Ranji Trophy Super League, 4th Quarter-Final: Tamil Nadu v Bengal at Bengaluru, Dec 26-29, 2008
Partnerships - Bengal 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 20 15.2 1.30 Arindam Das RB Banerjee - 1/20 (15.2)
2nd 25 9.3 2.63 RB Banerjee WP Saha 1/20 (15.2) 2/45 (24.5)
3rd 79 18.5 4.19 WP Saha MK Tiwary 2/45 (24.5) 3/124 (43.4)
4th 7 2.3 2.80 LR Shukla MK Tiwary 3/124 (43.4) 4/131 (46.1)
5th 127 34.5 3.64 D Chakrabarty MK Tiwary 4/131 (46.1) 5/258 (80.6)
6th 44 15.3 2.83 MK Tiwary AS Chowdhury 5/258 (80.6) 6/302 (96.3)
7th 18 9.1 1.96 R Kundu AS Chowdhury 6/302 (96.3) 7/320 (105.4)
8th 0 2.0 0.00 SS Sarkar AS Chowdhury 7/320 (105.4) 8/320 (107.4)
9th 24 6.1 3.89 AB Dinda AS Chowdhury 8/320 (107.4) 9/344 (113.5)
10th 1 1.1 0.85 RR Bose AS Chowdhury 9/344 (113.5) 10/345 (114.6)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 5th 127 34.5 3.64 D Chakrabarty MK Tiwary 4/131 (46.1) 5/258 (80.6)
4 3rd 105* 26.1 4.01 KD Karthik S Badrinath 2/122 (25.5) 2/227 (52.0)
4 1st 84 18.5 4.46 A Mukund M Vijay - 1/84 (18.5)
1 3rd 79 18.5 4.19 WP Saha MK Tiwary 2/45 (24.5) 3/124 (43.4)
2 7th 64 20.3 3.12 SS Kumar C Ganapathy 6/194 (57.3) 7/258 (77.6)
2 5th 60 11.0 5.45 KD Karthik SS Kumar 4/87 (33.2) 5/147 (44.2)
3 5th 52 15.0 3.46 LR Shukla R Kundu 4/95 (33.5) 5/147 (48.5)
3 2nd 48 15.2 3.13 WP Saha MK Tiwary 1/0 (3.4) 2/48 (18.6)
2 10th 48 19.1 2.50 L Balaji P Amarnath 9/258 (79.4) 10/306 (98.5)
2 6th 47 13.1 3.56 R Ashwin SS Kumar 5/147 (44.2) 6/194 (57.3)
1 6th 44 15.3 2.83 MK Tiwary AS Chowdhury 5/258 (80.6) 6/302 (96.3)
3 3rd 39 10.5 3.60 MK Tiwary LR Shukla 2/48 (18.6) 3/87 (29.5)
4 2nd 38 7.0 5.42 M Vijay S Badrinath 1/84 (18.5) 2/122 (25.5)
2 2nd 37 10.4 3.46 S Badrinath A Mukund 1/11 (6.1) 2/48 (16.5)
2 3rd 34 12.1 2.79 A Mukund KD Karthik 2/48 (16.5) 3/82 (28.6)
1 2nd 25 9.3 2.63 RB Banerjee WP Saha 1/20 (15.2) 2/45 (24.5)
1 9th 24 6.1 3.89 AB Dinda AS Chowdhury 8/320 (107.4) 9/344 (113.5)
3 10th 20 3.1 6.31 RR Bose RB Banerjee 9/167 (62.4) 10/187 (65.5)
1 1st 20 15.2 1.30 Arindam Das RB Banerjee - 1/20 (15.2)
1 7th 18 9.1 1.96 R Kundu AS Chowdhury 6/302 (96.3) 7/320 (105.4)
2 1st 11 6.1 1.78 M Vijay A Mukund - 1/11 (6.1)
3 8th 10 8.0 1.25 SS Sarkar RB Banerjee 7/153 (54.1) 8/163 (62.1)
3 4th 8 4.0 2.00 D Chakrabarty LR Shukla 3/87 (29.5) 4/95 (33.5)
1 4th 7 2.3 2.80 LR Shukla MK Tiwary 3/124 (43.4) 4/131 (46.1)
3 6th 5 3.4 1.36 R Kundu Arindam Das 5/147 (48.5) 6/152 (52.3)
2 4th 5 4.2 1.15 S Vidyut KD Karthik 3/82 (28.6) 4/87 (33.2)
3 9th 4 0.3 8.00 AB Dinda RB Banerjee 8/163 (62.1) 9/167 (62.4)
3 7th 1 1.4 0.60 Arindam Das RB Banerjee 6/152 (52.3) 7/153 (54.1)
1 10th 1 1.1 0.85 RR Bose AS Chowdhury 9/344 (113.5) 10/345 (114.6)
3 1st 0 3.4 0.00 AS Chowdhury WP Saha - 1/0 (3.4)
2 9th 0 1.1 0.00 C Suresh L Balaji 8/258 (78.3) 9/258 (79.4)
2 8th 0 0.3 0.00 C Ganapathy L Balaji 7/258 (77.6) 8/258 (78.3)
1 8th 0 2.0 0.00 SS Sarkar AS Chowdhury 7/320 (105.4) 8/320 (107.4)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships