Australia v India, 2nd Test, Sydney, 4th day

  • Jan 5, 2012

    Australia v India, 2nd Test, Sydney, 3rd day

  • Jan 4, 2012

    Australia v India, 2nd Test, Sydney, 2nd day

  • Jan 3, 2012

    Australia v India, 2nd Test, Sydney, 1st day