Points Table

Points table for matches completed by 16 Nov 2013

Group A

Mumbai 2 2 0 0 0 0 12 1.387 929/36 744/40
Gujarat 2 1 0 0 1 0 10 1.347 855/30 698/33
Punjab 2 1 1 0 0 0 7 1.342 929/26 1065/40
Vidarbha 2 1 1 0 0 0 6 0.938 735/32 735/30
Karnataka 1 0 0 0 1 0 3 1.569 424/7 579/15
Delhi 2 0 0 0 1 1 2 1.103 395/13 551/20
Jharkhand 2 0 0 0 1 1 2 0.637 579/15 424/7
Haryana 2 0 2 0 0 0 0 0.698 806/40 808/28
Odisha 1 0 1 0 0 0 0 0.274 512/20 560/6
MUM 2 2 0 0 0 12 0.0
GUJ 2 1 0 0 1 10 0.0
PNJB 2 1 1 0 0 7 0.0
VIDAR 2 1 1 0 0 6 0.0
KNTKA 1 0 0 0 1 3 0.0
DELHI 2 0 0 0 1 2 0.0
JHARK 2 0 0 0 1 2 0.0
HRYNA 2 0 2 0 0 0 0.0
ODISA 1 0 1 0 0 0 0.0

Group B

Saurashtra 2 1 0 0 1 0 8 2.047 857/20 628/30
Uttar Pradesh 1 1 0 0 0 0 6 1.800 596/16 414/20
Tamil Nadu 2 0 0 0 2 0 6 1.567 1105/20 811/23
Madhya Pradesh 2 0 0 0 2 0 4 1.118 975/19 1102/24
Bengal 2 0 0 0 1 1 4 0.955 351/11 501/15
Railways 2 0 0 0 2 0 4 0.618 754/26 892/19
Services 1 0 0 0 1 0 1 0.725 346/10 573/12
Rajasthan 2 0 1 0 1 0 1 0.588 945/35 826/18
Baroda 2 0 1 0 0 1 1 0.556 414/20 596/16
SAU 2 1 0 0 1 8 0.0
UP 1 1 0 0 0 6 0.0
TN 2 0 0 0 2 6 0.0
MP 2 0 0 0 2 4 0.0
BENG 2 0 0 0 1 4 0.0
RLYS 2 0 0 0 2 4 0.0
SVCS 1 0 0 0 1 1 0.0
RAJ 2 0 1 0 1 1 0.0
BRODA 2 0 1 0 0 1 0.0

Group C

Himachal Pradesh 3 2 0 0 1 0 16 2.315 1346/27 1120/52
Kerala 3 1 0 0 2 0 12 1.405 1280/34 1313/49
Maharashtra 1 1 0 0 0 0 6 5.010 523/4 522/20
Jammu & Kashmir 2 1 1 0 0 0 6 0.659 830/37 1021/30
Assam 2 0 0 0 2 0 4 1.000 1061/29 732/20
Hyderabad (India) 2 0 0 0 2 0 4 0.856 842/26 757/20
Andhra 2 0 0 0 2 0 2 0.924 667/20 1047/29
Goa 2 0 1 0 1 0 1 0.667 1088/32 1122/22
Tripura 3 0 3 0 0 0 0 0.449 1193/60 1196/27
HP 3 2 0 0 1 16 0.0
KER 3 1 0 0 2 12 0.0
MAHA 1 1 0 0 0 6 0.0
J + K 2 1 1 0 0 6 0.0
ASSAM 2 0 0 0 2 4 0.0
HYDBD 2 0 0 0 2 4 0.0
AP 2 0 0 0 2 2 0.0
GOA 2 0 1 0 1 1 0.0
TRPRA 3 0 3 0 0 0 0.0

Points by match: Group A

29 Oct 2013 Gujarat 7 Vidarbha 0 Table | Match
30 Oct 2013 Mumbai 6 Haryana 0 Table | Match

Jharkhand 1 Delhi 1 Match

Punjab 7 Odisha 0 Match
10 Nov 2013 Gujarat 3 Delhi 1 Table | Match

Mumbai 6 Punjab 0 Match

Vidarbha 6 Haryana 0 Match

Karnataka 3 Jharkhand 1 Match

Points by match: Group B

30 Oct 2013 Saurashtra 7 Rajasthan 0 Table | Match

Bengal 1 Baroda 1 Match

M. Pradesh 3 Railways 1 Match

Tamil Nadu 3 Services 1 Match
10 Nov 2013 U. Pradesh 6 Baroda 0 Table | Match

Railways 3 Saurashtra 1 Match

Bengal 3 Rajasthan 1 Match

Tamil Nadu 3 M. Pradesh 1 Match

Points by match: Group C

30 Oct 2013 Hyderabad 3 Andhra 1 Table | Match

H. Pradesh 3 Goa 1 Match

Kerala 3 Assam 1 Match

Maharashtra 6 Tripura 0 Match
9 Nov 2013 H. Pradesh 6 Tripura 0 Table | Match
10 Nov 2013 Kerala 3 Andhra 1 Table | Match

Assam 3 Hyderabad 1 Match

J + K 6 Goa 0 Match
16 Nov 2013 H. Pradesh 7 J + K 0 Table | Match

Kerala 6 Tripura 0 Match