Canada players and officials - select an initial letter:

1 Sanjeev Kad (1964- )
2 Saurabh Naik (1958- )
3 Saad Bin Zafar (1986- )
4 Sailsman, V (Vivian Sailsman)
5 Salman Arshad
6 Salman Nazar (1991- )
7 Samad, AM (Abdool Samad, 1979- )
8 Sameer, Mohomed (Mohomed Sameer)
9 Sami Faridi (1983- )
10 Samra, K (Kiran Samra, 1981- )
11 Sandher, JJ (Jason Sandher, 1982- )
12 Sandher, KT (Kevin Sandher, 1980- )
13 Saniyah Zia (1985- )
14 Saqib Sheikh
15 Saroye, P (Parvin Saroye, 1987- )
16 Saywack, R (Ron Saywack, 1963- )
17 Sealy, GR (Glenroy Sealy, 1940- )
18 Seebalack, T
19 Seebaran, BB (Barry Seebaran, 1972- )
20 Seebaran, BB (Ben Seebaran, 1940- )
21 Seeraj, S (Surendra Seeraj, 1973- )
22 Seeram, S (Shiv Seeram, 1963- )
23 Shabbir, D (Durriya Shabbir, 1967- )
24 Shah, AM (Akash Shah, 1992- )
25 Shah, R (Rohan Shah, 1968- )
26 Shah, VH (Vasu Shah, 1993- )
27 Shahzad Afzal (1981- )
28 Shahzad Khan (1981- )
29 Shah Zafar (1951- )
30 Shaikh, T (Tahla Shaikh, 1994- )
31 Shakur, Y (Yasir Shakur, 1991- )
32 Shamshudeen, A (Aftab Shamsudeen, 1977- )
33 Shanthikumar, K (KM Shantikumar, 1954- )
34 Sharpe, G (George Sharpe)
35 Sheikh, NZH (Nadeem Sheikh, 1969- )
36 Shipway, JG
37 Shivraj, B (Bharat Shivraj, 1981- )
38 Singh, JS (Jobanjot Singh, 1992- )
39 Singh, B
40 Singh, D
41 Singh, J (Jobanjot Singh)
42 Singh, SY (Yvette Singh, 1977- )
43 Sinnathamby, E (Easan Sinnathamby, 1973- )
44 Sivanadian, R (Ruban Sivanadian, 1965- )
45 Sivanantham, S (Suthershini Sivanantham, 1973- )
46 Smith, JU (JU Smith)
47 Smith, W (W Smith)
48 Snow, J (Jonathan Snow, 1979- )
49 Soraine, D (Durand Soraine, 1983- )
50 Springett, N (Natasha Springett, 1973- )
51 Sproxton, V (Vadeo Sproxton, 1976- )
52 Stead, MP (Martin Stead, 1958- )
53 Stead, P (Peter Stead, 1930- )
54 Stephenson
55 Stevens, RJ
56 Surkari, ZE (Zubin Surkari, 1980- )
57 Surman
58 Swain, G (G Swain)
59 Swamy, SG (Steve Swamy)
60 Swettenham, WS (WS Swettenham)
61 Syed Saad (1988- )
62 Symons

Top