National Cricket League, Barisal Division v Sylhet Division at Chittagong, Nov 28-Dec 1, 2011
Partnerships - Barisal Division 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 3 2.2 1.28 Jupiter Ghosh Ishraq Sonet - 1/3 (2.2)
2nd 28 8.0 3.50 Ishraq Sonet Iftekhar Nayem 1/3 (2.2) 2/31 (10.2)
3rd 5 2.2 2.14 Javed Omar Iftekhar Nayem 2/31 (10.2) 3/36 (12.4)
4th 188 68.3 2.74 Iftekhar Nayem Shahin Hossain 3/36 (12.4) 4/224 (81.1)
5th 0 0.2 0.00 Abul Bashar Shahin Hossain 4/224 (81.1) 5/224 (81.3)
6th 11 4.0 2.75 Syed Rasel Shahin Hossain 5/224 (81.3) 6/235 (85.3)
7th 15 5.1 2.90 Monir Hossain Shahin Hossain 6/235 (85.3) 7/250 (90.4)
8th 0 0.1 0.00 Riazul Karim Shahin Hossain 7/250 (90.4) 8/250 (90.5)
9th 0 0.3 0.00 Shahin Hossain Tawhidul Islam 8/250 (90.5) 9/250 (91.2)
10th 14 6.4 2.10 Tawhidul Islam Refatuzzaman 9/250 (91.2) 10/264 (97.6)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
1 4th 188 68.3 2.74 Iftekhar Nayem Shahin Hossain 3/36 (12.4) 4/224 (81.1)
2 5th 128 41.3 3.08 Golam Rahman Rajin Saleh 4/61 (26.1) 5/189 (67.4)
4 5th 64 21.4 2.95 Golam Rahman Nadif Chowdhury 4/61 (20.3) 5/125 (42.1)
3 8th 63 12.2 5.10 Monir Hossain Iftekhar Nayem 7/115 (44.2) 8/178 (56.4)
4 6th 48 10.3 4.57 Golam Mabud Nadif Chowdhury 5/125 (42.1) 6/173 (52.4)
2 9th 39 17.1 2.27 Rajin Saleh Enamul Haque jnr 8/240 (94.5) 9/279 (111.6)
3 4th 31 13.0 2.38 Shahin Hossain Iftekhar Nayem 3/43 (15.5) 4/74 (28.5)
3 1st 31 8.2 3.72 Ishraq Sonet Jupiter Ghosh - 1/31 (8.2)
2 8th 30 8.4 3.46 Tapash Baisya Rajin Saleh 7/210 (86.1) 8/240 (94.5)
1 2nd 28 8.0 3.50 Ishraq Sonet Iftekhar Nayem 1/3 (2.2) 2/31 (10.2)
4 4th 25 12.1 2.05 Sayem Alam Nadif Chowdhury 3/36 (8.2) 4/61 (20.3)
2 3rd 25 12.2 2.02 Shaker Ahmed Rajin Saleh 2/15 (6.5) 3/40 (19.1)
3 7th 24 8.5 2.71 Riazul Karim Iftekhar Nayem 6/91 (35.3) 7/115 (44.2)
2 7th 21 18.2 1.14 Ezaz Ahmed Rajin Saleh 6/189 (67.5) 7/210 (86.1)
2 4th 21 7.0 3.00 Nadif Chowdhury Rajin Saleh 3/40 (19.1) 4/61 (26.1)
3 6th 17 6.3 2.61 Syed Rasel Iftekhar Nayem 5/74 (28.6) 6/91 (35.3)
4 3rd 16 5.1 3.09 Rajin Saleh Sayem Alam 2/20 (3.1) 3/36 (8.2)
1 7th 15 5.1 2.90 Monir Hossain Shahin Hossain 6/235 (85.3) 7/250 (90.4)
4 1st 14 1.3 9.33 Ruman Ahmed Sayem Alam - 1/14 (1.3)
1 10th 14 6.4 2.10 Tawhidul Islam Refatuzzaman 9/250 (91.2) 10/264 (97.6)
4 7th 13* 1.4 7.80 Ezaz Ahmed Nadif Chowdhury 6/173 (52.4) 6/186 (54.2)
3 9th 11 2.5 3.88 Tawhidul Islam Iftekhar Nayem 8/178 (56.4) 9/189 (59.3)
1 6th 11 4.0 2.75 Syed Rasel Shahin Hossain 5/224 (81.3) 6/235 (85.3)
3 10th 10 3.2 3.00 Iftekhar Nayem Refatuzzaman 9/189 (59.3) 10/199 (62.5)
2 2nd 9 3.5 2.34 Ruman Ahmed Shaker Ahmed 1/6 (2.6) 2/15 (6.5)
3 3rd 8 4.1 1.92 Javed Omar Iftekhar Nayem 2/35 (11.4) 3/43 (15.5)
4 2nd 6 1.4 3.60 Shaker Ahmed Sayem Alam 1/14 (1.3) 2/20 (3.1)
2 1st 6 3.0 2.00 Sayem Alam Ruman Ahmed - 1/6 (2.6)
1 3rd 5 2.2 2.14 Javed Omar Iftekhar Nayem 2/31 (10.2) 3/36 (12.4)
3 2nd 4 3.2 1.20 Jupiter Ghosh Iftekhar Nayem 1/31 (8.2) 2/35 (11.4)
1 1st 3 2.2 1.28 Jupiter Ghosh Ishraq Sonet - 1/3 (2.2)
2 10th 2 0.2 6.00 Enamul Haque jnr Abu Jayed 9/279 (111.6) 10/281 (112.2)
3 5th 0 0.1 0.00 Abul Bashar Iftekhar Nayem 4/74 (28.5) 5/74 (28.6)
2 6th 0 0.1 0.00 Golam Mabud Rajin Saleh 5/189 (67.4) 6/189 (67.5)
1 9th 0 0.3 0.00 Shahin Hossain Tawhidul Islam 8/250 (90.5) 9/250 (91.2)
1 8th 0 0.1 0.00 Riazul Karim Shahin Hossain 7/250 (90.4) 8/250 (90.5)
1 5th 0 0.2 0.00 Abul Bashar Shahin Hossain 4/224 (81.1) 5/224 (81.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships