Sahaj Chadha      

Full name Sahaj Chadha

Born date unknown

Major teams Udaipur Mewar Royals