Canada players and officials - select an initial letter:

1 Sanjeev Kad (1964- )
2 Saurabh Naik (1958- )
3 Saad Bin Zafar (1986- )
4 Sailsman, V (Vivian Sailsman)
5 Salman Arshad
6 Salman Nazar (1991- )
7 Samad, AM (Abdool Samad, 1979- )
8 Sameer, Mohomed (Mohomed Sameer)
9 Sami Faridi (1983- )
10 Samra, K (Kiran Samra, 1981- )
11 Samuel,KD (Krishen Samuel, 1999- )
12 Sandher, JJ (Jason Sandher, 1982- )
13 Sandher, KT (Kevin Sandher, 1980- )
14 Saniyah Zia (1985- )
15 Saqib Sheikh
16 Sarbjot Singh (1997- )
17 Saroye, P (Parveen Saroye, 1987- )
18 Saywack, R (Ron Saywack, 1963- )
19 Sealy, GR (Glenroy Sealy, 1940- )
20 Seebalack, T
21 Seebaran, BB (Barry Seebaran, 1972- )
22 Seebaran, BB (Ben Seebaran, 1940- )
23 Seeraj, S (Surendra Seeraj, 1973- )
24 Seeram, S (Shiv Seeram, 1963- )
25 Sehdev, V (Varun Sehdev, 1988- )
26 Shabbir, D (Durriya Shabbir, 1967- )
27 Shah, AM (Akash Shah, 1992- )
28 Shah, R (Rohan Shah, 1968- )
29 Shah, VH (Vasu Shah, 1993- )
30 Shahid Ahmadzai
31 Shahzad Afzal (1981- )
32 Shahzad Khan (1981- )
33 Shah Zafar (1951- )
34 Shaikh, T (Tahla Shaikh, 1994- )
35 Shakur, Y (Yasir Shakur, 1991- )
36 Shamshudeen, A (Aftab Shamsudeen, 1977- )
37 Shanthikumar, K (KM Shantikumar, 1954- )
38 Sharpe, G (George Sharpe)
39 Sheikh, NZH (Nadeem Sheikh, 1969- )
40 Shipway, JG
41 Shivraj, B (Bharat Shivraj, 1981- )
42 Singh, JS (Jobanjot Singh, 1992- )
43 Singh, B
44 Singh, D
45 Singh, J (Jobanjot Singh)
46 Singh, SY (Yvette Singh, 1977- )
47 Sinnathamby, E (Easan Sinnathamby, 1973- )
48 Sivanadian, R (Ruban Sivanadian, 1965- )
49 Sivanantham, S (Suthershini Sivanantham, 1973- )
50 Sivia, SS (Sarbot Sivia, 1997- )
51 Smith, JU (JU Smith)
52 Smith, W (W Smith)
53 Snow, J (Jonathan Snow, 1979- )
54 Soraine, D (Durand Soraine, 1983- )
55 Springett, N (Natasha Springett, 1973- )
56 Sproxton, V (Vadeo Sproxton, 1976- )
57 Stead, MP (Martin Stead, 1958- )
58 Stead, P (Peter Stead, 1930- )
59 Stephenson
60 Stevens, RJ
61 Sudhalkar, V (Vishal Sudhalkar)
62 Suliman Khan (1997- )
63 Surkari, ZE (Zubin Surkari, 1980- )
64 Surman
65 Swain, G (G Swain)
66 Swamy, SG (Steve Swamy)
67 Swettenham, WS (WS Swettenham)
68 Syed Saad (1988- )
69 Symons

Top