Ranji Trophy, Final: Mumbai v Saurashtra at Mumbai, Jan 26-28, 2013
Ranji Trophy - Final
Mumbai won by an innings and 125 runs
26,27,28 January 2013 (5-day match)
Saurashtra - 1st innings
SH Kotak - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 20 1 1 0 1 0 0 0 7 23 30.43
DS Kulkarni 11 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8.33
SN Thakur 17 1 0 0 1 0 0 0 5 19 26.31
AM Nayar 8 1 0 0 0 0 0 0 1 9 11.11
VV Dabholkar 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
SD Jogiyani - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
DS Kulkarni 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
RR Dave - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 5 0 1 0 0 0 0 0 2 6 33.33
DS Kulkarni 18 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 19 5.26
AV Vasavada - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 17 2 0 0 1 0 0 0 6 20 30.00
DS Kulkarni 34 2 0 0 1 0 0 0 6 37 16.21
SN Thakur 28 4 0 0 2 0 0 0 12 34 35.29
AM Nayar 15 2 2 0 3 0 0 0 caught 18 22 81.81
VV Dabholkar 18 4 0 0 1 0 0 0 8 23 34.78
AA Chavan 8 1 0 0 1 0 0 0 5 10 50.00
SP Jackson - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DS Kulkarni 7 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 8 50.00
VV Dabholkar 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
JN Shah - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DS Kulkarni 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
VV Dabholkar 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
KR Makvana - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 16 0 1 0 2 0 0 0 10 19 52.63
DS Kulkarni 5 1 0 0 1 0 0 0 5 7 71.42
SN Thakur 7 1 1 0 0 0 0 0 3 9 33.33
AM Nayar 13 2 0 0 0 0 0 0 caught 2 15 13.33
VV Dabholkar 12 1 0 0 0 0 0 0 1 13 7.69
AA Chavan 18 1 0 0 1 0 0 0 5 20 25.00
SM Sanandia - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 3 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 3 0.00
DS Kulkarni 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.00
AM Nayar 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.00
VV Dabholkar 20 0 2 0 0 0 0 0 4 22 18.18
JD Unadkat - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 12 0 0 1 0 0 0 0 3 13 23.07
DS Kulkarni 11 0 0 0 0 1 0 0 5 12 41.66
SN Thakur 10 0 1 0 1 0 0 0 6 12 50.00
AM Nayar 10 0 0 0 2 0 0 0 8 12 66.66
DA Jadeja - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 7 0 0 0 1 0 0 0 4 8 50.00
SK Trivedi - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DS Kulkarni 8 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 9 22.22
Mumbai - 2nd innings
W Jaffer - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 43 14 2 0 1 0 0 0 22 60 36.66
SK Trivedi 37 10 0 0 2 0 0 0 18 49 36.73
SM Sanandia 45 5 3 1 5 0 0 0 34 59 57.62
DA Jadeja 33 13 1 0 7 0 1 0 lbw 49 55 89.09
KR Makvana 17 5 0 0 1 0 0 0 9 23 39.13
KR Pawar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 34 0 0 0 2 0 0 0 8 36 22.22
SK Trivedi 29 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 30 13.33
SM Sanandia 17 1 0 0 2 0 0 0 9 20 45.00
DA Jadeja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
AP Tare - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 8 1 0 0 0 0 0 0 1 9 11.11
SK Trivedi 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0.00
SM Sanandia 1 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 1 0.00
DA Jadeja 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 100.00
SR Tendulkar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 11 2 0 0 2 0 0 0 10 15 66.66
SK Trivedi 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
SM Sanandia 5 2 0 0 0 0 0 0 2 7 28.57
DA Jadeja 4 3 0 0 0 0 0 0 3 7 42.85
KR Makvana 1 2 0 0 1 0 0 0 6 4 150.00
AM Nayar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 6 1 0 1 0 0 0 0 4 8 50.00
SK Trivedi 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.00
DA Jadeja 4 3 1 0 0 0 1 0 11 9 122.22
KR Makvana 7 1 1 0 2 0 0 0 caught 11 11 100.00
HN Shah - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 21 3 0 0 1 0 0 0 7 25 28.00
SK Trivedi 24 3 0 0 1 0 0 0 7 28 25.00
SM Sanandia 40 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 41 9.75
DA Jadeja 14 6 3 0 2 0 0 0 20 25 80.00
KR Makvana 11 9 0 0 2 0 0 0 17 22 77.27
AB Agarkar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DA Jadeja 3 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 4 25.00
KR Makvana 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
DS Kulkarni - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 4 2 0 0 0 0 0 0 2 6 33.33
SK Trivedi 8 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 9 11.11
SM Sanandia 14 2 0 0 0 0 0 0 2 16 12.50
DA Jadeja 6 0 0 0 1 0 1 0 10 8 125.00
KR Makvana 18 3 0 0 0 0 0 0 3 21 14.28
AA Chavan - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 20 4 1 0 2 0 0 0 14 27 51.85
SK Trivedi 6 1 1 1 2 0 0 0 14 11 127.27
SM Sanandia 7 3 0 0 2 0 0 0 11 12 91.66
KR Makvana 5 0 1 0 0 0 0 0 caught 2 6 33.33
SN Thakur - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
JD Unadkat 6 1 1 0 0 0 0 0 3 8 37.50
SM Sanandia 5 1 1 0 1 0 0 0 7 8 87.50
KR Makvana 6 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 6 0.00
VV Dabholkar - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
SM Sanandia 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Saurashtra - 3rd innings
SH Kotak - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
SD Jogiyani - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 11 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 11 0.00
RR Dave - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
DS Kulkarni 16 0 0 0 1 0 0 0 caught 4 17 23.52
AV Vasavada - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 9 0 0 0 0 0 0 0 lbw 0 9 0.00
DS Kulkarni 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
JN Shah - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 2 0 1 1 0 0 0 0 5 4 125.00
DS Kulkarni 4 1 0 0 0 0 0 0 bowled 1 5 20.00
SP Jackson - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 7 1 0 0 2 0 0 0 9 10 90.00
DS Kulkarni 3 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 3 0.00
KR Makvana - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0.00
DS Kulkarni 11 0 0 1 0 0 0 0 3 12 25.00
SN Thakur 12 0 0 0 1 0 0 0 4 13 30.76
AM Nayar 4 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 4 0.00
SM Sanandia - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DS Kulkarni 14 0 1 1 0 0 0 0 caught 5 16 31.25
SN Thakur 10 0 1 0 2 0 0 0 10 13 76.92
AM Nayar 8 1 0 0 0 0 0 0 1 9 11.11
JD Unadkat - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 3 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 3 0.00
DS Kulkarni 9 1 0 0 0 0 0 0 1 10 10.00
SN Thakur 21 3 0 1 0 0 0 0 6 25 24.00
AM Nayar 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
AA Chavan 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
DA Jadeja - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
DS Kulkarni 16 0 0 2 3 0 0 0 caught 18 21 85.71
SN Thakur 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 100.00
AA Chavan 10 1 0 0 0 0 0 0 1 11 9.09
SK Trivedi - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
AB Agarkar 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.00
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships