Statistics

Best performances - Batsmen

DH Sandagirigoda
7(11) 1x4 - 0x6
0 0 0 0 0 0 0 0
Shehan I Fernando
12(12) 3x4 - 0x6
0 0 0 0 0 0 0 0

Best performances - Bowlers

A Sekar
O0.0
M0
R0
W0
Eco-
SAC Kumara
O5.0
M2
R7
W5
Eco1.40
RHB
OFFLEG
 • FTFULL TOSS
 • YYORKER
 • FFULL LENGTH
 • GGOOD LENGTH
 • SGSHORT OF GOOD LENGTH
 • SSHORT LENGTH
LHB
LEGOFF

Commentary

2.2
1
Rathika to Vithana, 1 run
2.1
0
Rathika to Vithana, no run

END OF OVER:
2 | 12 Runs | ColtC: 19/0

 • Shehan I Fernando12 (12b)
 • HE Vithana1 (1b)
 • KR Balasuriya1-0-12-0
 • JRMVB Sanjaya1-0-7-0
1.6
4
Balasuriya to Fernando, FOUR runs
1.5
4
Balasuriya to Fernando, FOUR runs
1.4
0
Balasuriya to Fernando, no run
1.3
0
Balasuriya to Fernando, no run

Statistics

Best performances - Batsmen

DH Sandagirigoda
7(11) 1x4 - 0x6
0 0 0 0 0 0 0 0
Shehan I Fernando
12(12) 3x4 - 0x6
0 0 0 0 0 0 0 0

Best performances - Bowlers

A Sekar
O0.0
M0
R0
W0
Eco-
SAC Kumara
O5.0
M2
R7
W5
Eco1.40
RHB
OFFLEG
 • FTFULL TOSS
 • YYORKER
 • FFULL LENGTH
 • GGOOD LENGTH
 • SGSHORT OF GOOD LENGTH
 • SSHORT LENGTH
LHB
LEGOFF