M Vijay smashed Ishant Sharma for three consecutive sixes
© BCCI

M Vijay smashed Ishant Sharma for three consecutive sixes,

Photos

Bangalore v Delhi, Indian T20 League, Sharjah
© BCCI
Kolkata v Mumbai, Indian T20 League 2014, Abu Dhabi
© BCCI