background-image
Saskia Bullen
background-image

Saskia Bullen

New Zealand
Saskia Bullen

INTL CAREER: 2009 - 2010

Story Image

Saskia Bullen, player portrait

© Getty Images
Portrait of Saskia Bullen
Portrait of Saskia Bullen © Chris McQuaid