Second Eleven Championship, North Division: Durham 2nd XI v Yorkshire 2nd XI at Gosforth, Aug 13-15, 2013
Partnerships - Yorkshire 2nd XI 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 10 11.0 0.90 E Callis CG Roebuck - 1/10 (10.6)
2nd 11 5.3 2.00 CG Roebuck AJ Hodd 1/10 (10.6) 2/21 (16.3)
3rd 51 16.1 3.15 AJ Hodd AU Rashid 2/21 (16.3) 3/72 (32.4)
4th 14 4.1 3.36 Azeem Rafiq AU Rashid 3/72 (32.4) 4/86 (36.5)
5th 7 2.5 2.47 E Wilson AU Rashid 4/86 (36.5) 5/93 (39.4)
6th 4 2.1 1.84 JP Inglis AU Rashid 5/93 (39.4) 6/97 (41.5)
7th 4 1.0 4.00 SA Patterson AU Rashid 6/97 (41.5) 7/101 (42.5)
8th 71 22.3 3.15 JA Brooks AU Rashid 7/101 (42.5) 8/172 (65.2)
9th 12 6.3 1.84 AU Rashid JC Wainman 8/172 (65.2) 9/184 (71.5)
10th 4 0.5 4.80 JC Wainman BP Gibson 9/184 (71.5) 10/188 (72.4)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
3 8th 91 29.0 3.13 SA Patterson JA Brooks 7/111 (40.6) 8/202 (69.6)
1 8th 71 22.3 3.15 JA Brooks AU Rashid 7/101 (42.5) 8/172 (65.2)
3 5th 57 13.3 4.22 JP Inglis AJ Hodd 4/36 (17.1) 5/93 (30.4)
1 3rd 51 16.1 3.15 AJ Hodd AU Rashid 2/21 (16.3) 3/72 (32.4)
4 7th 31 7.5 3.95 P Coughlin SW Poynter 6/58 (29.3) 7/89 (37.2)
2 8th 31 4.2 7.15 JP Bousfield P Coughlin 7/96 (30.6) 8/127 (35.2)
2 2nd 28 8.5 3.16 KK Jennings Ramanpreet Singh 1/0 (0.2) 2/28 (9.1)
4 2nd 25 7.0 3.57 KK Jennings Ramanpreet Singh 1/3 (1.6) 2/28 (8.6)
3 4th 25 6.5 3.65 E Wilson AJ Hodd 3/11 (10.2) 4/36 (17.1)
2 5th 22 9.2 2.35 U Arshad P Coughlin 4/66 (19.4) 5/88 (28.6)
2 4th 21 6.0 3.50 G Clark U Arshad 3/45 (13.4) 4/66 (19.4)
2 3rd 17 4.3 3.77 Ramanpreet Singh G Clark 2/28 (9.1) 3/45 (13.4)
4 4th 14 12.0 1.16 DW Foster Ramanpreet Singh 3/39 (13.1) 4/53 (25.1)
3 7th 14 7.5 1.78 RJ Sidebottom SA Patterson 6/97 (33.1) 7/111 (40.6)
1 4th 14 4.1 3.36 Azeem Rafiq AU Rashid 3/72 (32.4) 4/86 (36.5)
1 9th 12 6.3 1.84 AU Rashid JC Wainman 8/172 (65.2) 9/184 (71.5)
4 3rd 11 4.1 2.64 G Clark Ramanpreet Singh 2/28 (8.6) 3/39 (13.1)
1 2nd 11 5.3 2.00 CG Roebuck AJ Hodd 1/10 (10.6) 2/21 (16.3)
1 1st 10 11.0 0.90 E Callis CG Roebuck - 1/10 (10.6)
3 2nd 9 6.2 1.42 E Callis AJ Hodd 1/1 (2.2) 2/10 (8.4)
4 9th 8 5.5 1.37 JP Bousfield RS Buckley 8/90 (37.5) 9/98 (43.4)
2 6th 8 1.5 4.36 SW Poynter P Coughlin 5/88 (28.6) 6/96 (30.5)
4 10th 7 2.1 3.23 RS Buckley MG Morley 9/98 (43.4) 10/105 (45.5)
1 5th 7 2.5 2.47 E Wilson AU Rashid 4/86 (36.5) 5/93 (39.4)
3 9th 5 1.1 4.28 JA Brooks JC Wainman 8/202 (69.6) 9/207 (71.1)
3 6th 4 2.3 1.60 AJ Hodd RJ Sidebottom 5/93 (30.4) 6/97 (33.1)
1 10th 4 0.5 4.80 JC Wainman BP Gibson 9/184 (71.5) 10/188 (72.4)
1 7th 4 1.0 4.00 SA Patterson AU Rashid 6/97 (41.5) 7/101 (42.5)
1 6th 4 2.1 1.84 JP Inglis AU Rashid 5/93 (39.4) 6/97 (41.5)
4 5th 3 2.5 1.05 Ramanpreet Singh P Coughlin 4/53 (25.1) 5/56 (27.6)
4 1st 3 2.0 1.50 J Clark KK Jennings - 1/3 (1.6)
4 6th 2 1.3 1.33 U Arshad P Coughlin 5/56 (27.6) 6/58 (29.3)
3 10th 2 1.4 1.20 JC Wainman BP Gibson 9/207 (71.1) 10/209 (72.5)
4 8th 1 0.3 2.00 SW Poynter RS Buckley 7/89 (37.2) 8/90 (37.5)
3 3rd 1 1.4 0.60 AU Rashid AJ Hodd 2/10 (8.4) 3/11 (10.2)
3 1st 1 2.2 0.42 CG Roebuck E Callis - 1/1 (2.2)
2 10th 0 2.5 0.00 DW Foster MG Morley 9/127 (36.3) 10/127 (39.2)
2 9th 0 1.1 0.00 P Coughlin DW Foster 8/127 (35.2) 9/127 (36.3)
2 7th 0 0.1 0.00 RS Buckley P Coughlin 6/96 (30.5) 7/96 (30.6)
2 1st 0 0.2 0.00 J Clark KK Jennings - 1/0 (0.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships