Ranji Trophy Super League, Group A: Tamil Nadu v Andhra at Chennai, Dec 1-4, 2006
Match drawn
1,2,3,4 December 2006 (4-day match)
 • Overs 1-50
 • Overs 51-100
 • Overs 101-150
 • Overs 151-200
0.1

Sahabuddin to Vijay, no run

0.2

Sahabuddin to Vijay, no run

0.3

Sahabuddin to Vijay, 1 no ball

0.3

Sahabuddin to Vijay, no run

0.4

Sahabuddin to Vijay, 1 no ball

0.4

Sahabuddin to Vijay, no run

0.5

Sahabuddin to Vijay, no run

0.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 1 (2 runs) Tamil Nadu 2/0

  • M Vijay 0 (8b)
  • S Vidyut 0 (0b)
  • KS Sahabuddin 1-0-2-0
1.1

Kalyankrishna to Vidyut, FOUR

1.2

Kalyankrishna to Vidyut, 2 runs

1.3

Kalyankrishna to Vidyut, 3 runs

1.4

Kalyankrishna to Vijay, no run

1.5

Kalyankrishna to Vijay, 2 runs

1.6

Kalyankrishna to Vijay, no run

End of over 2 (11 runs) Tamil Nadu 13/0

  • M Vijay 2 (11b)
  • S Vidyut 9 (3b 1x4)
  • D Kalyankrishna 1-0-11-0
2.1

Sahabuddin to Vidyut, no run

2.2

Sahabuddin to Vidyut, 1 no ball

2.2

Sahabuddin to Vidyut, 1 run

2.3

Sahabuddin to Vijay, 1 no ball

2.3

Sahabuddin to Vijay, no run

2.4

Sahabuddin to Vijay, no run

2.5

Sahabuddin to Vijay, no run

2.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 3 (3 runs) Tamil Nadu 16/0

  • M Vijay 2 (16b)
  • S Vidyut 10 (6b 1x4)
  • KS Sahabuddin 2-0-5-0
3.1

Kalyankrishna to Vidyut, no run

3.2

Kalyankrishna to Vidyut, 1 no ball

3.2

Kalyankrishna to Vidyut, no run

3.3

Kalyankrishna to Vidyut, no run

3.4

Kalyankrishna to Vidyut, no run

3.5

Kalyankrishna to Vidyut, no run

3.6

Kalyankrishna to Vidyut, 1 run

End of over 4 (2 runs) Tamil Nadu 18/0

  • S Vidyut 11 (13b 1x4)
  • M Vijay 2 (16b)
  • D Kalyankrishna 2-0-13-0
4.1

Sahabuddin to Vidyut, 2 runs

4.2

Sahabuddin to Vidyut, no run

4.3

Sahabuddin to Vidyut, 1 no ball

4.3

Sahabuddin to Vidyut, no run

4.4

Sahabuddin to Vidyut, no run

4.5

Sahabuddin to Vidyut, no run

4.6

Sahabuddin to Vidyut, 1 bye

End of over 5 (4 runs) Tamil Nadu 22/0

  • S Vidyut 13 (20b 1x4)
  • M Vijay 2 (16b)
  • KS Sahabuddin 3-0-8-0
5.1

Kalyankrishna to Vidyut, OUT

S Vidyut c & b Kalyankrishna 13 (29m 22b 1x4 0x6) SR: 59.09

5.2

Kalyankrishna to Badrinath, 2 runs

5.3

Kalyankrishna to Badrinath, no run

5.4

Kalyankrishna to Badrinath, no run

5.5

Kalyankrishna to Badrinath, no run

5.6

Kalyankrishna to Badrinath, 1 run

End of over 6 (3 runs) Tamil Nadu 25/1

  • S Badrinath 3 (5b)
  • M Vijay 2 (16b)
  • D Kalyankrishna 3-0-16-1
6.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

