RP Singh dismissed Sanath Jayasuriya for 1
© AFP

RP Singh dismissed Sanath Jayasuriya for 1, Deccan Chargers v Mumbai Indians, IPL, 12th Match, Durban, April 25, 2009