Close of Play

  • Fri, 24 Mar - day 1 - Rajshahi Division 1st innings 417/7 (Jubair Ahmed 1*, Sohrawordi Shuvo 2*, 90 ov)
  • Sat, 25 Mar - day 2 - Dacca 2nd innings 15/1 (Uttam Sarkar 12*, Al Sahariar 0*, 8 ov)
  • Sun, 26 Mar - day 3 - Rajshahi Division 2nd innings 11/0 (1.3 ov) - end of match

Match Notes