Sui Northern Gas Pipelines Limited - 1st innings
Naeemuddin - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 24 4 1 0 2 0 0 0 14 31 45.16
Ahmed Jamal 36 8 0 0 3 0 0 0 20 47 42.55
Hammad Azam 24 2 1 1 2 0 0 0 caught 15 30 50.00
Wahab Riaz 11 4 2 0 0 0 0 0 8 17 47.05
Qaiser Abbas 5 1 0 0 0 1 0 0 6 7 85.71
Taufeeq Umar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 8 0 0 0 0 0 0 0 bowled 0 8 0.00
Ahmed Jamal 11 0 0 0 1 0 0 0 4 12 33.33
Azhar Ali - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 4 1 0 0 0 0 0 0 lbw 1 5 20.00
Ahmed Jamal 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
Khurram Shehzad - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 18 1 4 0 5 0 0 0 29 28 103.57
Ahmed Jamal 10 5 0 0 1 0 0 0 9 16 56.25
Hammad Azam 12 2 0 0 2 0 0 0 10 16 62.50
Wahab Riaz 23 5 2 0 2 0 0 0 caught 17 32 53.12
Qaiser Abbas 13 1 1 0 2 0 0 0 11 17 64.70
Ali Waqas - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 40 4 2 1 2 0 0 0 19 49 38.77
Ahmed Jamal 23 7 1 1 4 0 0 0 28 36 77.77
Hammad Azam 52 6 6 2 1 0 0 0 28 67 41.79
Wahab Riaz 31 10 0 0 7 0 0 0 38 48 79.16
Qaiser Abbas 4 8 0 0 0 0 0 0 8 12 66.66
Umar Waheed 1 4 1 0 0 0 0 0 6 6 100.00
Mohammad Rizwan - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Hammad Azam 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
Wahab Riaz 8 1 0 0 0 0 0 0 caught 1 9 11.11
Adnan Akmal - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 12 1 1 0 1 0 0 0 7 15 46.66
Ahmed Jamal 12 1 0 0 1 0 0 0 5 14 35.71
Hammad Azam 19 5 0 0 0 0 0 0 bowled 5 24 20.83
Wahab Riaz 30 4 1 0 3 0 0 0 18 38 47.36
Tanveer Sikandar - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 15 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 15 0.00
Ahmed Jamal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Hammad Azam 2 1 0 0 0 0 0 0 1 3 33.33
Wahab Riaz 20 2 1 0 0 0 0 0 4 23 17.39
Imran Ali - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 8 0 2 0 0 0 0 0 4 10 40.00
Ahmed Jamal 3 1 0 0 2 0 0 0 caught 9 6 150.00
Samiullah Khan - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Ataullah 18 1 0 0 0 0 0 0 1 19 5.26
Ahmed Jamal 6 3 0 0 0 0 0 0 3 9 33.33
Hammad Azam 2 2 0 0 1 0 0 0 6 5 120.00
Wahab Riaz 3 3 0 0 0 0 0 0 3 6 50.00
Qaiser Abbas 11 4 0 0 1 0 1 0 caught 14 17 82.35
Umar Waheed 6 2 2 0 2 0 0 0 14 12 116.66
Asad Ali - 1st innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Hammad Azam 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
Wahab Riaz 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 100.00
Qaiser Abbas 6 0 0 0 0 0 1 0 6 7 85.71
National Bank of Pakistan - 2nd innings
Nasir Jamshed - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 7 2 1 0 2 0 0 0 bowled 12 12 100.00
Asad Ali 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
Aqeel Anjum - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
Asad Ali 6 0 0 0 2 0 0 0 caught 8 8 100.00
Umar Waheed - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 10 0 1 0 0 0 0 0 2 11 18.18
Asad Ali 7 1 0 0 0 0 0 0 bowled 1 8 12.50
Fawad Alam - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Asad Ali 1 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 1 0.00
Akbar-ur-Rehman - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 1 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 1 0.00
Asad Ali 6 1 0 0 1 0 0 0 5 8 62.50
Kamran Akmal - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 8 0 2 0 1 0 0 0 caught 8 11 72.72
Asad Ali 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
Qaiser Abbas - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 10 1 1 0 2 0 0 0 11 14 78.57
Asad Ali 13 0 0 0 1 0 0 0 4 14 28.57
Imran Ali 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Tanveer Sikandar 13 1 0 0 1 0 0 0 caught 5 15 33.33
Hammad Azam - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 24 4 0 0 2 0 0 0 12 30 40.00
Asad Ali 15 4 1 0 3 0 1 0 caught 24 24 100.00
Imran Ali 25 5 0 0 6 0 0 0 29 36 80.55
Tanveer Sikandar 11 0 2 0 2 0 1 0 18 16 112.50
Azhar Ali 5 2 1 0 0 0 0 0 4 8 50.00
Wahab Riaz - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 14 2 0 0 0 0 0 0 caught 2 16 12.50
Asad Ali 4 0 0 0 1 0 0 0 4 5 80.00
Imran Ali 8 7 0 0 1 0 1 0 17 17 100.00
Tanveer Sikandar 8 1 1 0 1 0 0 0 7 11 63.63
Azhar Ali 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 25.00
Ahmed Jamal - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Asad Ali 6 0 0 0 1 0 0 0 bowled 4 7 57.14
Ataullah - 2nd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0.00
National Bank of Pakistan - 3rd innings
Nasir Jamshed - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 18 0 0 0 1 0 0 0 4 19 21.05
Asad Ali 4 1 1 0 1 0 0 0 7 7 100.00
Imran Ali 17 0 0 0 1 0 0 0 4 18 22.22
Tanveer Sikandar 2 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 2 0.00
Aqeel Anjum - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Asad Ali 1 0 0 0 0 0 0 0 caught 0 1 0.00
Umar Waheed - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 12 1 2 0 2 0 0 0 caught 13 17 76.47
Asad Ali 26 3 0 0 1 0 0 0 7 30 23.33
Imran Ali 16 1 0 0 3 0 0 0 13 20 65.00
Tanveer Sikandar 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15 6.66
Fawad Alam - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 48 6 3 1 3 0 0 0 caught 27 61 44.26
Asad Ali 24 5 0 0 3 0 0 0 17 32 53.12
Imran Ali 19 9 1 0 5 0 0 0 31 34 91.17
Tanveer Sikandar 10 1 0 0 2 0 0 0 9 13 69.23
Mohammad Rizwan 3 1 1 0 0 0 0 0 3 5 60.00
Khurram Shehzad 11 3 0 0 1 0 0 0 7 15 46.66
Azhar Ali 1 1 0 1 0 0 0 0 4 3 133.33
Akbar-ur-Rehman - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 4 1 1 0 0 0 0 0 bowled 3 6 50.00
Asad Ali 5 1 0 0 1 0 0 0 5 7 71.42
Kamran Akmal - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 18 1 0 0 2 0 0 0 caught 9 21 42.85
Imran Ali 5 2 1 0 1 0 0 0 8 9 88.88
Mohammad Rizwan 4 2 0 0 1 0 0 0 6 7 85.71
Khurram Shehzad 4 1 0 0 1 0 0 0 5 6 83.33
Qaiser Abbas - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 27 7 2 2 4 0 0 0 33 42 78.57
Asad Ali 22 5 3 0 2 0 0 0 19 32 59.37
Imran Ali 44 3 2 0 1 0 0 0 11 50 22.00
Mohammad Rizwan 4 1 0 0 0 0 0 0 1 5 20.00
Khurram Shehzad 36 8 0 0 7 0 0 0 36 51 70.58
Azhar Ali 7 7 0 0 1 0 1 0 17 16 106.25
Taufeeq Umar 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 100.00
Hammad Azam - 3rd innings
v Bowler 0s 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7+ Dismissal Runs Balls SR
Samiullah Khan 18 3 0 0 2 0 1 0 17 24 70.83
Asad Ali 14 1 0 0 0 0 0 0 1 15 6.66
Imran Ali 3 2 0 0 2 0 0 0 10 7 142.85
Mohammad Rizwan 7 3 0 0 2 0 1 0 17 13 130.76
Khurram Shehzad 31 10 1 0 4 0 2 0 40 48 83.33
Azhar Ali 2 7 1 0 0 0 1 0 15 11 136.36
Taufeeq Umar 2 2 0 0 0 0 0 0 2 4 50.00
Tournament Results
United Bank v Sui Gas at Multan - Mar 12-15, 2014
Sui Gas won by 278 runs
National Bnk v Habib Bank at Islamabad - Jan 22-25, 2014
National Bnk won by 112 runs
Port Qasim A v United Bank at Karachi - Jan 22-25, 2014
United Bank won by 169 runs
Sui Gas v WAPDA at Faisalabad - Jan 22-25, 2014
Sui Gas won by 89 runs
ZTBL v Pakistan TV at Rawalpindi - Jan 22-25, 2014
Match drawn
More results »