUR

131.5

Naik to Middlebrook, 1 run

131.6

Naik to Coetzer, no run

Northamptonshire 466/5   JKH Naik 27-6-49-0

133.1

Naik to Middlebrook, no run

133.2

Naik to Middlebrook, no run

133.3

Naik to Middlebrook, no run

133.4

Naik to Middlebrook, no run

133.5

Naik to Middlebrook, no run

133.6

Naik to Middlebrook, no run

Northamptonshire 475/6   JKH Naik 28-7-49-0

135.1

Naik to Crook, no run

135.2

Naik to Crook, FOUR

135.3

Naik to Crook, no run

135.4

Naik to Crook, no run

135.5

Naik to Crook, no run

135.6

Naik to Crook, no run

Northamptonshire 480/6   JKH Naik 29-7-53-0

137.1

Naik to Middlebrook, 2 leg byes

137.2

Naik to Middlebrook, no run

137.3

Naik to Middlebrook, FOUR

137.4

Naik to Middlebrook, no run

137.5

Naik to Middlebrook, no run

137.6

Naik to Middlebrook, no run

Northamptonshire 491/6   JKH Naik 30-7-57-0

139.1

Naik to Crook, SIX

139.2

Naik to Crook, SIX

139.3

Naik to Crook, 1 run

139.4

Naik to Middlebrook, 1 run

139.5

Naik to Crook, 1 run

139.6

Naik to Middlebrook, FOUR

Northamptonshire 519/6   JKH Naik 31-7-76-0

141.1

Naik to Crook, 1 run

141.2

Naik to Middlebrook, 1 run

141.3

Naik to Crook, FOUR

141.4

Naik to Crook, 2 runs

141.5

Naik to Crook, FOUR

141.6

Naik to Crook, no run

Northamptonshire 534/6   JKH Naik 32-7-88-0
Overs 1-50  | Overs 51-100  | Overs 101-150
Tournament Results
Glamorgan v Gloucs at Cardiff - Sep 24-27, 2013
Glamorgan won by 8 wickets
Kent v Lancashire at Canterbury - Sep 24-27, 2013
Kent won by 2 wickets
Hampshire v Essex at Southampton - Sep 24-26, 2013
Hampshire won by an innings and 31 runs
Worcs v Northants at Worcester - Sep 24-26, 2013
Worcs won by 115 runs
Essex v Glamorgan at Chelmsford - Sep 17-20, 2013
Match drawn
Gloucs v Lancashire at Bristol - Sep 17-20, 2013
Match drawn
Leics v Hampshire at Leicester - Sep 17-20, 2013
Hampshire won by 180 runs
Northants v Kent at Northampton - Sep 17-20, 2013
Match drawn
More results »