6.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

6.3

Sahabuddin to Badrinath, no run

6.4

Sahabuddin to Badrinath, no run

6.5

Sahabuddin to Badrinath, no run

6.6

Sahabuddin to Badrinath, no run

End of over 7 (maiden) Tamil Nadu 25/1

  • S Badrinath 3 (11b)
  • M Vijay 2 (16b)
  • KS Sahabuddin 4-1-8-0
7.1

Kalyankrishna to Vijay, no run

7.2

Kalyankrishna to Vijay, no run

7.3

Kalyankrishna to Vijay, no run

7.4

Kalyankrishna to Vijay, 1 no ball

7.4

Kalyankrishna to Vijay, no run

7.5

Kalyankrishna to Vijay, 1 run

7.6

Kalyankrishna to Badrinath, no run

End of over 8 (2 runs) Tamil Nadu 27/1

  • S Badrinath 3 (12b)
  • M Vijay 3 (22b)
  • D Kalyankrishna 4-0-18-1
8.1

VVB Reddy to Vijay, no run

8.2

VVB Reddy to Vijay, no run

8.3

VVB Reddy to Vijay, FOUR

8.4

VVB Reddy to Vijay, no run

8.5

VVB Reddy to Vijay, no run

8.6

VVB Reddy to Vijay, SIX

End of over 9 (10 runs) Tamil Nadu 37/1

  • M Vijay 13 (28b 1x4 1x6)
  • S Badrinath 3 (12b)
  • VVB Reddy 1-0-10-0
9.1

Kalyankrishna to Badrinath, no run

9.2

Kalyankrishna to Badrinath, no run

9.3

Kalyankrishna to Badrinath, no run

9.4

Kalyankrishna to Badrinath, no run

9.5

Kalyankrishna to Badrinath, no run

9.6

Kalyankrishna to Badrinath, no run

End of over 10 (maiden) Tamil Nadu 37/1

  • S Badrinath 3 (18b)
  • M Vijay 13 (28b 1x4 1x6)
  • D Kalyankrishna 5-1-18-1
10.1

VVB Reddy to Vijay, no run

10.2

VVB Reddy to Vijay, FOUR

10.3

VVB Reddy to Vijay, no run

10.4

VVB Reddy to Vijay, no run

10.5

VVB Reddy to Vijay, no run

10.6

VVB Reddy to Vijay, FOUR

End of over 11 (9 runs) Tamil Nadu 46/1

  • M Vijay 21 (34b 3x4 1x6)
  • S Badrinath 3 (18b)
  • VVB Reddy 2-0-18-0
11.1

RVC Prasad to Badrinath, FOUR

11.2

RVC Prasad to Badrinath, FOUR

11.3

RVC Prasad to Badrinath, 1 run

11.4

RVC Prasad to Vijay, no run

11.5

RVC Prasad to Vijay, 1 run

11.6

RVC Prasad to Badrinath, 1 run

End of over 12 (11 runs) Tamil Nadu 57/1

  • S Badrinath 13 (22b 2x4)
  • M Vijay 22 (36b 3x4 1x6)
  • RVC Prasad 1-0-11-0
12.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

12.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

12.3

Sahabuddin to Badrinath, no run

12.4

Sahabuddin to Badrinath, (no ball) 1 run

12.4

Sahabuddin to Vijay, 1 run

12.5

Sahabuddin to Badrinath, no run

12.6

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

End of over 13 (4 runs) Tamil Nadu 61/1

  • S Badrinath 15 (28b 2x4)
  • M Vijay 23 (37b 3x4 1x6)
  • KS Sahabuddin 5-1-13-0
13.1

RVC Prasad to Badrinath, no run

13.2

RVC Prasad to Badrinath, 1 run

13.3

RVC Prasad to Vijay, no run

13.4

RVC Prasad to Vijay, no run

13.5

RVC Prasad to Vijay, no run

13.6

RVC Prasad to Vijay, 1 run

End of over 14 (2 runs) Tamil Nadu 63/1

  • M Vijay 24 (41b 3x4 1x6)
  • S Badrinath 16 (30b 2x4)
  • RVC Prasad 2-0-13-0
14.1

Sahabuddin to Vijay, no run

14.2

Sahabuddin to Vijay, FOUR

14.3

Sahabuddin to Vijay, no run

14.4

Sahabuddin to Vijay, no run

14.5

Sahabuddin to Vijay, no run

14.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 15 (4 runs) Tamil Nadu 67/1

  • M Vijay 28 (47b 4x4 1x6)
  • S Badrinath 16 (30b 2x4)
  • KS Sahabuddin 6-1-17-0
15.1

RVC Prasad to Badrinath, no run

15.2

RVC Prasad to Badrinath, no run

15.3

RVC Prasad to Badrinath, no run

15.4

RVC Prasad to Badrinath, no run

15.5

RVC Prasad to Badrinath, FOUR

15.6

RVC Prasad to Badrinath, no run

End of over 16 (4 runs) Tamil Nadu 71/1

  • S Badrinath 20 (36b 3x4)
  • M Vijay 28 (47b 4x4 1x6)
  • RVC Prasad 3-0-17-0
16.1

