Tests: Australia 1 England 5, ODIs: Australia 2 England 1

England in Australia, 1978-79

Tour Match: South Australia v England XI at Adelaide, Nov 3-6, 1978
Scorecard

Tour Match: Victoria v England XI at Melbourne, Nov 10-13, 1978
Scorecard

Tour Match: New South Wales v England XI at Sydney, Nov 17-20, 1978
Scorecard

Queensland Country v England XI at Bundaberg, Nov 22, 1978
Scorecard

Tour Match: Queensland v England XI at Brisbane, Nov 24-27, 1978
Scorecard

1st Test: Australia v England at Brisbane, Dec 1-6, 1978
Report | Scorecard

Tour Match: Western Australia v England XI at Perth, Dec 9-11, 1978
Scorecard

2nd Test: Australia v England at Perth, Dec 15-20, 1978
Report | Scorecard

Tour Match: South Australia v England XI at Adelaide, Dec 22-24, 1978
Scorecard

1st ODI: Australia v England at Melbourne, Dec 26, 1978
Scorecard

3rd Test: Australia v England at Melbourne, Dec 29, 1978 - Jan 3, 1979
Report | Scorecard

4th Test: Australia v England at Sydney, Jan 6-11, 1979
Report | Scorecard

2nd ODI: Australia v England at Sydney, Jan 13, 1979
Report | Scorecard

Tour Match: Tasmania v England XI at Launceston, Jan 18, 1979
Scorecard

Tour Match: Tasmania v England XI at Hobart, Jan 19-21, 1979
Scorecard

3rd ODI: Australia v England at Melbourne, Jan 24, 1979
Report | Scorecard

5th Test: Australia v England at Adelaide, Jan 27-Feb 1, 1979
Report | Scorecard

Tour Match: Tasmania v England XI at Melbourne, Feb 3, 1979
Scorecard

4th ODI: Australia v England at Melbourne, Feb 4, 1979
Report | Scorecard

5th ODI: Australia v England at Melbourne, Feb 7, 1979
Report | Scorecard

6th Test: Australia v England at Sydney, Feb 10-14, 1979
Report | Scorecard

© John Wisden & Co