Winner: Zimbabwe

President's Cup, 1997-98

Utpal Shuvro

1st Match: Kenya v Bangladesh at Nairobi (Gym), Oct 10, 1997
Report | Scorecard

2nd Match: Bangladesh v Zimbabwe at Nairobi (Gym), Oct 11, 1997
Report | Scorecard

3rd Match: Kenya v Zimbabwe at Nairobi (Gym), Oct 12, 1997
Report | Scorecard

4th Match: Bangladesh v Zimbabwe at Nairobi (Aga), Oct 14, 1997
Report | Scorecard

5th Match: Kenya v Bangladesh at Nairobi (Aga), Oct 15, 1997
Report | Scorecard

6th Match: Kenya v Zimbabwe at Nairobi (Aga), Oct 16, 1997
Report | Scorecard

1st Final: Kenya v Zimbabwe at Nairobi (Gym), Oct 18, 1997
Report | Scorecard

2nd Final: Kenya v Zimbabwe at Nairobi (Gym), Oct 19, 1997
Report | Scorecard

© John Wisden & Co