LV= County Championship Division Two, Kent v Surrey at Canterbury, May 4-7, 2014
4,5,6,7 May 2014 (4-day match)
Surrey - 1st innings
RJ Burns - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.00
ME Claydon 15 2 3 0 0 0 0 0 8 20 40.00
DI Stevens 17 1 0 1 0 0 0 0 lbw 4 19 21.05
GC Smith - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 3 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 3 0.00
ME Claydon 16 0 0 1 0 0 0 0 3 17 17.64
DP Sibley - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15 6.66
ME Claydon 7 2 2 0 0 0 0 0 6 11 54.54
DI Stevens 10 1 0 0 0 0 0 0 1 11 9.09
AJ Ball 7 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 8 25.00
ZS Ansari - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 17 0 0 0 1 0 0 0 4 18 22.22
ME Claydon 15 0 1 0 0 0 0 0 2 16 12.50
DI Stevens 16 3 1 2 1 0 0 0 15 23 65.21
AJ Ball 16 2 0 0 3 0 0 0 14 21 66.66
AEN Riley 15 5 2 0 1 0 0 0 caught 13 23 56.52
SM Davies - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 14 4 0 0 0 0 0 0 4 18 22.22
ME Claydon 8 0 2 1 3 0 0 0 19 14 135.71
DI Stevens 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.00
AJ Ball 7 0 0 0 2 0 0 0 8 9 88.88
AEN Riley 7 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 7 0.00
JJ Roy - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 11 0 1 0 1 0 0 0 6 13 46.15
DI Stevens 22 1 0 1 1 0 0 0 8 25 32.00
AJ Ball 16 7 0 0 1 0 0 0 11 24 45.83
AEN Riley 21 9 3 0 5 0 0 0 bowled 35 38 92.10
A Harinath - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
ME Claydon 3 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 4 50.00
DI Stevens 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
AJ Ball 14 3 2 0 1 0 0 0 11 20 55.00
AEN Riley 37 0 3 0 3 0 0 0 18 43 41.86
A Kapil - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 9 0 0 1 1 0 0 0 7 11 63.63
ME Claydon 7 2 0 2 1 0 0 0 12 12 100.00
DI Stevens 17 2 1 0 2 0 0 0 12 22 54.54
AEN Riley 14 0 0 1 1 0 0 0 stumped 7 16 43.75
SC Meaker - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 6 0 0 0 1 0 0 0 4 7 57.14
ME Claydon 19 5 0 0 2 0 0 0 lbw 13 26 50.00
DI Stevens 16 2 0 0 0 0 0 0 2 18 11.11
AEN Riley 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.00
MP Dunn - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.00
ME Claydon 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
DI Stevens 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
AEN Riley 10 0 0 0 1 0 0 0 4 11 36.36
JW Dernbach - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 5 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 5 0.00
ME Claydon 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
Kent - 2nd innings
SA Northeast - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 26 5 3 0 1 0 0 0 caught 15 35 42.85
JW Dernbach 6 2 1 0 1 0 0 0 8 10 80.00
JJ Roy 6 2 1 0 0 0 0 0 4 9 44.44
MP Dunn 15 4 2 1 3 0 0 0 23 25 92.00
ZS Ansari 6 3 0 0 0 0 0 0 3 9 33.33
RWT Key - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 28 11 6 1 2 0 0 0 caught 34 48 70.83
JW Dernbach 45 6 5 0 5 0 0 0 36 61 59.01
JJ Roy 10 5 0 0 0 0 0 0 5 15 33.33
MP Dunn 29 7 0 1 5 0 0 0 30 42 71.42
ZS Ansari 25 10 0 1 2 0 0 0 21 38 55.26
A Kapil 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
DJ Bell-Drummond - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 8 0 1 0 1 0 0 0 6 10 60.00
MP Dunn 8 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 8 0.00
ZS Ansari 7 1 0 0 1 0 0 0 5 9 55.55
BP Nash - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 10 4 1 0 0 0 0 0 6 15 40.00
JW Dernbach 21 4 1 0 5 0 0 0 26 31 83.87
JJ Roy 25 4 3 0 5 0 0 0 30 37 81.08
MP Dunn 20 2 0 1 4 0 0 0 21 27 77.77
ZS Ansari 22 8 3 0 2 0 1 0 caught 28 36 77.77
A Kapil 6 1 1 0 2 0 0 0 11 10 110.00
BW Harmison - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 9 0 1 0 0 0 0 0 2 10 20.00
JW Dernbach 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
JJ Roy 3 1 1 0 1 0 0 0 7 6 116.66
MP Dunn 16 1 0 0 2 0 0 0 lbw 9 19 47.36
ZS Ansari 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
DI Stevens - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
MP Dunn 12 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 13 7.69
SW Billings - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 7 1 0 1 3 0 0 0 16 12 133.33
JW Dernbach 15 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 15 0.00
MP Dunn 15 2 0 0 3 0 0 0 14 20 70.00
A Kapil 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 133.33
AJ Ball - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SC Meaker 16 1 0 0 1 0 0 0 5 18 27.77
JW Dernbach 14 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 15 26.66
MP Dunn 6 0 1 0 0 0 0 0 2 7 28.57
A Kapil 7 1 1 0 0 0 0 0 3 9 33.33
ME Claydon - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 1 0 0 1 1 0 0 0 7 3 233.33
A Kapil 1 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 1 0.00
AEN Riley - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 4 2 0 0 1 0 0 0 6 7 85.71
A Kapil 16 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 17 23.52
DE Bollinger - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JW Dernbach 5 2 0 0 1 0 0 0 6 8 75.00
A Kapil 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 50.00
Surrey - 3rd innings
RJ Burns - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 10 3 0 0 0 0 0 0 3 13 23.07
ME Claydon 7 2 0 0 0 0 0 0 2 9 22.22
AEN Riley 8 3 0 1 1 0 0 0 10 13 76.92
DI Stevens 15 1 1 0 0 0 0 0 caught 3 17 17.64
A Harinath - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 4 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 5 80.00
ME Claydon 9 1 0 0 1 0 0 0 5 11 45.45
DP Sibley - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
ME Claydon 3 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 3 0.00
ZS Ansari - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 13 0 1 0 0 0 0 0 2 14 14.28
ME Claydon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
AEN Riley 26 3 0 0 0 0 0 0 stumped 3 29 10.34
DI Stevens 13 2 1 0 0 0 0 0 4 16 25.00
SM Davies - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 7 1 0 0 0 0 0 0 1 8 12.50
ME Claydon 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
AEN Riley 22 1 3 0 3 0 0 0 lbw 19 29 65.51
DI Stevens 20 3 0 0 4 0 0 0 19 27 70.37
GC Smith - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 21 2 2 0 0 0 0 0 6 25 24.00
ME Claydon 22 8 2 0 1 0 0 0 16 33 48.48
AEN Riley 27 7 2 0 1 0 0 0 caught 15 37 40.54
DI Stevens 5 1 0 0 0 0 0 0 1 6 16.66
JJ Roy - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
ME Claydon 13 3 1 0 1 0 0 0 9 18 50.00
AEN Riley 13 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 14 7.14
A Kapil - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
ME Claydon 14 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 14 0.00
AEN Riley 8 2 0 0 2 0 0 0 10 12 83.33
SC Meaker - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 18 2 0 0 0 0 0 0 2 20 10.00
ME Claydon 14 3 1 0 0 0 0 0 lbw 5 18 27.77
AEN Riley 35 2 0 1 0 0 0 0 5 38 13.15
MP Dunn - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 20 4 1 0 0 0 0 0 6 25 24.00
ME Claydon 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0.00
AEN Riley 20 1 1 0 1 0 0 0 7 23 30.43
JW Dernbach - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DE Bollinger 5 4 0 0 0 0 0 0 4 9 44.44
ME Claydon 3 2 0 0 1 0 1 0 12 7 171.42
AEN Riley 10 2 1 0 1 0 0 0 stumped 8 14 57.14
Kent - 4th innings
SA Northeast - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Kapil 2 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 2 0.00
RWT Key - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Kapil 6 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 6 0.00
JW Dernbach 4 0 0 1 0 0 0 0 3 5 60.00
DJ Bell-Drummond - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Kapil 8 2 2 0 4 0 0 0 22 16 137.50
JW Dernbach 4 3 0 0 1 0 0 0 7 8 87.50
BP Nash - 4th innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
A Kapil 4 0 0 1 1 0 0 0 7 6 116.66
JW Dernbach 11 0 1 1 0 0 1 0 11 14 78.57
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships