Sanath Jayasuriya managed just 15
© AFP

Sanath Jayasuriya managed just 15, India v Sri Lanka, 4th ODI, Kolkata, December 24, 2009