Points Table

Points table for matches completed by 17 Nov 2013

Group A

Mumbai 3 2 0 0 1 0 13 1.215 1600/52 1266/50
Gujarat 3 1 0 0 2 0 13 1.191 1266/40 1249/47
Punjab 2 1 1 0 0 0 7 1.342 929/26 1065/40
Vidarbha 3 1 1 0 1 0 7 0.806 1117/42 1188/36
Haryana 3 1 2 0 0 0 6 0.818 1239/60 1211/48
Karnataka 2 0 0 0 2 0 4 1.172 975/21 990/25
Delhi 3 0 0 0 2 1 3 1.175 917/23 1222/36
Odisha 2 0 1 0 1 0 3 0.630 965/26 942/16
Jharkhand 3 0 1 0 1 1 2 0.884 982/35 857/27
MUM 3 2 0 0 1 13 0.0
GUJ 3 1 0 0 2 13 0.0
PNJB 2 1 1 0 0 7 0.0
VIDAR 3 1 1 0 1 7 0.0
HRYNA 3 1 2 0 0 6 0.0
KNTKA 2 0 0 0 2 4 0.0
DELHI 3 0 0 0 2 3 0.0
ODISA 2 0 1 0 1 3 0.0
JHARK 3 0 1 0 1 2 0.0

Group B

Saurashtra 3 1 0 0 2 0 11 2.326 1540/27 981/40
Railways 3 1 0 0 2 0 11 1.039 1195/34 1285/38
Uttar Pradesh 2 1 0 0 1 0 7 0.898 949/26 1097/27
Madhya Pradesh 3 0 0 0 3 0 7 1.130 1406/29 1673/39
Tamil Nadu 2 0 0 0 2 0 6 1.567 1105/20 811/23
Bengal 3 0 0 0 2 1 5 0.951 922/26 932/25
Rajasthan 3 0 1 0 2 0 4 0.713 1369/45 1323/31
Services 2 0 0 0 2 0 2 0.809 843/23 997/22
Baroda 3 0 2 0 0 1 1 0.479 807/39 1037/24
SAU 3 1 0 0 2 11 0.0
RLYS 3 1 0 0 2 11 0.0
UP 2 1 0 0 1 7 0.0
MP 3 0 0 0 3 7 0.0
TN 2 0 0 0 2 6 0.0
BENG 3 0 0 0 2 5 0.0
RAJ 3 0 1 0 2 4 0.0
SVCS 2 0 0 0 2 2 0.0
BRODA 3 0 2 0 0 1 0.0

Group C

Himachal Pradesh 3 2 0 0 1 0 16 2.315 1346/27 1120/52
Kerala 3 1 0 0 2 0 12 1.405 1280/34 1313/49
Maharashtra 2 1 0 0 1 0 7 2.253 1139/13 1050/27
Assam 3 0 0 0 3 0 7 0.985 1493/39 1205/31
Jammu & Kashmir 2 1 1 0 0 0 6 0.659 830/37 1021/30
Hyderabad (India) 3 0 0 0 3 0 5 0.877 1370/33 1373/29
Andhra 3 0 0 0 3 0 3 0.970 1140/31 1479/39
Goa 2 0 1 0 1 0 1 0.667 1088/32 1122/22
Tripura 3 0 3 0 0 0 0 0.449 1193/60 1196/27
HP 3 2 0 0 1 16 0.0
KER 3 1 0 0 2 12 0.0
MAHA 2 1 0 0 1 7 0.0
ASSAM 3 0 0 0 3 7 0.0
J + K 2 1 1 0 0 6 0.0
HYDBD 3 0 0 0 3 5 0.0
AP 3 0 0 0 3 3 0.0
GOA 2 0 1 0 1 1 0.0
TRPRA 3 0 3 0 0 0 0.0

Points by match: Group A

29 Oct 2013 Gujarat 7 Vidarbha 0 Table | Match
30 Oct 2013 Mumbai 6 Haryana 0 Table | Match

Jharkhand 1 Delhi 1 Match

Punjab 7 Odisha 0 Match
10 Nov 2013 Gujarat 3 Delhi 1 Table | Match

Mumbai 6 Punjab 0 Match

Vidarbha 6 Haryana 0 Match

Karnataka 3 Jharkhand 1 Match
17 Nov 2013 Odisha 3 Vidarbha 1 Table | Match

Gujarat 3 Karnataka 1 Match

Mumbai 1 Delhi 1 Match

Haryana 6 Jharkhand 0 Match

Points by match: Group B

30 Oct 2013 Saurashtra 7 Rajasthan 0 Table | Match

Bengal 1 Baroda 1 Match

M. Pradesh 3 Railways 1 Match

Tamil Nadu 3 Services 1 Match
10 Nov 2013 U. Pradesh 6 Baroda 0 Table | Match

Railways 3 Saurashtra 1 Match

Bengal 3 Rajasthan 1 Match

Tamil Nadu 3 M. Pradesh 1 Match
17 Nov 2013 Railways 7 Baroda 0 Table | Match

Rajasthan 3 Services 1 Match

Saurashtra 3 U. Pradesh 1 Match

M. Pradesh 3 Bengal 1 Match

Points by match: Group C

30 Oct 2013 Hyderabad 3 Andhra 1 Table | Match

H. Pradesh 3 Goa 1 Match

Kerala 3 Assam 1 Match

Maharashtra 6 Tripura 0 Match
9 Nov 2013 H. Pradesh 6 Tripura 0 Table | Match
10 Nov 2013 Kerala 3 Andhra 1 Table | Match

Assam 3 Hyderabad 1 Match

J + K 6 Goa 0 Match
16 Nov 2013 Kerala 6 Tripura 0 Table | Match

H. Pradesh 7 J + K 0 Match
17 Nov 2013 Assam 3 Andhra 1 Table | Match

Hyderabad 1 Maharashtra 1 Match