New Zealand tour of India [Nov 2010], 1st ODI: India v New Zealand at Guwahati, Nov 28, 2010
Partnerships - India innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 44 7.1 6.13 M Vijay (29) G Gambhir (12) - 1/44 (7.1)
2nd 48 8.1 5.87 G Gambhir (26) V Kohli (18) 1/44 (7.1) 2/92 (15.2)
3rd 88 19.0 4.63 Yuvraj Singh (42) V Kohli (45) 2/92 (15.2) 3/180 (34.2)
4th 40 6.2 6.31 SK Raina (13) V Kohli (26) 3/180 (34.2) 4/220 (40.4)
5th 30 3.2 9.00 V Kohli (16) YK Pathan (12) 4/220 (40.4) 5/250 (43.6)
6th 6 1.1 5.14 WP Saha (4) YK Pathan (2) 5/250 (43.6) 6/256 (45.1)
7th 0 0.2 0.00 R Ashwin (0) YK Pathan (0) 6/256 (45.1) 7/256 (45.3)
8th 1 1.1 0.85 A Nehra (0) YK Pathan (1) 7/256 (45.3) 8/257 (46.4)
9th 18 1.4 10.80 YK Pathan (14) S Sreesanth (4) 8/257 (46.4) 9/275 (48.2)
10th 1 0.4 1.50 S Sreesanth (0) MM Patel (1) 9/275 (48.2) 10/276 (48.6)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 3rd 88 19.0 4.63 Yuvraj Singh (42) V Kohli (45) 2/92 (15.2) 3/180 (34.2)
2 9th 67 9.4 6.93 NL McCullum (34) KD Mills (32) 8/169 (35.3) 9/236 (45.1)
2 3rd 67 15.1 4.41 KS Williamson (19) LRPL Taylor (47) 2/46 (9.6) 3/113 (25.1)
1 2nd 48 8.1 5.87 G Gambhir (26) V Kohli (18) 1/44 (7.1) 2/92 (15.2)
1 1st 44 7.1 6.13 M Vijay (29) G Gambhir (12) - 1/44 (7.1)
1 4th 40 6.2 6.31 SK Raina (13) V Kohli (26) 3/180 (34.2) 4/220 (40.4)
2 1st 32 6.4 4.80 JM How (9) MJ Guptill (22) - 1/32 (6.4)
1 5th 30 3.2 9.00 V Kohli (16) YK Pathan (12) 4/220 (40.4) 5/250 (43.6)
2 4th 18 4.2 4.15 SB Styris (10) LRPL Taylor (8) 3/113 (25.1) 4/131 (29.3)
1 9th 18 1.4 10.80 YK Pathan (14) S Sreesanth (4) 8/257 (46.4) 9/275 (48.2)
2 2nd 14 3.2 4.20 MJ Guptill (8) KS Williamson (6) 1/32 (6.4) 2/46 (9.6)
2 7th 13 1.5 7.09 LRPL Taylor (8) GJ Hopkins (5) 6/144 (31.4) 7/157 (33.3)
2 8th 12 2.0 6.00 GJ Hopkins (11) NL McCullum (1) 7/157 (33.3) 8/169 (35.3)
2 6th 8 1.1 6.85 DR Tuffey (4) LRPL Taylor (3) 5/136 (30.3) 6/144 (31.4)
1 6th 6 1.1 5.14 WP Saha (4) YK Pathan (2) 5/250 (43.6) 6/256 (45.1)
2 5th 5 1.0 5.00 GD Elliott (5) LRPL Taylor (0) 4/131 (29.3) 5/136 (30.3)
1 10th 1 0.4 1.50 S Sreesanth (0) MM Patel (1) 9/275 (48.2) 10/276 (48.6)
1 8th 1 1.1 0.85 A Nehra (0) YK Pathan (1) 7/256 (45.3) 8/257 (46.4)
2 10th 0 0.1 0.00 KD Mills (0) AJ McKay (0) 9/236 (45.1) 10/236 (45.2)
1 7th 0 0.2 0.00 R Ashwin (0) YK Pathan (0) 6/256 (45.1) 7/256 (45.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships