Match Centre

Head To Head

LAST FIVE MATCHESDATESERIES/TOURNAMENT
Wo2XIWo2XImatch abandonedDu2XIDu2XI27/06/17Second Eleven Championship
Wo2XIWo2XI188 & 167 (f/o)lost to450/8dDu2XIDu2XI07/06/16Second Eleven Championship
Wo2XIWo2XI225 & 363lost to249 & 345/4 Du2XIDu2XI01/06/15Second Eleven Championship
Wo2XIWo2XI209 & 218/5 drew with390Du2XIDu2XI30/07/14Second Eleven Championship
Wo2XIWo2XI14/2d & 196 lost to218 & 69/3dDu2XIDu2XI30/07/13Second Eleven Championship