Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Andhra (February 3, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Assam (February 5, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Baroda (February 3, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Bengal (February 5, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Delhi (January 31, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Goa (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Gujarat (February 9, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Haryana (February 8, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Himachal Pradesh (February 7, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Hyderabad (India) (January 29, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Jammu & Kashmir (February 7, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Jharkhand (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Karnataka (February 6, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Kerala (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Madhya Pradesh (February 8, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Maharashtra (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Mumbai (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Orissa (February 4, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Punjab (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Railways (February 5, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Rajasthan (February 6, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Saurashtra (February 4, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Serivces (February 9, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Tamil Nadu (February 2, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Tripura (February 1, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Uttar Pradesh (February 2, 2010)

Vijay Hazare Trophy, 2009/10

Vidarbha (February 2, 2010)