Points Table

Points table for matches completed by 26 Feb 2017

Group A

Railways 2 1 1 0 0 4 +0.410 481/100.0 440/100.0
Punjab 2 1 1 0 0 4 +0.355 462/91.1 465/98.4
Assam 1 1 0 0 0 4 +0.215 247/48.4 243/50.0
Baroda 2 1 1 0 0 4 +0.084 488/95.0 480/95.0
Vidarbha 2 1 1 0 0 4 -0.262 469/95.0 448/86.1
Haryana 2 1 1 0 0 4 -0.630 411/98.2 481/100.0
Odisha 1 0 1 0 0 0 -0.179 229/50.0 230/48.2
RLYS 2 1 1 0 0 4 +0.410
PNJB 2 1 1 0 0 4 +0.355
ASSAM 1 1 0 0 0 4 +0.215
BRODA 2 1 1 0 0 4 +0.084
VIDAR 2 1 1 0 0 4 -0.262
HRYNA 2 1 1 0 0 4 -0.630
ODISA 1 0 1 0 0 0 -0.179

Group B

Tamil Nadu 2 2 0 0 0 8 +1.780 474/77.5 431/100.0
Maharashtra 2 2 0 0 0 8 +1.470 687/100.0 540/100.0
Himachal Pradesh 2 1 1 0 0 4 +1.600 690/100.0 530/100.0
Tripura 1 1 0 0 0 4 +0.104 235/49.2 233/50.0
Kerala 2 0 2 0 0 0 -1.277 422/100.0 546/99.2
Delhi 2 0 2 0 0 0 -2.270 426/100.0 653/100.0
Uttar Pradesh 1 0 1 0 0 0 -2.569 159/50.0 160/27.5
TN 2 2 0 0 0 8 +1.780
MAHA 2 2 0 0 0 8 +1.470
HP 2 1 1 0 0 4 +1.600
TPURA 1 1 0 0 0 4 +0.104
KER 2 0 2 0 0 0 -1.277
DELHI 2 0 2 0 0 0 -2.270
UP 1 0 1 0 0 0 -2.569

Group C

Mumbai 2 2 0 0 0 8 +1.727 457/79.1 356/88.0
Andhra 2 1 1 0 0 4 +0.481 356/87.5 353/98.5
Bengal 1 1 0 0 0 4 +0.128 226/48.5 225/50.0
Madhya Pradesh 2 1 1 0 0 4 -0.127 340/90.0 343/87.5
Gujarat 2 1 1 0 0 4 -0.200 452/100.0 472/100.0
Rajasthan 2 0 2 0 0 0 -1.274 393/88.0 397/69.1
Goa 1 0 1 0 0 0 -1.560 199/50.0 277/50.0
MUM 2 2 0 0 0 8 +1.727
AP 2 1 1 0 0 4 +0.481
BENG 1 1 0 0 0 4 +0.128
MP 2 1 1 0 0 4 -0.127
GUJ 2 1 1 0 0 4 -0.200
RAJ 2 0 2 0 0 0 -1.274
GOA 1 0 1 0 0 0 -1.560

Group D

Hyderabad (India) 2 2 0 0 0 8 +1.420 569/100.0 427/100.0
Karnataka 2 2 0 0 0 8 +0.368 498/94.1 492/100.0
Jharkhand 2 1 1 0 0 4 +0.730 504/100.0 431/100.0
Services 2 1 1 0 0 4 +0.193 494/100.0 447/94.1
Jammu & Kashmir 1 0 1 0 0 0 -0.580 228/50.0 257/50.0
Chhattisgarh 1 0 1 0 0 0 -1.560 165/50.0 243/50.0
Saurashtra 2 0 2 0 0 0 -1.610 414/100.0 575/100.0
HYD 2 2 0 0 0 8 +1.420
KNTKA 2 2 0 0 0 8 +0.368
JKAND 2 1 1 0 0 4 +0.730
SVCS 2 1 1 0 0 4 +0.193
J + K 1 0 1 0 0 0 -0.580
CGARH 1 0 1 0 0 0 -1.560
SAU 2 0 2 0 0 0 -1.610

Points by match: Group A

25 Feb 2017 Punjab 4 Vidarbha 0 Table | Match

Haryana 4 Odisha 0 Match

Baroda 4 Railways 0 Match
26 Feb 2017 Railways 4 Haryana 0 Table | Match

Vidarbha 4 Baroda 0 Match

Assam 4 Punjab 0 Match

Points by match: Group B

25 Feb 2017 Tamil Nadu 4 Delhi 0 Table | Match

Tripura 4 Kerala 0 Match

Maharashtra 4 H. Pradesh 0 Match
26 Feb 2017 Maharashtra 4 Kerala 0 Table | Match

H. Pradesh 4 Delhi 0 Match

Tamil Nadu 4 U. Pradesh 0 Match

Points by match: Group C

25 Feb 2017 Mumbai 4 Gujarat 0 Table | Match

Bengal 4 Andhra 0 Match

M. Pradesh 4 Rajasthan 0 Match
26 Feb 2017 Andhra 4 M. Pradesh 0 Table | Match

Mumbai 4 Rajasthan 0 Match

Gujarat 4 Goa 0 Match

Points by match: Group D

25 Feb 2017 Karnataka 4 Jharkhand 0 Table | Match

Hyderabad 4 J + K 0 Match

Services 4 Saurashtra 0 Match
26 Feb 2017 Hyderabad 4 Saurashtra 0 Table | Match

Karnataka 4 Services 0 Match

Jharkhand 4 Chhattisgarh 0 Match