C Raghu, Karnataka, Portrait

C Raghu, Karnataka, Portrait

C Raghu, Portrait, 2000ESPNcricinfo Ltd
C Raghu, Karnataka
C Raghu, PortraitESPNcricinfo Ltd