County Championship Division Two, Kent v Leicestershire at Tunbridge Wells, May 29-Jun 1, 2013
Partnerships - Leicestershire 1st innings
Wkt runs overs RR Player Player Start end
1st 6 2.5 2.11 GP Smith NJ O'Brien - 1/6 (2.5)
2nd 56 13.5 4.04 NJ O'Brien EJH Eckersley 1/6 (2.5) 2/62 (16.4)
3rd 0 0.5 0.00 EJH Eckersley JA Burns 2/62 (16.4) 3/62 (17.3)
4th 6 3.2 1.80 JA Burns SJ Thakor 3/62 (17.3) 4/68 (20.5)
5th 43 15.5 2.71 SJ Thakor MAG Boyce 4/68 (20.5) 5/111 (36.4)
6th 6 1.1 5.14 MAG Boyce JJ Cobb 5/111 (36.4) 6/117 (37.5)
7th 6 2.2 2.57 JJ Cobb JKH Naik 6/117 (37.5) 7/123 (40.1)
8th 32 10.1 3.14 OH Freckingham JKH Naik 7/123 (40.1) 8/155 (50.2)
9th 5 2.3 2.00 JKH Naik NL Buck 8/155 (50.2) 9/160 (52.5)
10th 26 9.4 2.68 REM Williams NL Buck 9/160 (52.5) 10/186 (62.3)
Highest partnerships in the match
Inns Wkt runs overs RR Player Player Start end
2 2nd 190 55.1 3.44 RWT Key BP Nash 1/14 (6.6) 2/204 (62.1)
2 3rd 149 16.2 9.12 DI Stevens BP Nash 2/204 (62.1) 3/353 (78.3)
3 2nd 128* 46.4 2.74 EJH Eckersley GP Smith 1/11 (7.6) 1/139 (54.4)
1 2nd 56 13.5 4.04 NJ O'Brien EJH Eckersley 1/6 (2.5) 2/62 (16.4)
1 5th 43 15.5 2.71 SJ Thakor MAG Boyce 4/68 (20.5) 5/111 (36.4)
1 8th 32 10.1 3.14 OH Freckingham JKH Naik 7/123 (40.1) 8/155 (50.2)
1 10th 26 9.4 2.68 REM Williams NL Buck 9/160 (52.5) 10/186 (62.3)
2 1st 14 7.0 2.00 DJ Bell-Drummond RWT Key - 1/14 (6.6)
3 1st 11 8.0 1.37 NJ O'Brien GP Smith - 1/11 (7.6)
1 7th 6 2.2 2.57 JJ Cobb JKH Naik 6/117 (37.5) 7/123 (40.1)
1 6th 6 1.1 5.14 MAG Boyce JJ Cobb 5/111 (36.4) 6/117 (37.5)
1 4th 6 3.2 1.80 JA Burns SJ Thakor 3/62 (17.3) 4/68 (20.5)
1 1st 6 2.5 2.11 GP Smith NJ O'Brien - 1/6 (2.5)
1 9th 5 2.3 2.00 JKH Naik NL Buck 8/155 (50.2) 9/160 (52.5)
1 3rd 0 0.5 0.00 EJH Eckersley JA Burns 2/62 (16.4) 3/62 (17.3)
x
   

MATCH CENTRE

4s

6s

dots

  • RHB

    LHB

  • RHB

    LHB

Partnerships