Close of Play

  • Thu, 24 Feb - day 1 - Dhaka Division 1st innings 66/4 (Sajjad Kadir 25*, Halim Shah 6*, 31 ov)
  • Fri, 25 Feb - day 2 - Khulna Division 2nd innings 148/2 (Monirul Islam 40*, Sajjadul Hasan 23*, 37 ov)
  • Sat, 26 Feb - day 3 - Khulna Division 2nd innings 415
  • Sun, 27 Feb - day 4 - Dhaka Division 2nd innings 235/7 (83 ov) - end of match