Dhaka Premier Division, 2013/14 / Grounds

  Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 2 Ground, Savar

Tue Sep 10 - Wed Sep 11 (50 ovs) Kalabagan CA v Victoria SC
Thu Nov 7 (50 ovs) Sheikh Jamal v Khelaghar
Sat Nov 9 (50 ovs) Sheikh Jamal v Brothers
Wed Nov 20 (50 ovs) Mohammedan v Sheikh Jamal
Fri Nov 22 (50 ovs) Prime DSC v Sheikh Jamal
Sat Nov 23 (50 ovs) Kalabagan CA v Prime Bank
Mon Nov 25 (50 ovs) Gazi Tank v Mohammedan
Fri Nov 29 (50 ovs) Sheikh Jamal v Kalabagan CA
  Bangladesh Krira Shikkha Protisthan No 3 Ground, Savar

Sun Sep 15 (50 ovs) Brothers v Gazi Tank
Tue Sep 17 (50 ovs) Cricket CS v Sheikh Jamal
Fri Sep 20 (50 ovs) Cricket CS v Prime Bank
Sun Sep 22 (50 ovs) Kalabagan CA v Khelaghar
Tue Sep 24 (50 ovs) Prime Bank v Prime DSC
Thu Sep 26 (50 ovs) Abahani Ltd v Kalabagan CA
Sat Sep 28 (50 ovs) Prime Bank v Mohammedan
Mon Sep 30 (50 ovs) Kalabagan KC v Khelaghar
Wed Oct 2 (50 ovs) Victoria SC v Prime DSC
Fri Oct 4 - Sat Oct 5 (50 ovs) Sheikh Jamal v Kalabagan CA
Mon Oct 7 (50 ovs) Victoria SC v Mohammedan
Tue Oct 8 (50 ovs) Kalabagan KC v Kalabagan CA
Thu Oct 31 (50 ovs) Victoria SC v Abahani Ltd
Fri Nov 1 (50 ovs) Mohammedan v Khelaghar
Sun Nov 3 (50 ovs) Abahani Ltd v Khelaghar
Thu Nov 7 (50 ovs) Abahani Ltd v Brothers
Sat Nov 9 (50 ovs) Abahani Ltd v Kalabagan KC
Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah Khan Shaheb Osman Ali Stadium, Fatullah

Thu Sep 12 (50 ovs) Abahani Ltd v Cricket CS
Sun Sep 15 (50 ovs) Khelaghar v Victoria SC
Tue Sep 17 (50 ovs) Kalabagan CA v Mohammedan
Fri Sep 20 (50 ovs) Gazi Tank v Kalabagan KC
Sun Sep 22 (50 ovs) Prime DSC v Sheikh Jamal
Tue Sep 24 (50 ovs) Kalabagan KC v Victoria SC
Thu Sep 26 (50 ovs) Brothers v Khelaghar
Sat Sep 28 (50 ovs) Cricket CS v Victoria SC
Mon Sep 30 (50 ovs) Brothers v Kalabagan CA
Wed Oct 2 (50 ovs) Prime Bank v Abahani Ltd
Fri Oct 4 - Sat Oct 5 (50 ovs) Kalabagan KC v Brothers
Mon Oct 7 (50 ovs) Gazi Tank v Abahani Ltd
Tue Oct 8 (50 ovs) Cricket CS v Brothers
Thu Nov 7 (50 ovs) Gazi Tank v Kalabagan CA
Sat Nov 9 (50 ovs) Prime Bank v Khelaghar
Wed Nov 20 (50 ovs) Prime Bank v Prime DSC
Fri Nov 22 (50 ovs) Kalabagan CA v Mohammedan
Sat Nov 23 (50 ovs) Gazi Tank v Sheikh Jamal
Mon Nov 25 (50 ovs) Prime DSC v Kalabagan CA
Fri Nov 29 (50 ovs) Mohammedan v Prime Bank
Shaheed Chandu Stadium, Bogra Shaheed Chandu Stadium, Bogra

Tue Sep 10 (50 ovs) Gazi Tank v Khelaghar
Thu Sep 12 (50 ovs) Mohammedan v Prime DSC
Sun Sep 15 (50 ovs) Kalabagan KC v Prime Bank
Tue Sep 17 (50 ovs) Abahani Ltd v Prime DSC
Wed Oct 2 (50 ovs) Gazi Tank v Mohammedan
Fri Oct 4 - Sat Oct 5 (50 ovs) Cricket CS v Khelaghar
Mon Oct 7 (50 ovs) Prime Bank v Sheikh Jamal
Tue Oct 8 (50 ovs) Prime DSC v Khelaghar
Thu Oct 31 (50 ovs) Gazi Tank v Sheikh Jamal
Fri Nov 1 (50 ovs) Prime DSC v Brothers
Sat Nov 2 (50 ovs) Gazi Tank v Prime Bank
Sun Nov 3 (50 ovs) Mohammedan v Brothers
  Shahid Kamruzzaman Stadium, Rajshahi

Tue Sep 10 (50 ovs) Brothers v Prime Bank
Thu Sep 12 (50 ovs) Kalabagan KC v Sheikh Jamal
Thu Oct 31 (50 ovs) Prime Bank v Kalabagan CA
Sat Nov 2 (50 ovs) Victoria SC v Sheikh Jamal
Sun Nov 3 (50 ovs) Prime DSC v Kalabagan KC
Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka Shere Bangla National Stadium, Mirpur, Dhaka

Established 2006
Capacity 25,000
Fri Sep 20 (50 ovs) Brothers v Victoria SC
Sun Sep 22 (50 ovs) Abahani Ltd v Mohammedan
Tue Sep 24 (50 ovs) Cricket CS v Gazi Tank
Thu Sep 26 (50 ovs) Mohammedan v Sheikh Jamal
Sat Sep 28 (50 ovs) Gazi Tank v Prime DSC
Mon Sep 30 - Tue Oct 1 (50 ovs) Sheikh Jamal v Abahani Ltd
Thu Nov 7 (50 ovs) Victoria SC v Prime Bank
Fri Nov 8 (50 ovs) Mohammedan v Kalabagan KC
Sat Nov 9 (50 ovs) Victoria SC v Gazi Tank
Thu Nov 14 (50 ovs) Prime DSC v Kalabagan CA
Mon Nov 18 (50 ovs) Sheikh Jamal v Brothers
Wed Nov 20 (50 ovs) Gazi Tank v Kalabagan CA
Fri Nov 22 (50 ovs) Gazi Tank v Prime Bank
Sat Nov 23 (50 ovs) Mohammedan v Prime DSC
Mon Nov 25 (50 ovs) Sheikh Jamal v Prime Bank
Fri Nov 29 (50 ovs) Gazi Tank v Prime DSC