Close of Play

  • Sat, 17 Nov - day 1 - Railways 1st innings 193/7 (M Kartik 21*, K Upadhyay 32*, 74 ov)
  • Sun, 18 Nov - day 2 - Punjab 1st innings 230/5 (U Kaul 96*, Bipul Sharma 10*, 80 ov)
  • Mon, 19 Nov - day 3 - Railways 2nd innings 183/2 (AG Paunikar 113*, PM Madkaikar 19*, 50 ov)
  • Tue, 20 Nov - day 4 - Punjab 2nd innings 59/2 (28 ov) - end of match

Match Notes