Saleem Mughal portrait
© Faras Ghani

Saleem Mughal portrait

Photos

Bangalore v Delhi, Indian T20 League, Sharjah
© BCCI
Kolkata v Mumbai, Indian T20 League 2014, Abu Dhabi
© BCCI