Parvesh Dhaiya      

Full name Parvesh Dhaiya

Born date unknown

Major teams Swami Shraddhanand College (India)