Yuvraj Singh plays a sweep shot
© AFP

Yuvraj Singh plays a sweep shot, India v New Zealand, 5th ODI, Chennai, December 10, 2010