LV= County Championship Division One, Somerset v Sussex at Taunton, Jun 8-10, 2014
Partnerships - Sussex 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 9 4.1 2.16 LWP Wells CD Nash - 1/9 (4.1)
2nd 1 1.3 0.66 RJ Hamilton-Brown CD Nash 1/9 (4.1) 2/10 (5.4)
3rd 15 5.3 2.72 CD Nash EC Joyce 2/10 (5.4) 3/25 (11.1)
4th 38 8.2 4.56 MW Machan EC Joyce 3/25 (11.1) 4/63 (19.3)
5th 55 21.4 2.53 LJ Wright EC Joyce 4/63 (19.3) 5/118 (41.1)
6th 28 9.0 3.11 BC Brown EC Joyce 5/118 (41.1) 6/146 (50.1)
7th 20 8.2 2.40 SA Piolet EC Joyce 6/146 (50.1) 7/166 (58.3)
8th 26 9.2 2.78 WAT Beer EC Joyce 7/166 (58.3) 8/192 (67.5)
9th 15 6.4 2.25 JE Anyon EC Joyce 8/192 (67.5) 9/207 (74.3)
10th 7 5.5 1.20 EC Joyce SJ Magoffin 9/207 (74.3) 10/214 (80.2)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
2 6th 86 18.2 4.69 PD Trego C Kieswetter 5/39 (14.2) 6/125 (32.4)
2 8th 81 14.1 5.71 CAJ Meschede C Overton 7/125 (33.1) 8/206 (47.2)
2 9th 77 28.1 2.73 C Overton AC Thomas 8/206 (47.2) 9/283 (75.3)
3 6th 71 29.5 2.37 BC Brown LJ Wright 5/33 (18.1) 6/104 (47.6)
3 9th 56 19.4 2.84 SA Piolet WAT Beer 8/110 (53.4) 9/166 (73.2)
1 5th 55 21.4 2.53 LJ Wright EC Joyce 4/63 (19.3) 5/118 (41.1)
4 4th 41 11.2 3.61 JC Hildreth NRD Compton 3/42 (7.1) 4/83 (18.3)
4 1st 41 4.3 9.11 JG Myburgh ME Trescothick - 1/41 (4.3)
1 4th 38 8.2 4.56 MW Machan EC Joyce 3/25 (11.1) 4/63 (19.3)
3 1st 33 16.4 1.98 JE Anyon CD Nash - 1/33 (16.4)
1 6th 28 9.0 3.11 BC Brown EC Joyce 5/118 (41.1) 6/146 (50.1)
1 8th 26 9.2 2.78 WAT Beer EC Joyce 7/166 (58.3) 8/192 (67.5)
4 5th 24* 1.4 14.40 NRD Compton C Kieswetter 4/83 (18.3) 4/107 (20.1)
1 7th 20 8.2 2.40 SA Piolet EC Joyce 6/146 (50.1) 7/166 (58.3)
1 9th 15 6.4 2.25 JE Anyon EC Joyce 8/192 (67.5) 9/207 (74.3)
1 3rd 15 5.3 2.72 CD Nash EC Joyce 2/10 (5.4) 3/25 (11.1)
3 10th 12 4.2 2.76 WAT Beer SJ Magoffin 9/166 (73.2) 10/178 (77.4)
2 4th 12 4.2 2.76 JC Hildreth AN Petersen 3/18 (8.3) 4/30 (12.5)
2 3rd 11 3.4 3.00 NRD Compton AN Petersen 2/7 (4.5) 3/18 (8.3)
2 5th 9 1.3 6.00 AN Petersen C Kieswetter 4/30 (12.5) 5/39 (14.2)
1 1st 9 4.1 2.16 LWP Wells CD Nash - 1/9 (4.1)
2 2nd 7 4.3 1.55 JG Myburgh NRD Compton 1/0 (0.2) 2/7 (4.5)
1 10th 7 5.5 1.20 EC Joyce SJ Magoffin 9/207 (74.3) 10/214 (80.2)
3 7th 6 4.3 1.33 LJ Wright LWP Wells 6/104 (47.6) 7/110 (52.3)
2 10th 6 2.2 2.57 AC Thomas GH Dockrell 9/283 (75.3) 10/289 (77.5)
4 2nd 1 1.3 0.66 ME Trescothick NRD Compton 1/41 (4.3) 2/42 (5.6)
1 2nd 1 1.3 0.66 RJ Hamilton-Brown CD Nash 1/9 (4.1) 2/10 (5.4)
4 3rd 0 1.1 0.00 AN Petersen NRD Compton 2/42 (5.6) 3/42 (7.1)
3 8th 0 1.1 0.00 LWP Wells SA Piolet 7/110 (52.3) 8/110 (53.4)
3 5th 0 0.3 0.00 MW Machan LJ Wright 4/33 (17.4) 5/33 (18.1)
3 4th 0 0.4 0.00 CD Nash MW Machan 3/33 (16.6) 4/33 (17.4)
3 3rd 0 0.1 0.00 EC Joyce CD Nash 2/33 (16.5) 3/33 (16.6)
3 2nd 0 0.1 0.00 RJ Hamilton-Brown CD Nash 1/33 (16.4) 2/33 (16.5)
2 7th 0 0.3 0.00 C Kieswetter CAJ Meschede 6/125 (32.4) 7/125 (33.1)
2 1st 0 0.2 0.00 ME Trescothick JG Myburgh - 1/0 (0.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships