Twenty20 Quadrangular (in Namibia)

TEAMMPMWMLMDPTNRR
KENYA32108.0001.200
NAM32108.0000.675
SA-EM32108.0000.472
NL30300.000-2.274