Essex v England XI at Chelmsford, Jun 30-Jul 3, 2013
England XI won by 228 runs
30 June, 1,2,3 July 2013 (4-day match)
  • Overs 1-50
  • Overs 51-100
67.1

Finn to Craddock, no run

67.2

Finn to Craddock, no run

67.3

Finn to Craddock, no run

67.4

Finn to Craddock, no run

67.5

Finn to Craddock, no run

67.6

Finn to Craddock, no run

Essex 222/8   TR Craddock 0* (6b)
68.6

Root to Craddock, no run

Essex 223/8   TR Craddock 0* (7b)
69.6

Finn to Craddock, no run

Essex 230/8   TR Craddock 0* (8b)
72.1

Root to Craddock, no run

72.2

Root to Craddock, 2 runs

72.3

Root to Craddock, no run

72.4

Root to Craddock, FOUR

72.5

Root to Craddock, no run

72.6

Root to Craddock, no run

Essex 241/9   TR Craddock 6* (14b 1x4)
73.4

Finn to Craddock, no run

73.5

Finn to Craddock, no run

73.6

Finn to Craddock, no run

Essex 242/9   TR Craddock 6* (17b 1x4)
74.3

Root to Craddock, 1 run

74.5

Root to Craddock, no run

74.6

Root to Craddock, no run

Essex 249/9   TR Craddock 7* (20b 1x4)
76.1

Root to Craddock, 2 runs

76.2

Root to Craddock, no run

76.3

Root to Craddock, no run

76.4

Root to Craddock, no run

76.5

Root to Craddock, no run

76.6

Root to Craddock, no run

Essex 255/9   TR Craddock 9* (26b 1x4)
77.2

Finn to Craddock, no run

77.3

Finn to Craddock, no run

77.4

Finn to Craddock, no run

77.5

Finn to Craddock, no run

77.6

Finn to Craddock, no run

Essex 256/9   TR Craddock 9* (31b 1x4)
78.4

Swann to Craddock, no run

78.5

Swann to Craddock, no run

78.6

Swann to Craddock, 2 runs

Essex 263/9   TR Craddock 11* (34b 1x4)
79.6

Finn to Craddock, no run

Essex 266/9   TR Craddock 11* (35b 1x4)
  • Overs 1-50
  • Overs 51-100
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships