County Championship Division One, Nottinghamshire v Sussex at Nottingham, Jun 22-25, 2013
Partnerships - Sussex 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 69 20.2 3.39 LWP Wells CD Nash - 1/69 (20.2)
2nd 26 8.5 2.94 CD Nash MH Yardy 1/69 (20.2) 2/95 (29.1)
3rd 45 10.0 4.50 MH Yardy EC Joyce 2/95 (29.1) 3/140 (39.1)
4th 65 13.5 4.69 MJ Prior EC Joyce 3/140 (39.1) 4/205 (52.6)
5th 232 50.1 4.62 RJ Hamilton-Brown EC Joyce 4/205 (52.6) 5/437 (103.1)
6th 69* 6.5 10.09 EC Joyce MW Machan 5/437 (103.1) 5/506 (110.0)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 5th 232 50.1 4.62 RJ Hamilton-Brown EC Joyce 4/205 (52.6) 5/437 (103.1)
2 7th 200 62.3 3.20 A Shahzad JWA Taylor 6/199 (65.4) 7/399 (128.1)
2 5th 91 31.2 2.90 CMW Read JWA Taylor 4/106 (32.1) 5/197 (63.3)
1 6th 69* 6.5 10.09 EC Joyce MW Machan 5/437 (103.1) 5/506 (110.0)
1 1st 69 20.2 3.39 LWP Wells CD Nash - 1/69 (20.2)
1 4th 65 13.5 4.69 MJ Prior EC Joyce 3/140 (39.1) 4/205 (52.6)
2 1st 63 18.1 3.46 MH Wessels SJ Mullaney - 1/63 (18.1)
2 9th 52* 10.2 5.03 AR Adams JWA Taylor 8/426 (139.4) 8/478 (150.0)
1 3rd 45 10.0 4.50 MH Yardy EC Joyce 2/95 (29.1) 3/140 (39.1)
2 8th 27 11.3 2.34 LJ Fletcher JWA Taylor 7/399 (128.1) 8/426 (139.4)
2 2nd 27 8.1 3.30 SJ Mullaney JWA Taylor 1/63 (18.1) 2/90 (26.2)
1 2nd 26 8.5 2.94 CD Nash MH Yardy 1/69 (20.2) 2/95 (29.1)
2 4th 12 3.5 3.13 DJ Hussey JWA Taylor 3/94 (28.2) 4/106 (32.1)
2 3rd 4 2.0 2.00 SR Patel JWA Taylor 2/90 (26.2) 3/94 (28.2)
2 6th 2 2.1 0.92 PJ Franks JWA Taylor 5/197 (63.3) 6/199 (65.4)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships