Ranji One-Day Trophy, Bengal v Jharkhand at Dhanbad, Feb 13, 2006
Partnerships - Jharkhand innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 6 1.0 6.00 MS Vardhan Ratan Kumar - 1/6 (0.6)
2nd 1 2.2 0.42 A Hashmi Ratan Kumar 1/6 (0.6) 2/7 (3.2)
3rd 54 11.2 4.76 Ratan Kumar SS Tiwary 2/7 (3.2) 3/61 (14.4)
4th 55 13.2 4.12 SS Tiwary Rajiv Kumar 3/61 (14.4) 4/116 (27.6)
5th 24 5.2 4.50 CM Jha Rajiv Kumar 4/116 (27.6) 5/140 (33.2)
6th 59 8.4 6.80 A Raj Rajiv Kumar 5/140 (33.2) 6/199 (41.6)
7th 22 3.2 6.60 M Diwakar Rajiv Kumar 6/199 (41.6) 7/221 (45.2)
8th 5 0.5 6.00 Santosh Lal Rajiv Kumar 7/221 (45.2) 8/226 (46.1)
9th 19 3.5 4.95 MM Tantubhai Rajiv Kumar 8/226 (46.1) 9/245 (49.6)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
2 1st 159 26.3 6.00 SC Ganguly SG Das - 1/159 (26.3)
2 2nd 89* 16.5 5.28 AA Jhunjhunwala SG Das 1/159 (26.3) 1/248 (43.2)
1 6th 59 8.4 6.80 A Raj Rajiv Kumar 5/140 (33.2) 6/199 (41.6)
1 4th 55 13.2 4.12 SS Tiwary Rajiv Kumar 3/61 (14.4) 4/116 (27.6)
1 3rd 54 11.2 4.76 Ratan Kumar SS Tiwary 2/7 (3.2) 3/61 (14.4)
1 5th 24 5.2 4.50 CM Jha Rajiv Kumar 4/116 (27.6) 5/140 (33.2)
1 7th 22 3.2 6.60 M Diwakar Rajiv Kumar 6/199 (41.6) 7/221 (45.2)
1 9th 19 3.5 4.95 MM Tantubhai Rajiv Kumar 8/226 (46.1) 9/245 (49.6)
1 1st 6 1.0 6.00 MS Vardhan Ratan Kumar - 1/6 (0.6)
1 8th 5 0.5 6.00 Santosh Lal Rajiv Kumar 7/221 (45.2) 8/226 (46.1)
1 2nd 1 2.2 0.42 A Hashmi Ratan Kumar 1/6 (0.6) 2/7 (3.2)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships