Zimbabwe v NZ, only Test, Bulawayo, 5th day

  • Nov 4, 2011

    Zimbabwe v NZ, only Test, Bulawayo, 4th day

  • Nov 4, 2011

    Zimbabwe v NZ, only Test, Bulawayo, 3rd day

  • Nov 2, 2011

    Zimbabwe v New Zealand, only Test, Bulawayo, 2nd day