Kalyankrishna to Vijay, 3 runs

16.2

Kalyankrishna to Badrinath, 2 runs

16.3

Kalyankrishna to Badrinath, no run

16.4

Kalyankrishna to Badrinath, no run

16.5

Kalyankrishna to Badrinath, no run

16.6

Kalyankrishna to Badrinath, no run

End of over 17 (5 runs) Tamil Nadu 76/1

  • S Badrinath 22 (41b 3x4)
  • M Vijay 31 (48b 4x4 1x6)
  • D Kalyankrishna 6-1-23-1
17.1

Sahabuddin to Vijay, no run

17.2

Sahabuddin to Vijay, 1 run

17.3

Sahabuddin to Badrinath, no run

17.4

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

17.5

Sahabuddin to Vijay, no run

17.6

Sahabuddin to Vijay, 3 runs

End of over 18 (5 runs) Tamil Nadu 81/1

  • M Vijay 35 (52b 4x4 1x6)
  • S Badrinath 23 (43b 3x4)
  • KS Sahabuddin 7-1-22-0
18.1

Kalyankrishna to Vijay, 1 run

18.2

Kalyankrishna to Badrinath, no run

18.3

Kalyankrishna to Badrinath, no run

18.4

Kalyankrishna to Badrinath, no run

18.5

Kalyankrishna to Badrinath, (no ball) 1 run

18.5

Kalyankrishna to Vijay, no run

18.6

Kalyankrishna to Vijay, FOUR

End of over 19 (7 runs) Tamil Nadu 88/1

  • M Vijay 40 (55b 5x4 1x6)
  • S Badrinath 24 (47b 3x4)
  • D Kalyankrishna 7-1-30-1
19.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

19.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

19.3

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

19.4

Sahabuddin to Vijay, 2 runs

19.5

Sahabuddin to Vijay, 1 run

19.6

Sahabuddin to Badrinath, no run

End of over 20 (4 runs) Tamil Nadu 92/1

  • S Badrinath 25 (51b 3x4)
  • M Vijay 43 (57b 5x4 1x6)
  • KS Sahabuddin 8-1-26-0
20.1

Faiq to Vijay, no run

20.2

Faiq to Vijay, no run

20.3

Faiq to Vijay, FOUR

20.4

Faiq to Vijay, no run

20.5

Faiq to Vijay, no run

20.6

Faiq to Vijay, no run

End of over 21 (4 runs) Tamil Nadu 96/1

  • M Vijay 47 (63b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 25 (51b 3x4)
  • M Faiq 1-0-4-0
21.1

Sahabuddin to Badrinath, FOUR

21.2

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

21.3

Sahabuddin to Vijay, no run

21.4

Sahabuddin to Vijay, no run

21.5

Sahabuddin to Vijay, no run

21.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 22 (5 runs) Tamil Nadu 101/1

  • M Vijay 47 (67b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 30 (53b 4x4)
  • KS Sahabuddin 9-1-31-0
22.1

Faiq to Badrinath, no run

22.2

Faiq to Badrinath, no run

22.3

Faiq to Badrinath, no run

22.4

Faiq to Badrinath, no run

22.5

Faiq to Badrinath, 1 run

22.6

Faiq to Vijay, 1 run

End of over 23 (2 runs) Tamil Nadu 103/1

  • M Vijay 48 (68b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 31 (58b 4x4)
  • M Faiq 2-0-6-0
23.1

Sahabuddin to Vijay, no run

23.2

Sahabuddin to Vijay, no run

23.3

Sahabuddin to Vijay, no run

23.4

Sahabuddin to Vijay, no run

23.5

Sahabuddin to Vijay, no run

23.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 24 (maiden) Tamil Nadu 103/1

  • M Vijay 48 (74b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 31 (58b 4x4)
  • KS Sahabuddin 10-2-31-0
24.1

Faiq to Badrinath, no run

24.2

Faiq to Badrinath, no run

24.3

Faiq to Badrinath, (no ball) 2 runs

24.3

Faiq to Badrinath, no run

24.4

Faiq to Badrinath, 1 run

24.5

Faiq to Vijay, no run

24.6

Faiq to Vijay, 1 run

End of over 25 (5 runs) Tamil Nadu 108/1

  • M Vijay 49 (76b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 34 (63b 4x4)
  • M Faiq 3-0-11-0
25.1

Sahabuddin to Vijay, 1 run

25.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

25.3

Sahabuddin to Badrinath, no run

25.4

Sahabuddin to Badrinath, no run

25.5

Sahabuddin to Badrinath, no run

25.6

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

End of over 26 (2 runs) Tamil Nadu 110/1

  • S Badrinath 35 (68b 4x4)
  • M Vijay 50 (77b 6x4 1x6)
  • KS Sahabuddin 11-2-33-0
26.1

Faiq to Badrinath, no run

26.2

Faiq to Badrinath, no run

26.3

Faiq to Badrinath, 1 run

26.4

Faiq to Vijay, no run

26.5

Faiq to Vijay, no run

26.6

Faiq to Vijay, no run

End of over 27 (1 run) Tamil Nadu 111/1

  • M Vijay 50 (80b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 36 (71b 4x4)
  • M Faiq 4-0-12-0
27.1

VVB Reddy to Badrinath, no run

27.2

VVB Reddy to Badrinath, no run

27.3

VVB Reddy to Badrinath, no run

27.4

VVB Reddy to Badrinath, 1 run

27.5

VVB Reddy to Vijay, no run

27.6

VVB Reddy to Vijay, no run

End of over 28 (1 run) Tamil Nadu 112/1

  • M Vijay 50 (82b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 37 (75b 4x4)
  • VVB Reddy 3-0-19-0
28.1

Faiq to Badrinath, no run

28.2

Faiq to Badrinath, no run

28.3

Faiq to Badrinath, 1 run

28.4

Faiq to Vijay, no run

28.5

Faiq to Vijay, 1 no ball

28.5

Faiq to Vijay, no run

28.6

Faiq to Vijay, no run

End of over 29 (2 runs) Tamil Nadu 114/1

  • M Vijay 50 (86b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 38 (78b 4x4)
  • M Faiq 5-0-14-0
29.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

29.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

29.3

Sahabuddin to Badrinath, no run

29.4

Sahabuddin to Badrinath, no run

29.5

Sahabuddin to Badrinath, no run

29.6

Sahabuddin to Badrinath, no run

End of over 30 (maiden) Tamil Nadu 114/1

  • S Badrinath 38 (84b 4x4)
  • M Vijay 50 (86b 6x4 1x6)
  • KS Sahabuddin 12-3-33-0
30.1

Faiq to Vijay, no run

30.2

Faiq to Vijay, no run

30.3

Faiq to Vijay, no run

30.4

Faiq to Vijay, no run

30.5

Faiq to Vijay, no run

30.6

Faiq to Vijay, no run

Match State: Lunch - Day 1

End of over 31 (maiden) Tamil Nadu 114/1

  • M Vijay 50 (92b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 38 (84b 4x4)
  • M Faiq 6-1-14-0
31.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

31.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

31.3

Sahabuddin to Badrinath, no run

31.4

Sahabuddin to Badrinath, no run

31.5

Sahabuddin to Badrinath, no run

31.6

Sahabuddin to Badrinath, no run

End of over 32 (1 run, maiden) Tamil Nadu 115/1

  • S Badrinath 38 (91b 4x4)
  • M Vijay 50 (92b 6x4 1x6)
  • KS Sahabuddin 8-3-16-0
32.1

Faiq to Vijay, 2 runs

32.2

Faiq to Vijay, no run

32.3

Faiq to Vijay, no run

32.4

Faiq to Vijay, 1 run

32.5

Faiq to Badrinath, 1 run

32.6

Faiq to Vijay, no run

End of over 33 (4 runs) Tamil Nadu 119/1

  • M Vijay 53 (97b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 39 (92b 4x4)
  • M Faiq 7-1-19-0
33.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

33.2

Sahabuddin to Badrinath, no run

33.3

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

33.4

Sahabuddin to Vijay, no run

33.5

Sahabuddin to Vijay, no run

33.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 34 (1 run) Tamil Nadu 120/1

  • M Vijay 53 (100b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 40 (95b 4x4)
  • KS Sahabuddin 9-3-17-0
34.1

