Points Table

Group A

Delhi 7 3 0 0 4 0 23 1.510 3546/96 2765/113
Saurashtra 7 3 0 0 4 0 23 0.955 3202/106 3099/98
Mumbai 7 2 0 0 5 0 19 1.128 3361/88 3793/112
Karnataka 7 2 1 0 4 0 16 1.345 2949/79 3359/121
Maharashtra 7 2 3 0 2 0 15 0.902 2955/105 2838/91
Tamil Nadu 7 1 2 0 4 0 13 1.214 3243/88 2580/85
Rajasthan 7 1 4 0 2 0 9 0.705 2818/117 3246/95
Himachal Pradesh 7 0 4 0 3 0 5 0.634 2879/129 3273/93
DELHI 7 3 0 0 4 23 0.0
SAU 7 3 0 0 4 23 0.0
MUM 7 2 0 0 5 19 0.0
KNTKA 7 2 1 0 4 16 0.0
MAHA 7 2 3 0 2 15 0.0
TN 7 1 2 0 4 13 0.0
RAJ 7 1 4 0 2 9 0.0
HP 7 0 4 0 3 5 0.0

Group B

Uttar Pradesh 6 3 1 0 2 0 19 1.410 3206/84 3031/112
Baroda 6 2 0 0 4 0 19 1.261 3131/75 2682/81
Andhra 6 2 1 0 3 0 17 1.237 2692/92 2224/94
Orissa 6 2 3 0 1 0 13 0.873 2132/94 2624/101
Punjab 6 1 1 0 4 0 13 0.810 2987/83 3421/77
Hyderabad (India) 6 1 2 0 3 0 10 0.778 2902/107 2685/77
Bengal 6 1 4 0 1 0 8 0.793 2258/97 2641/90
UP 6 3 1 0 2 19 0.0
BRODA 6 2 0 0 4 19 0.0
AP 6 2 1 0 3 17 0.0
ODSH 6 2 3 0 1 13 0.0
PNJB 6 1 1 0 4 13 0.0
HYDBD 6 1 2 0 3 10 0.0
BENG 6 1 4 0 1 8 0.0

Points by match: Group A

6 Nov 2007 Mumbai 3 Karnataka 1 Table | Match

Saurashtra 3 H. Pradesh 1 Match

Tamil Nadu 1 Maharashtra 1 Match
7 Nov 2007 Delhi 5 Rajasthan 0 Table | Match
17 Nov 2007 Karnataka 6 H. Pradesh 0 Table | Match

Mumbai 5 Tamil Nadu 0 Match

Maharashtra 5 Rajasthan 0 Match
18 Nov 2007 Delhi 3 Saurashtra 1 Table | Match
25 Nov 2007 Maharashtra 6 H. Pradesh 0 Table | Match
26 Nov 2007 Saurashtra 5 Rajasthan 0 Table | Match

Tamil Nadu 3 Karnataka 1 Match

Delhi 3 Mumbai 1 Match
4 Dec 2007 Tamil Nadu 3 Saurashtra 1 Table | Match

H. Pradesh 3 Delhi 1 Match

Rajasthan 3 Karnataka 1 Match

Maharashtra 3 Mumbai 1 Match
12 Dec 2007 Mumbai 5 Rajasthan 0 Table | Match

Tamil Nadu 5 H. Pradesh 0 Match

Delhi 5 Maharashtra 0 Match

Saurashtra 5 Karnataka 0 Match
19 Dec 2007 Saurashtra 5 Maharashtra 0 Table | Match
20 Dec 2007 Karnataka 1 Delhi 1 Table | Match

Mumbai 3 H. Pradesh 1 Match

Tamil Nadu 1 Rajasthan 1 Match
27 Dec 2007 Rajasthan 5 H. Pradesh 0 Table | Match
28 Dec 2007 Delhi 5 Tamil Nadu 0 Table | Match

Karnataka 6 Maharashtra 0 Match

Saurashtra 3 Mumbai 1 Match

Points by match: Group B

5 Nov 2007 U. Pradesh 6 Orissa 0 Table | Match
6 Nov 2007 Punjab 3 Andhra 1 Table | Match
7 Nov 2007 Bengal 3 Hyderabad 1 Table | Match
18 Nov 2007 Andhra 3 U. Pradesh 1 Table | Match

Baroda 6 Bengal 0 Match

Hyderabad 3 Punjab 1 Match
26 Nov 2007 Punjab 3 U. Pradesh 1 Table | Match

Andhra 5 Orissa 0 Match

Baroda 3 Hyderabad 1 Match
4 Dec 2007 Orissa 5 Hyderabad 0 Table | Match

Bengal 5 Punjab 0 Match

Baroda 5 U. Pradesh 0 Match
11 Dec 2007 Orissa 5 Bengal 0 Table | Match
12 Dec 2007 Hyderabad 5 Andhra 0 Table | Match

Baroda 3 Punjab 1 Match
19 Dec 2007 U. Pradesh 6 Bengal 0 Table | Match
20 Dec 2007 Andhra 3 Baroda 1 Table | Match

Punjab 5 Orissa 0 Match
27 Dec 2007 Andhra 5 Bengal 0 Table | Match
28 Dec 2007 Orissa 3 Baroda 1 Table | Match

U. Pradesh 5 Hyderabad 0 Match