Points Table

Points table for matches completed by 12 Nov 2012

Group A

Punjab 2 2 0 0 0 0 14 3.356 1144/13 1049/40
Mumbai 2 0 0 0 2 0 6 1.220 1379/25 904/20
Madhya Pradesh 2 0 0 0 2 0 4 0.972 939/25 1005/26
Gujarat 2 0 0 0 2 0 4 0.821 1256/25 1224/20
Saurashtra 1 0 0 0 1 0 3 3.580 716/3 600/9
Bengal 2 0 1 0 1 0 3 0.580 1042/39 921/20
Rajasthan 2 0 0 0 2 0 2 0.967 820/23 1069/29
Railways 1 0 0 0 1 0 1 0.799 426/10 800/15
Hyderabad (India) 2 0 1 0 1 0 1 0.396 846/30 996/14
PNJB 2 2 0 0 0 14 0.0
MUM 2 0 0 0 2 6 0.0
MP 2 0 0 0 2 4 0.0
GUJ 2 0 0 0 2 4 0.0
SAU 1 0 0 0 1 3 0.0
BENG 2 0 1 0 1 3 0.0
RAJ 2 0 0 0 2 2 0.0
RLYS 1 0 0 0 1 1 0.0
HYDBD 2 0 1 0 1 1 0.0

Group B

Uttar Pradesh 2 1 0 0 1 0 7 1.153 1230/21 1321/26
Delhi 2 1 1 0 0 0 7 1.130 970/30 973/34
Vidarbha 2 1 0 0 1 0 7 1.000 724/26 752/27
Baroda 2 0 0 0 2 0 6 1.247 1169/27 868/25
Karnataka 2 0 0 0 2 0 4 1.122 948/17 1193/24
Tamil Nadu 2 0 0 0 2 0 2 0.923 605/7 562/6
Maharashtra 1 0 0 0 1 0 1 1.332 764/6 669/7
Odisha 2 0 1 0 1 0 1 0.558 412/20 480/13
Haryana 1 0 1 0 0 0 0 0.590 238/20 242/12
UP 2 1 0 0 1 7 0.0
DELHI 2 1 1 0 0 7 0.0
VIDAR 2 1 0 0 1 7 0.0
BRODA 2 0 0 0 2 6 0.0
KNTKA 2 0 0 0 2 4 0.0
TN 2 0 0 0 2 2 0.0
MAHA 1 0 0 0 1 1 0.0
ODISA 2 0 1 0 1 1 0.0
HRYNA 1 0 1 0 0 0 0.0

Group C

Assam 2 2 0 0 0 0 13 1.419 898/30 844/40
Jharkhand 2 1 1 0 0 0 7 1.293 710/30 732/40
Himachal Pradesh 2 0 0 0 2 0 6 2.430 1080/12 1111/30
Andhra 2 0 0 0 2 0 4 1.263 687/18 786/26
Services 2 0 0 0 2 0 4 0.760 982/26 795/16
Goa 1 0 0 0 1 0 3 2.500 406/6 433/16
Tripura 2 0 1 0 1 0 1 0.526 941/34 948/18
Jammu & Kashmir 2 0 1 0 1 0 1 0.442 779/36 783/16
Kerala 1 0 0 0 1 0 1 0.339 485/16 536/6
ASSAM 2 2 0 0 0 13 0.0
JHARK 2 1 1 0 0 7 0.0
HP 2 0 0 0 2 6 0.0
AP 2 0 0 0 2 4 0.0
SVCS 2 0 0 0 2 4 0.0
GOA 1 0 0 0 1 3 0.0
TRPRA 2 0 1 0 1 1 0.0
J + K 2 0 1 0 1 1 0.0
KER 1 0 0 0 1 1 0.0

Points by match: Group A

5 Nov 2012 Bengal 3 Rajasthan 1 Table | Match

Gujarat 3 M. Pradesh 1 Match

Punjab 7 Hyderabad 0 Match

Mumbai 3 Railways 1 Match
12 Nov 2012 M. Pradesh 3 Hyderabad 1 Table | Match

Mumbai 3 Rajasthan 1 Match

Punjab 7 Bengal 0 Match

Saurashtra 3 Gujarat 1 Match

Points by match: Group B

4 Nov 2012 Vidarbha 6 Haryana 0 Table | Match
5 Nov 2012 Odisha 1 Tamil Nadu 1 Table | Match

U. Pradesh 6 Delhi 0 Match

Baroda 3 Karnataka 1 Match
12 Nov 2012 Maharashtra 1 U. Pradesh 1 Table | Match

Karnataka 3 Tamil Nadu 1 Match

Delhi 7 Odisha 0 Match

Baroda 3 Vidarbha 1 Match

Points by match: Group C

4 Nov 2012 Jharkhand 7 J + K 0 Table | Match
5 Nov 2012 H. Pradesh 3 Kerala 1 Table | Match

Assam 7 Tripura 0 Match

Services 3 Andhra 1 Match
12 Nov 2012 Andhra 3 Tripura 1 Table | Match

H. Pradesh 3 Services 1 Match

Assam 6 Jharkhand 0 Match

Goa 3 J + K 1 Match