Points Table

Australia 8 5 2 0 1 26 +0.769 1477/329.3 1208/325.2
India 8 3 3 0 2 17 +0.121 1184/248.2 1250/269.0
Sri Lanka 8 2 5 0 1 10 -0.949 1167/298.3 1370/282.0
AUS 8 5 2 0 1 26 +0.769
INDIA 8 3 3 0 2 17 +0.121
SL 8 2 5 0 1 10 -0.949

Points by match:

3 Feb 2008 Australia 2 India 2 Table | Match
5 Feb 2008 India 2 Sri Lanka 2 Table | Match
8 Feb 2008 Australia 5 Sri Lanka 0 Table | Match
10 Feb 2008 India 4 Australia 0 Table | Match
12 Feb 2008 Sri Lanka 4 India 0 Table | Match
15 Feb 2008 Australia 5 Sri Lanka 0 Table | Match
17 Feb 2008 Australia 5 India 0 Table | Match
19 Feb 2008 India 4 Sri Lanka 0 Table | Match
22 Feb 2008 Australia 5 Sri Lanka 0 Table | Match
24 Feb 2008 Australia 4 India 0 Table | Match
26 Feb 2008 India 5 Sri Lanka 0 Table | Match
29 Feb 2008 Sri Lanka 4 Australia 0 Table | Match