Ranji Trophy Plate League, Group B: Jammu & Kashmir v Goa at Jammu, Nov 17-20, 2011
Partnerships - Goa 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 6 3.0 2.00 KA Vaz VU Naik - 1/6 (2.6)
2nd 18 6.1 2.91 VU Naik AS Raut 1/6 (2.6) 2/24 (9.1)
3rd 50 13.0 3.84 RJ Pinto AS Raut 2/24 (9.1) 3/74 (22.1)
4th 35 12.1 2.87 AS Raut SV Saravanan 3/74 (22.1) 4/109 (34.2)
5th 27 10.5 2.49 R Keni SV Saravanan 4/109 (34.2) 5/136 (45.1)
6th 14 4.0 3.50 SS Bandekar SV Saravanan 5/136 (45.1) 6/150 (49.1)
7th 25 8.3 2.94 SV Saravanan Amit Yadav 6/150 (49.1) 7/175 (57.4)
8th 0 1.4 0.00 RT D'Souza Amit Yadav 7/175 (57.4) 8/175 (59.2)
9th 102 23.3 4.34 Amit Yadav SB Yadav 8/175 (59.2) 9/277 (82.5)
10th 4 1.0 4.00 SB Yadav RS D'Souza 9/277 (82.5) 10/281 (83.5)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
3 3rd 144 37.2 3.85 RJ Pinto SB Yadav 2/83 (23.4) 3/227 (60.6)
1 9th 102 23.3 4.34 Amit Yadav SB Yadav 8/175 (59.2) 9/277 (82.5)
3 2nd 83 23.3 3.53 AS Raut SB Yadav 1/0 (0.1) 2/83 (23.4)
2 6th 62 12.1 5.09 Shashi Kumar Hardeep Singh 5/82 (27.2) 6/144 (39.3)
3 10th 56* 8.1 6.85 R Keni RS D'Souza 9/320 (91.5) 9/376 (100.0)
4 8th 55 22.5 2.40 S Beigh R Dayal 7/140 (32.4) 8/195 (55.3)
2 9th 52 15.5 3.28 Abid Nabi Hardeep Singh 8/187 (52.2) 9/239 (68.1)
3 8th 51 14.5 3.43 Amit Yadav R Keni 7/268 (75.5) 8/319 (90.4)
1 3rd 50 13.0 3.84 RJ Pinto AS Raut 2/24 (9.1) 3/74 (22.1)
4 2nd 46 8.2 5.52 Adil Reshi MK Dogra 1/26 (4.6) 2/72 (13.2)
2 2nd 46 8.5 5.20 Adil Reshi MK Dogra 1/15 (4.2) 2/61 (13.1)
2 8th 36 11.2 3.17 S Beigh Hardeep Singh 7/151 (40.6) 8/187 (52.2)
3 6th 35 12.1 2.87 KA Vaz R Keni 5/233 (63.2) 6/268 (75.3)
1 4th 35 12.1 2.87 AS Raut SV Saravanan 3/74 (22.1) 4/109 (34.2)
1 5th 27 10.5 2.49 R Keni SV Saravanan 4/109 (34.2) 5/136 (45.1)
4 5th 26 5.1 5.03 MK Dogra Parvez Rasool 4/89 (20.3) 5/115 (25.4)
4 1st 26 5.0 5.20 ID Singh Adil Reshi - 1/26 (4.6)
4 10th 25 7.0 3.57 R Dutta R Dayal 9/195 (55.4) 10/220 (62.4)
4 6th 25 6.1 4.05 Parvez Rasool Shashi Kumar 5/115 (25.4) 6/140 (31.5)
1 7th 25 8.3 2.94 SV Saravanan Amit Yadav 6/150 (49.1) 7/175 (57.4)
2 10th 21 6.1 3.40 Hardeep Singh R Dutta 9/239 (68.1) 10/260 (74.2)
2 3rd 18 11.1 1.61 V Kaw MK Dogra 2/61 (13.1) 3/79 (24.2)
1 2nd 18 6.1 2.91 VU Naik AS Raut 1/6 (2.6) 2/24 (9.1)
4 3rd 15 3.4 4.09 V Kaw MK Dogra 2/72 (13.2) 3/87 (16.6)
2 1st 15 4.2 3.46 ID Singh Adil Reshi - 1/15 (4.2)
1 6th 14 4.0 3.50 SS Bandekar SV Saravanan 5/136 (45.1) 6/150 (49.1)
2 7th 7 1.3 4.66 R Dayal Hardeep Singh 6/144 (39.3) 7/151 (40.6)
1 1st 6 3.0 2.00 KA Vaz VU Naik - 1/6 (2.6)
3 4th 5 1.0 5.00 SB Yadav KA Vaz 3/227 (60.6) 4/232 (61.6)
1 10th 4 1.0 4.00 SB Yadav RS D'Souza 9/277 (82.5) 10/281 (83.5)
4 4th 2 3.3 0.57 Hardeep Singh MK Dogra 3/87 (16.6) 4/89 (20.3)
2 4th 2 2.3 0.80 Parvez Rasool MK Dogra 3/79 (24.2) 4/81 (26.5)
3 9th 1 1.1 0.85 RT D'Souza R Keni 8/319 (90.4) 9/320 (91.5)
3 5th 1 1.2 0.75 SV Saravanan KA Vaz 4/232 (61.6) 5/233 (63.2)
2 5th 1 0.3 2.00 MK Dogra Shashi Kumar 4/81 (26.5) 5/82 (27.2)
4 9th 0 0.1 0.00 Abid Nabi R Dayal 8/195 (55.3) 9/195 (55.4)
4 7th 0 0.5 0.00 Shashi Kumar R Dayal 6/140 (31.5) 7/140 (32.4)
3 7th 0 0.2 0.00 SS Bandekar R Keni 6/268 (75.3) 7/268 (75.5)
3 1st 0 0.1 0.00 VU Naik SB Yadav - 1/0 (0.1)
1 8th 0 1.4 0.00 RT D'Souza Amit Yadav 7/175 (57.4) 8/175 (59.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships