Points Table

Points table for matches completed by 13 Nov 2011

Group A

Karnataka 2 1 0 0 1 0 9 2.584 970/16 868/37
Mumbai 2 1 0 0 1 0 9 1.641 1128/20 1100/32
Punjab 2 1 0 0 1 0 6 0.927 955/28 920/25
Uttar Pradesh 2 0 0 0 2 0 6 1.629 1275/22 996/28
Rajasthan 2 0 0 0 2 0 2 0.518 1172/29 1248/16
Saurashtra 2 0 0 0 2 0 1 0.888 911/21 1173/24
Orissa 2 0 1 0 1 0 0 0.731 818/27 870/21
Railways 2 0 2 0 0 0 0 0.468 796/40 850/20
KNTKA 2 1 0 0 1 9 0.0
MUM 2 1 0 0 1 9 0.0
PNJB 2 1 0 0 1 6 0.0
UP 2 0 0 0 2 6 0.0
RAJ 2 0 0 0 2 2 0.0
SAU 2 0 0 0 2 1 0.0
ODSH 2 0 1 0 1 0 0.0
RLYS 2 0 2 0 0 0 0.0

Group B

Baroda 2 1 0 0 1 0 7 1.819 467/12 428/20
Gujarat 2 1 0 0 1 0 7 1.263 1015/20 1045/26
Tamil Nadu 2 0 0 0 2 0 5 1.031 544/18 586/20
Bengal 1 0 0 0 1 0 3 1.886 560/6 495/10
Delhi 2 0 1 0 1 0 3 0.691 837/30 1131/28
Haryana 2 0 0 0 2 0 2 0.953 1159/38 896/28
Madhya Pradesh 1 0 1 0 0 0 0 0.599 428/20 429/12
BRODA 2 1 0 0 1 7 0.0
GUJ 2 1 0 0 1 7 0.0
TN 2 0 0 0 2 5 0.0
BENG 1 0 0 0 1 3 0.0
DELHI 2 0 1 0 1 3 0.0
HRYNA 2 0 0 0 2 2 0.0
MP 1 0 1 0 0 0 0.0

Points by match: Group A

6 Nov 2011 Karnataka 3 Rajasthan 1 Table | Match

Orissa 0 Saurashtra 0 Match

U. Pradesh 3 Punjab 1 Match

Mumbai 6 Railways 0 Match
12 Nov 2011 Karnataka 6 Railways 0 Table | Match

Punjab 5 Orissa 0 Match
13 Nov 2011 Mumbai 3 Rajasthan 1 Table | Match

U. Pradesh 3 Saurashtra 1 Match

Points by match: Group B

6 Nov 2011 Tamil Nadu 2 Baroda 2 Table | Match

Bengal 3 Gujarat 1 Match

Delhi 3 Haryana 1 Match
13 Nov 2011 Gujarat 6 Delhi 0 Table | Match

Tamil Nadu 3 Haryana 1 Match

Baroda 5 M. Pradesh 0 Match