Faiq to Badrinath, 2 runs

34.2

Faiq to Badrinath, no run

34.3

Faiq to Badrinath, no run

34.4

Faiq to Badrinath, 1 run

34.5

Faiq to Vijay, no run

34.6

Faiq to Vijay, no run

End of over 35 (3 runs) Tamil Nadu 123/1

  • M Vijay 53 (102b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 43 (99b 4x4)
  • M Faiq 8-1-22-0
35.1

Sahabuddin to Badrinath, no run

35.2

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

35.3

Sahabuddin to Vijay, no run

35.4

Sahabuddin to Vijay, no run

35.5

Sahabuddin to Vijay, no run

35.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 36 (1 run) Tamil Nadu 124/1

  • M Vijay 53 (106b 6x4 1x6)
  • S Badrinath 44 (101b 4x4)
  • KS Sahabuddin 10-3-18-0
36.1

Kalyankrishna to Badrinath, 1 run

36.2

Kalyankrishna to Vijay, no run

36.3

Kalyankrishna to Vijay, FOUR

36.4

Kalyankrishna to Vijay, no run

36.5

Kalyankrishna to Vijay, no run

36.6

Kalyankrishna to Vijay, no run

End of over 37 (5 runs) Tamil Nadu 129/1

  • M Vijay 57 (111b 7x4 1x6)
  • S Badrinath 45 (102b 4x4)
  • D Kalyankrishna 8-1-36-1
37.1

Sahabuddin to Badrinath, 1 run

37.2

Sahabuddin to Vijay, 1 no ball

37.2

Sahabuddin to Vijay, no run

37.3

Sahabuddin to Vijay, no run

37.4

Sahabuddin to Vijay, 1 no ball

37.4

Sahabuddin to Vijay, no run

37.5

Sahabuddin to Vijay, no run

37.6

Sahabuddin to Vijay, no run

End of over 38 (3 runs) Tamil Nadu 132/1

  • M Vijay 57 (118b 7x4 1x6)
  • S Badrinath 46 (103b 4x4)
  • KS Sahabuddin 11-3-21-0
38.1

Kalyankrishna to Badrinath, no run

38.2

Kalyankrishna to Badrinath, no run

38.3

Kalyankrishna to Badrinath, no run

38.4

Kalyankrishna to Badrinath, no run

38.5

Kalyankrishna to Badrinath, no run

38.6

Kalyankrishna to Badrinath, no run

End of over 39 (maiden) Tamil Nadu 132/1

  • S Badrinath 46 (109b 4x4)
  • M Vijay 57 (118b 7x4 1x6)
  • D Kalyankrishna 9-2-36-1
39.1

Faiq to Vijay, 1 run

39.2

Faiq to Badrinath, no run

39.3

Faiq to Badrinath, no run

39.4

Faiq to Badrinath, no run

39.5

Faiq to Badrinath, no run

39.6

Faiq to Badrinath, no run

End of over 40 (1 run) Tamil Nadu 133/1

  • S Badrinath 46 (114b 4x4)
  • M Vijay 58 (119b 7x4 1x6)
  • M Faiq 9-1-23-0
40.1

Kalyankrishna to Vijay, no run

40.2

Kalyankrishna to Vijay, no run

40.3

Kalyankrishna to Vijay, no run

40.4

Kalyankrishna to Vijay, no run

40.5

Kalyankrishna to Vijay, no run

40.6

Kalyankrishna to Vijay, 1 run

End of over 41 (1 run) Tamil Nadu 134/1

  • M Vijay 59 (125b 7x4 1x6)
  • S Badrinath 46 (114b 4x4)
  • D Kalyankrishna 10-2-37-1
41.1

Faiq to Vijay, no run

41.2

Faiq to Vijay, no run

41.3

Faiq to Vijay, 1 no ball

41.3

Faiq to Vijay, no run

41.4

Faiq to Vijay, no run

41.5

Faiq to Vijay, 1 run

41.6

Faiq to Badrinath, 2 byes

End of over 42 (4 runs) Tamil Nadu 138/1

  • S Badrinath 46 (115b 4x4)
  • M Vijay 60 (131b 7x4 1x6)
  • M Faiq 10-1-25-0
42.1

Kalyankrishna to Vijay, 1 run

42.2

Kalyankrishna to Badrinath, no run

42.3

Kalyankrishna to Badrinath, no run

42.4

Kalyankrishna to Badrinath, no run

42.5

Kalyankrishna to Badrinath, no run

42.6

Kalyankrishna to Badrinath, no run

End of over 43 (1 run) Tamil Nadu 139/1

  • S Badrinath 46 (120b 4x4)
  • M Vijay 61 (132b 7x4 1x6)
  • D Kalyankrishna 11-2-38-1
43.1

Faiq to Vijay, 1 run

43.2

Faiq to Badrinath, no run

43.3

Faiq to Badrinath, no run

43.4

Faiq to Badrinath, no run

43.5

Faiq to Badrinath, 1 run

43.6

Faiq to Vijay, no run

End of over 44 (2 runs) Tamil Nadu 141/1

  • M Vijay 62 (134b 7x4 1x6)
  • S Badrinath 47 (124b 4x4)
  • M Faiq 11-1-27-0
44.1

Kalyankrishna to Badrinath, no run

44.2

Kalyankrishna to Badrinath, no run

44.3

Kalyankrishna to Badrinath, FOUR

44.4

Kalyankrishna to Badrinath, 1 run

44.5

Kalyankrishna to Vijay, no run

44.6

Kalyankrishna to Vijay, no run

End of over 45 (5 runs) Tamil Nadu 146/1

  • M Vijay 62 (136b 7x4 1x6)
  • S Badrinath 52 (128b 5x4)
  • D Kalyankrishna 12-2-43-1
45.1

Faiq to Badrinath, no run

45.2

Faiq to Badrinath, SIX

45.3

Faiq to Badrinath, SIX

45.4

Faiq to Badrinath, no run

45.5

Faiq to Badrinath, 2 runs

45.6

Faiq to Badrinath, no run

End of over 46 (14 runs) Tamil Nadu 160/1

  • S Badrinath 66 (134b 5x4 2x6)
  • M Vijay 62 (136b 7x4 1x6)
  • M Faiq 12-1-41-0
46.1

RVC Prasad to Vijay, no run

46.2

RVC Prasad to Vijay, no run

46.3

RVC Prasad to Vijay, FOUR

46.4

RVC Prasad to Vijay, no run

46.5

RVC Prasad to Vijay, no run

46.6

RVC Prasad to Vijay, 1 run

End of over 47 (5 runs) Tamil Nadu 165/1

  • M Vijay 67 (142b 8x4 1x6)
  • S Badrinath 66 (134b 5x4 2x6)
  • RVC Prasad 4-0-22-0
47.1

Venugopal Rao to Vijay, no run

47.2

Venugopal Rao to Vijay, 1 run

47.3

Venugopal Rao to Badrinath, no run

47.4

Venugopal Rao to Badrinath, no run

47.5

Venugopal Rao to Badrinath, 2 runs

47.6

Venugopal Rao to Badrinath, 1 run

End of over 48 (4 runs) Tamil Nadu 169/1

  • S Badrinath 69 (138b 5x4 2x6)
  • M Vijay 68 (144b 8x4 1x6)
  • Y Venugopal Rao 1-0-4-0
48.1

RVC Prasad to Badrinath, OUT

S Badrinath c †MSK Prasad b RVC Prasad 69 (191m 139b 5x4 2x6) SR: 49.64

48.2

RVC Prasad to Badani, 2 runs

48.3

RVC Prasad to Badani, no run

48.4

RVC Prasad to Badani, no run

48.5

RVC Prasad to Badani, no run

48.6

RVC Prasad to Badani, no run

End of over 49 (2 runs) Tamil Nadu 171/2

  • HK Badani 2 (5b)
  • M Vijay 68 (144b 8x4 1x6)
  • RVC Prasad 5-0-24-1
49.1

Venugopal Rao to Vijay, 1 run

49.2

Venugopal Rao to Badani, 1 run

49.3

Venugopal Rao to Vijay, no run

49.4

Venugopal Rao to Vijay, no run

49.5

Venugopal Rao to Vijay, no run

49.6

Venugopal Rao to Vijay, no run

End of over 50 (2 runs) Tamil Nadu 173/2

  • M Vijay 69 (149b 8x4 1x6)
  • HK Badani 3 (6b)
  • Y Venugopal Rao 2-0-6-0
 • Overs 1-50
 • Overs 51-100
 • Overs 101-150
 • Overs 151-200
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

 • RHB

  LHB

 • RHB

  LHB

Partnerships


Hours of play (local time) 09.30am start, Lunch 11.30-12.10pm, Tea 2.10-2.30pm, Close 4.30pm